Gimnáziumi igazgatóválasztás Kecskeméten

Megvédték a Bányait

  • Matkovich Ilona
  • 2016. április 3.

Riport

Nyolc hónap után ismét van igazgatója a kecskeméti Bányai Júlia Gimnáziumnak. A politika erőszakoskodott, a szülők, diákok, tanárok azonban nem hagyták annyiban. A városvezetés és a Klik értelmetlenül tette tönkre az iskola első félévét.

Habár kapacitálták rá, Lukács Lajos, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium régi-új igazgatója annak idején nem vágyott tudományos karrierre. Matematika–fizika szakos középiskolai tanárként helyezkedett el, és huszonhárom évvel ezelőtt kinevezték a Bányai igazgatójának. Működése alatt az iskola – tanulmányi és felvételi eredményei alapján – a megye legjobb gimnáziumává vált, a középiskolák országos rangsorában tavaly a 21. helyre került. Mandátuma tavalyi lejártakor Lukács a kollégái, a szülők és a diákok teljes támogatásával a háta mögött ismét megpályázta az intézményvezetői posztot, ráadásul egyedüliként. A városi Fidesz és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Klik) azonban közbeszólt.

2015. április–szeptember

Az iskolában és a városban teljes értetlenség fogadta, amikor a Fidesz-frakció egységesen tartózkodott Lukács Lajos pályázatának szavazásakor, noha azt az önkormányzati szakbizottság előtte egyhangúlag támogatta. (A 22 fős kecskeméti képviselő-testületnek 16 kormánypárti és 6 ellenzéki tagja van.) Az iskola jelenlegi és öregdiákjai pillanatok alatt létrehozták az igazgatóval szolidarizáló Megvédjük a Bányait! Facebook-oldalt, és csendes demonstrációra hívták a város lakóit. Mint egyiküktől megtudtuk, tavaly azért léptek ilyen gyorsan, mert Kecskeméten nem sokkal előtte hasonlóképp távolítottak el egy másik sikeres, általános iskolai igazgatót, aki aztán nem is pályázott újra. „Benne volt a pakliban, hogy a mi igazgatónk is feladja, ha nem éreztetjük vele, hogy mellette állunk.”

A Je Suis Bányai feliratú pólókban megtartott demonstráció azonban nem hatotta meg a jobboldali városvezetést. Nyilatkozatuk szerint nem ők, hanem a fenntartó Klik dönt Lukács sorsáról; amúgy pedig a Fidesz-frakció azért nem javasolta az igazgató pályázatát, mert azt szerették volna, hogy ne csak egy pályázó legyen.

A diákok petícióban kérték Balog Zoltán minisztert, hogy támogassa Lukács Lajost, és újra őt bízza meg a Bányai vezetésével. A petíciót több mint hatszázan írták alá. „A Bányaiba járó gyerekek szüleinek többsége is jobboldali szavazó. Ezért sem értettük a Klik júniusi döntését arról, hogy a rengeteg kérés és megkeresés ellenére eredménytelennek nyilvánították az igazgató úr pályázatát” – mondja egy helyi ellenzéki képviselő, aki szerint a helyi ellenzék a háttérben végig támogatta a szülők erőfeszítéseit.

Júniusban a Klik Kecskeméti Tankerülete nem indokolt semmit, rövid levelében mindössze megköszönte Lukács vezetői munkáját, hozzátéve, hogy pedagógusi tevékenységére továbbra is számít. A tanévnek vége volt, de a hírre a tanárok állítólag azonnal bementek az iskolába, és ők is levelet írtak Balog Zoltán miniszternek, valamint Györgyiné Koncz Juditnak, a Kecskeméti Tankerület vezetőjének. Sőt, voltaképpen az egész szünidőben beadványok, kérvények készítésével foglalkoztak tanárok, szülők. Mindhiába: a gimnázium igazgató nélkül vágott neki a 2015/16-os tanévnek; Lukács tanárként folytatta munkáját a nevelőtestületben.

A bányaisokat nem vigasztalta, hogy rajtuk kívül mintegy kilencven iskola élére nem sikerült igazgatót választania a Kliknek. A tanévnyitó előtt a diákok újabb tüntetést szerveztek, amire ismét sok kecskeméti lakos elment. A szülői munkaközösség (szmk) eltökélte, hogy mindenáron megtartják az igazgatót és távol tartják a politikát az ügytől; a szülők nem a politikai beállítottság alapján választották az iskolát, hanem annak kiemelkedő színvonala miatt. Szeptembertől minden héten volt szülői értekezlet, és mint mondják, teljes volt az egység a diákok és a felnőttek között. Többször invitálták a kecskeméti tankerületi vezetőt is, magyarázatot szerettek volna kapni a történtekre, de azt a választ kapták Györgyinétől, hogy „nem ér rá ilyenekre”. Györgyiné Koncz Judit korábban a szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskola dékánja volt. Miután érintettje volt a főiskolán történt különféle csalásoknak és okirat-hamisításoknak, három évvel ezelőtt felmentették, ellenben megbízták a Kecskeméti Tankerület vezetésével.

