Burget Lajos retrószótára (könyv)

Burget Lajos Retrószótára többféle módon olvasható. Én a véletlen mintavételt javaslom: felcsapni a kötetet valahol, beleolvasni, továbbpörgetni oda-vissza.
Burget Lajos Retrószótára többféle módon olvasható. Én a véletlen mintavételt javaslom: felcsapni a kötetet valahol, beleolvasni, továbbpörgetni oda-vissza. De ez a haladóknak, vagyis az idõsebbeknek való módszer, akik a korabeli rádiós reggeli torna szokásos instrukciója szerint amúgy is "hamarabb abbahagyhatják". A "Korfestõ szavak a második világháborútól a rendszerváltásig" alcímmel jegyzett munkát példás mutatórendszer egészíti ki: a szómutató minimum megduplázza a kereshetõ címszavak mennyiségét, a fogalomköri csoportosítás pedig oktatási segédeszközzé emeli ezt a kifejezetten szórakoztató olvasmányt. A nemrég elhunyt szerzõ ízlését dicséri, hogy nem érzõdik a kötetben kényszeresen elhatárolódó, erõltetett lekicsinylés vagy fennkölt ítélkezés a közelmúlt bornírtságaival és rémségeivel (gumipitypang, meleg csákányváltás, kádertemetõ, csengõfrász, Micsurin, békepap) szemben. De elkerüli az ájult nosztalgia hívogató csapdáját is, amikor a bambiról, az ostornyeles lámpáról vagy az ülõkalauzról ír. Bizonyos szócikkek (micisapka, Ilkovics Izidor, hülzni stb.) a megjelöltnél korábbi, háború elõtti idõkre céloznak vissza, és ez kissé talán széthúzza a szótár fókuszát, de ennyi visszamerengést igazán megengedhetünk, hiszen cserébe egy egész kulturális enciklopédiát kapunk a korszakról, amely az új generációk számára már csak valami különös történelmi zárványként jelenik meg. Nem állítom, hogy a kötetbõl megértik majd szüleik, nagyszüleik világát, de kesernyés abszurditása biztosan plasztikusabbá válik számukra.

Tinta Könyvkiadó, 2008, 352 oldal, 2490 Ft

*****

Neked ajánljuk