A Magyar Bírói Egyesület is elhatárolódik a Handó Tündének írt pompás búcsúlevéltől

  • narancs.hu
  • 2019.12.04 16:08

Belpol

Amit azóta eltávolítottak.

„A Magyar Bírói Egyesület (MABIE) a bíróságok vezetői – a törvényszékek és az ítélőtáblák elnökei – dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal leköszönő elnökének távozása alkalmából közzétett nyílt levélben írtaktól elhatárolódik és egyértelműen kifejezésre juttatja, hogy

  • az abban írtak nem a bírói kar véleményét tükrözik,
  • a levél stílusával és tartalmával nem tud azonosulni, mert az nem felel meg a Bírák Etikai Kódeében foglalt elvárásoknak, az alkalmas bírói hivatás méltóságának, pártatlanságának, illetve ezek látszanék veszélyetetésére,
  • az aláíró vezetők megnyilvánulása saját méltóságukat és ezáltal az egész bírósági szervezet méltóságát is csorbítja!

 

fogalmaz állásfoglalásában az egyesület.

A MABIE továbbá a bírák nevében visszautasítja azt, hogy a távozó elnök tanította volna meg a bírói kart bírói hivatásra, függetlenségre, pártatlanságra, méltányosságra, elfogulatlanságra és igazságosságra, mint ahogy azt is, hogy a bírósági szervezetrendszer minden egyes eredményét egy személynek tulajdonítja.

„A MABIE kifejezetten az elmúlt időszak történéseivel ellentétesnek ítéli a levél bírói önigazgatás szintjének emelésével kapcsolatos állításokat, hisz az OBH (és egyes igazgatási vezetők) és az OBT között az elmúlt másfél évben gerjesztett konfliktusok, az OBT működésének akadályozására és negligálására irányuló törekvések ezzel épp ellentétes irányba hatottak” – írják.

Emlékeztet arra is az egyesület, hogy az elmúlt 8 évben elért jelképes mértékű illetményemelés eddig nem jelentett és az OBH által előterjesztett – és mára törvénytervezeti formát öltő – illetményemelési javaslat sem jelent pillanatnyilag érdemi előrelépést a beosztott és az alsóbb fokú bíróságokon ítélkező bírák számára. A MABIE már többször kiemelte, hogy az OBH által javasolt illetményemelés jelentős aránytalanságokat eredményez az ítélkező bíró és az igazgatási vezetők között, az utóbbiak javára.

„A MABIE köszönetet mond az ítélkező bíráknak és az igazságügyi alkalmazottaknak a bíróságok európai szinten is kimagasló eredményeiért és az elmúlt nyolc év sikereiért!” – zárul az állásfoglalás.

Nemcsak az egyesület határolódott el a levéltől, amit Handó Tündének címeztek, és ami egyébként azóta elérhetetlenné vált.

Volt miniszterek háborodtak fel a Handó Tündének írt hálálkodó levélen

A volt igazságügy-miniszterek szerint az egész jogásztársadalmat lejáratja a bírói vezetők által jegyzett levél. Elfogadhatatlannak tartják a Handó Tünde munkáját megköszönő levelet Bárándy Péter, Forgács Imre és Vastagh Pál volt igazságügyi miniszterek - írja a Népszava, amelynek a három volt miniszter közös közleményt juttatott el köszönőlevéllel kapcsolatban.

Neked ajánljuk