A szülői választmány vezetői a város polgármesterével is találkoztak két alkalommal, akitől megtudták, hogy Lukács Lajos igazgatói pályázatának leszavazása frakciódöntés volt, amit kizárólag szakmai indokok alapján hoztak. Később Leviczky Cirill fideszes önkormányzati képviselő, aki a tavaly nyáron megalakult Kecskeméti Szakképzési Centrum vezetője is, a Kecskeméti Lapokban elmondta, „mi a baj a Bányaival”. Többek között azt vetette az iskolavezetés szemére, hogy a Bányaiban a tantestület nem fia­tal (50 körüli az átlagéletkor), és a magasan képzett utánpótlás gondot okoz, valamint hogy az intézményvezető nem ápolt kellő kapcsolatot a város meghatározó társadalmi szereplőivel. Mivel a gimnázium közalkalmazotti tanácsa úgy ítélte meg, hogy a képviselő nyilatkozata árt az iskola jó hírének, tételesen cáfolta állításait. Levelükben azon tévedésére is felhívták a képviselő figyelmét, hogy az önkormányzat nem a Bányai diákcsapatának katari kirándulását támogatta anyagilag, hanem a katari Robotika olimpiára való kijutásukat, amelyen a bányaisok a 450 induló közül a 15. helyen végeztek.

2015. október–december

Az iskolát szeptembertől Korsósné Jávorka Zsuzsanna és Má­thé Ildikó, a két igazgatóhelyettes irányította. Október elején ismét kiírták az intézményvezetői pályázatot, ekkor már nem kis meglepetésre négy jelentkező is akadt az igazgatói posztra. Igaz, a testületi meghallgatásig ketten visszaléptek, így hát Lukácsnak egyetlen kihívója maradt, a Marosvásárhelyről Kecskemétre származott Szilágyi Piroska. Ő tavalyig az egyik kecskeméti szakképzőiskola intézményvezető-helyettese volt, majd 2015. szeptembertől angoltanár a Gáspár András Szakközépiskola és Szakiskolában. Pályázati bírálataiban az szmk már korábban megjegyezte, hogy az új jelentkezők anyagai méltatlanok a Bányaiban folyó munka színvonalához. Miután kezdett világossá válni, hogy Szilágyi Piroska lehet a befutó, a diákok flashmobot szerveztek, és a diákönkormányzat írásban is letette újból a voksát a régi igazgató mellett. Mindez nem érte el a döntéshozók ingerküszöbét. Egy szülő így emlékezik vissza: „Mindenki félt, de arra gondoltunk, ha véget ér a Lukács-korszak és elmennek a legjobb tanárok, akkor hova visszük a gyerekeinket? Iszonyú feszültség volt mindenkiben, de a gyerekeket sikerült ebből kihagyni. A tanárok úgy csinálták végig ezt a fél­évet, hogy a tanítás zavartalanul működött.” Mint mondja, a Bányaiban gondolkodó gyerekeket nevelnek, akik meg tudják fogalmazni, mit akarnak; a Klikben persze nem hitték el, hogy a gyerekek maguk találták ki például a flashmobot, vagy hogy maguk fogalmazták meg a véleményüket a pályázatokról. A Klik minden megmozdulás mögött az igazgatót sejtette – tévesen. Egy végzős diák azt is elmondta nekünk, hogy volt olyan jelentkező, akinek az intézményvezetői pályázatában helyesírási hibák voltak.

A kecskeméti közgyűlés december 17-én zárt ülésen, ahol a képviselők egyike a pályázók pártkötődésére is rákérdezett, ismét „leszavazta” Lukács Lajos pályázatát, és Szilágyi Piroskáé kapott többséget. Utóbbi egyébként ki sem tölthette volna igazgatói mandátumát, mert annak lejárta előtt éri el a nyugdíjkorhatárt. A közgyűlés előtti este ismét több százan tüntettek Lukácsért a kecskeméti Városháza előtt.

