könyv - Szécsi Noémi Utolsó kentaur

  • D. Harangozó Aranka
  • 2009. augusztus 20.

Zene

c. regénye szórakoztató, könnyű olvasmány.
c. regénye szórakoztató, könnyû olvasmány. Négy, húsz év körüli biciklis futár egy anarchista sejtet alkot, és különféle egalitariánus indíttatású csínytevéseket eszközöl fõvárosunkban (például festékes zacskót dobnak a gazdagok autójára). Míg végül...

Végigszáguldjuk velük a budapesti underground és a budapesti jet set életének számos helyszínét, a Ráday utcai vendéglõsort, a Szigetet, a 2006. októberi zavargásokat, egy elegáns nõi lap szerkesztõségét, romkocsmákat, a Kultiplex hûlt helyét stb. Az olvasó, aki maga is jól ismeri ezeket a helyeket, ilyenkor örül és elégedett, és tetszik neki az az elkeseredett, borzadó, ám mégis szeretetteli pillantás is, amellyel a narrátor szétlopott, meggyalázott fõvárosunkat és jellegzetes figuráit szemléli. És nincs is meglepve, hiszen Szécsi környezetfestõ tehetségét, fogékonyságát a részletek iránt, hajlamát az iróniára és némi szentimentalizmusra, kedves humorát az elõzõ regénybõl, a (majdnem végig) nagyszerû Kommunista Monte Cristóból már jól ismeri.

A díszletek és a panoptikum tehát oké. De hogy a négy fiatal figurája és története elég érdekes-e? Az biztos nem tesz jót nekik, hogy a négybõl hármat bajosan tudunk megkülönböztetni egymástól (és a negyediket is csak azért, mert lány): az egyik ugyanúgy szólal meg, ugyanazt gondolja és cselekszi, mint a másik. És bár dialógusaik sokszor szellemesek, inkább Szécsi Noémi beszélhet ilyen pallérozottan, a fõhõsökkel hasonkorú rokonaim, ismerõseim aligha. Ha e könyvben arra keresnénk irodalmi-lélektani magyarázatot, hogy posztadoleszcens polgártársaink miért fogékonyak a radikalizmusra, kielégületlenek maradunk - elvégre a könyvben mutatotthoz hasonló anarchisták városunkban még mutatóban sincsenek, így realista regényt sem lehet róluk írni. (Tartok tõle, a valódi radikálisokról szóló mûnek ennél jóval komorabbnak kéne lennie.)

Ulpius-ház Könyvkiadó, 2009, 285 oldal, 2999 Ft

*** és fél

Figyelmébe ajánljuk