esemény - Káposztafeszt

  • - kyt -
  • 2009. október 1.

Zene

A kétnapos program németes elnevezését az indokolja, hogy a 18. században a Grassalkovich-uradalom főleg sváb telepesekkel hozta létre Wetschescht.
A kétnapos program németes elnevezését az indokolja, hogy a 18. században a Grassalkovich-uradalom fõleg sváb telepesekkel hozta létre Wetschescht. Tõlük jön állítólag a káposzta savanyításának nemes és helyénvaló - habár másutt sem kevésbé ismert - szokása, amely a gyalulás, a hordóba rétegezés, sózás-fûszerezés, majd a mezítlábas taposás (helyett ma már sulykolás) munkafázisát követve a lefedés és a mesébõl ismert káposztáskõ felhelyezésében ölt testet, hogy aztán dolgozhassanak a tejsavas erjedés sötét erõi.

Mi, látogatók mindebbõl egy kézzel tekerhetõ, forgó vágólapos káposztagyalun kívül nem sokat észlelünk, hiszen még a fõzõverseny elõrehaladtát jelzõ erõteljes illatoktól is el-elvonják figyelmünket a kiállított villás targoncák, a kérésre névvel ellátott mini-szerencsepatkók, nem beszélve a biorezonanciánk vizsgálatát ígérõ kempingsátorról és a sokak által felismert énekesnõrõl, aki a "A jóisten áldjon meg benneteket, szia, Vecsés!" búcsúszavakkal fejezi be mûsorát.

De kitartásunk nem hiábavaló: miközben egymás sarkát taposva igyekszünk megállapítani, miként részesülhetnénk a nagyrészt zártkörû asztaltársaságok által élvezett vadabb kulináris örömökbõl, kiváló káposztás lángosra és rétesre, sõt vöröskáposztás haséra is szert teszünk. Aggodalmas távolságtartással bár, de szembesültünk a bõséges adag baracklekvárral fogyasztott káposztás cvekedli elméletileg aligha alátámasztható létezésének tényével is. Végül aztán elérkezünk a helyi hagyományõrzõkhöz, akik arányos összegû "pénzadomány" fejében kiváló, a töltelékben nem teljesen megszokott módon majorannát és kevés õrölt köményt is tartalmazó töltött káposztát és a vártnál jobb minõségû helyi sillerbort kínálnak, miközben a mûkedvelõ rezesbanda világslágerek feldolgozásával szórakoztatja a két pofára zabáló közönséget.

Vecsés, szeptember 26-27.

****

Figyelmébe ajánljuk