Egy helyi online újság, a Hírösvény szerint Szilágyi a Fidesz helyi alapszervezetének a tagja, míg Lukács az MSZP-nek. Utóbbi erről így nyilatkozott a múlt héten a baon.hu-nak: „Nincs ebben semmi titok: az MSZP tagja vagyok. Más kérdés, hogy éppen az iskola érdekében semmilyen politikai rendezvényen nem veszek részt.” Azt, hogy Lukács kivonta magát a helyi politikából, forrásaink is megerősítik. Szerintük az ő „bűne” inkább az lehetett, hogy amikor a még Zombor Gábor vezette önkormányzat össze akarta vonni a város működtette három gimnáziumot, a Bányai közalkalmazotti tanácsa erőteljesen tiltakozott.

Az igazgatói pályázat mellett folyamatban voltak az igazgatóhelyettesi pályázatok is, megbízatásuk ugyanis decemberben lejárt: ám miután megbízott vezetőként mindketten tisztességesen végigvitték az elmúlt félévet, a Klik csak az egyiküket támogatta.

 

2016. január–február

A Bányaiban január 4-én vezető nélkül indult a második félév is, mert a bizalmat kapott intézményvezető-helyettes addig nem kívánta aláírni a kinevezését, amíg nem tudta, kivel fog együtt dolgozni a jövőben. Ekkor váratlan fordulat történt: behívták Lukácsot is a Klikhez, és kérték, lássa el ő a másik helyettes teendőit. Lukács az ajánlatot visszautasította, hiszen érvényes intézményvezetői pályázata feküdt a Klik valamelyik fiókjában.

Györgyiné Koncz Judit ekkor levélben kereste meg a pedagógusokat, és arra kérte őket, hogy osszák fel a három vezető munkáját egymás között; magyarán a tanároknak kellett volna a tanítás mellett előkészíteni a félévzárást, az új félév nyitását, órarendet készíteni, kiírni az érettségire való jelentkezéseket, előkészíteni a versenyeket, és így tovább. Ráadásul a tankerületi igazgató megfenyegette a tantestületet, hogy ha nem tudnak változtatni a helyzeten, kívülről hoz helyetteseket. Állítólag többször kijelentette, hogy nem érdekli sem a szülők, sem a pedagógusok, sem a diákok véleménye ebben az ügyben. Az iskola érdekében Korsósné Jávorka Zsuzsanna ezek után aláírta intézményvezető-helyettesi megbízását azzal a feltétellel, ha a másik helyettes is vállalja, hogy mandátumuk öt év helyett csak idén júliusig tart.

A szülők szerették volna megismerni az új igazgatójelöltet, de a meghívásukat Szilágyi Piroska többször elutasította. Azt írta, hogy „jelenleg nem kíván beszélgetni, de a pályázat lezárását követően, igazgatóként ő maga fogja kezdeményezni a találkozást”. A nevelőtestület végső elkeseredésében megint írt Balog Zoltánnak: annyit kértek, hogy az új igazgatónak legalább legyen gimnáziumi múltja, és személye, tudása méltó legyen egy olyan gimnáziumhoz, ahol lelkiismeretes és sikeres nevelés, oktatás és eredményes tehetséggondozás folyik.

Szilágyi Piroska január közepén visszavonta a pályázatát; a Kliknek és a kecskeméti polgármesternek azzal indokolta döntését, hogy „a pályázat kapcsán a vita, az országos politikai szintet is elért támadások már nem az intézményvezetői beosztás betöltéséről szólnak, hanem a Klik és a politika elleni támadásról”. Január második felében Szemereyné Pataki Klaudia polgármester megbeszélést kezdeményezett az iskola vezetésével és a szülői munkaközösséggel. Az egyeztetések sikerrel jártak, a polgármester arról biztosította a résztvevőket, hogy Lukács Lajos immár újra egyedüli pályázatát támogatni fogják.

Az szmk Facebook-oldalán február 8-án jelent meg a Lukács Lajos igazgatói kinevezéséről szóló hír. A diákok még aznap este megszervezték a Facebookon, hogy másnap mindenki fehér ingben és bányais nyakkendőben menjen iskolába. Úgy mesélik, hogy amikor Lukács Lajos bement az ötödik osztályba és megkérdezte a gyerekeket, miért vannak ünneplőben, a gyerekek azt válaszolták: „Mert az igazgató úr lesz megint az igazgatónk.” A küzdelemnek még nincs vége: a bányai­sok azt is szeretnék elérni, hogy Máthé Ildikót, a szintén közkedvelt másik igazgatóhelyettesüket is megtarthassák. A szülők, a tanárok, a diákok remélik, hogy az ő pályáztatása simábban zajlik majd. Mint mondják, a Bányaiban senki nem óhajt mást, csak békét és nyugalmat.

Neked ajánljuk