Penge - Kleist: Amphitryon(Színház)

  • Csáki Judit
  • 2008. február 21.

Zene

Gothár Péter másfél évtized után tért vissza Kaposvárra. Talált ott még ismerőst, bár bizonyára nem azt keresett - rendezni jött. Kleist Amphitryonjából készített mulatságos, nevetséges, tragikus és rezignált előadást. Four in one.

Gothár Péter másfél évtized után tért vissza Kaposvárra. Talált ott még ismerőst, bár bizonyára nem azt keresett - rendezni jött. Kleist Amphitryonjából készített mulatságos, nevetséges, tragikus és rezignált előadást. Four in one.

És tisztát és áttekinthetőt - de hát ez már Gothár sajátja; a maga tervezte játéktérben kétoldalt világos kubusok, odafönt fehér lepel - olykor odalent is fehér lepel -, középre sötét vaslépcső ereszkedik. Ezen közlekednek alá a pucér istenek, Jupiter és szolgája, Hermész, hogy felöltve Amphitryon és Sosias alakját emberi gyönyöröknek hódoljanak. Hétvégi kiruccanás az isteni drillből - ennyi és nem több a szándékuk. Ja, és Jupiternél még a nagy fene meglöttyenés; az Alkméné gerjesztette nemi vágy. Az evidens gonoszság pedig csak később lopja be magát a történetbe - ez az isten gonosz ember, vagy mi.

Tükörjáték és tükörkonfliktusok: minden visszatetszik és visszahangzik egymásban; mintha geometriai alapképlet szervezné az előadást. Sosias, Amphitryon szolgája a gazda hazatértének hírét hozza - Znamenák István első remek bohócbetétje az a jelenet, amikor elpróbálja, hogyan is fogja elmesélni Alkménének azt a diadalmas ütközetet, amelyből egyetlen pillanatot sem látott ("Megittuk, amit megkövetelt a haza") -, és máris belebotlik a másik Sosiasba, aki jól eltángálja. Ez mulatságos; ráadásul mi, nézők informálódunk az alaphelyzetről.

Az már kissé bárányfelhős, amikor az ál-Amphitryon a szerelmes éjszaka után távozik Alkménétől - Kovács Zsolt pragmatikus-cinikus Jupiterje istenit kefélt, és utójátékul kiélvezi a nő becsapottságát, melyről az még mit sem tud. Jupiter hiú fráter: egyfolytában célozgat Alkménének önnön isteni voltára; szeretné, hogy a nő megérezze vagy megsejtse, hogy jobb és több kerítette a hatalmába, mint szerelmes férje - de Alkméné nem érti el a célzásokat. Hanem szerelmes odaadással örül férje hazatértének - vagyis annak a férfinak, akit a férjének hisz. Rácz Panni végzős kaposvári színinövendék játssza a fiatal, naiv és tiszta asszonyt. Jelenetről jelenetre szépen oldja meg nehéz feladatát, csak éppen a kötések nem egyértelműek még; az ugyanis, hogy ugyanaz a nő rajong és bizonykodik, majd roppan össze a kétségek, a bűntudat és a becsapottság súlya alatt végzetesen.

Amikor ugyanis betoppan az igazi Amphitryon, Kleist drámájában - és Forgách András gördülékeny szövegében - még mindig a vígjáték dominál, csak éppen Gothár rendezésében tapintható egyre több penge. Kocsis Pál Amphitryonja ugyanis csöppet sincs vicces kedvében, amikor a kemény csata után hazatér, és asszonya mosolygós "máris?"-sal fogadjaÉ És gyorsan vált gyanakvásba az elképedésből - csakhogy egyelőre hűtlenségre, megcsalásra gyanakszik. Pedig a baj nagyobb: a "ki vagyok én?"-re vész el az egyszerű válasz. És nem az antikvitás idejére datálva, még csak nem is Kleistére, hanem erősen itt, most.

Karácsony Tamás, az ál-Sosiast játszó Merkur ugyanúgy komédiában tartja a maga kis csalását, mint Znamenák a dupla énről szóló történetet. Erősebb, mint a másik, hatalmasabb is - és minden másodpercét kiélvezi az egyenlőtlen fölállásnak. Charis, Sosias felesége Kovács Zsuzsanna alakításában csökkentett üzemmódú felháborodással próbál rendet vágni a zűrzavarban - na persze: akár igazi a férj, akár hamis, az ő dolga ugyanaz, elviselni és a kedvére tenni.

De "odafönt" másképp van: itt egy nagy szerelem, illúziók és idealisztikus vágyak dőlnek romba. És ezt tetézi a látványos megaláztatás: az igazi Amphitryont igazi gonoszsággal - kimért, szenvtelen tónusban - kergeti Jupiter abba a zsákutcába, melynek végén Kocsis Pál hadvezére Jupiterben hajlandó fölismerni Amphitryont. Ezzel nemcsak Alkménére való jogát ismeri el, hanem mintegy lemond önmagáról. Znamenák Sosiasának viccesen bomlott interpretációja Kocsis Amphitryonjánál képtelenség: kettős én nincsen, csak egy, az pedig a másikÉ "Ki vagyok én?"

A háttérben pedig ott a nép; maszkos bábok és szoborrá merevedett emberek nézik némán istenek és emberek egyenlőtlen csatározását. Az istenek játszadoznak, a játék végeztével eltávoznak, felcaplatnak a vaslépcsőn - idelenn az emberek pedig elérnek ahhoz a "boldog véghez", amelyben semmi sem folytatható úgy, ahogy korábban volt.

A kaposvári előadás lényege, hogy ezek a bizonyos egymást feltételező tükörjátékok és tüköreffektek szabott ritmusban következnek egymásra. Alkméné meséjére Amphitryon hitetlen haragja felel; az igazság kiderülésére Alkméné önvádja. Mögöttük ugyanez szolgai intonációban tompábban araszol előre. Ez a ritmus olykor megdöccen, kivált, amikor az egyes alakítások nem állnak azonos súllyal egymással szemben.

A vég megrendítő: Amphitryon a vállára kapja szinte élettelenné roggyant asszonyát, és hatalmas léptekkel rója a teret. Tudja, itt gyerek is van nemzve - és tudja, sehol nem leli már hajdani biztonságát. A kizökkent idő - úgy marad.

Kaposvári Csiky Gergely Színház, február 11.

Figyelmébe ajánljuk