Ahány év, annyi iskolafenntartó – a pünkösdi egyház és intézményeinek esete a várpalotai alapítványi iskolával

Belpol

Öt év alatt a negyedik fenntartója van annak fővárosi gimnáziumnak, amely a Villányi úton működik. Ezt a feladatot szeptembertől a Magyar Pünkösdi Egyház (MPE) látja el. Az érthetetlenül sok váltás nem független a MPE és intézményei zavaros viszonyaitól. Mi szükség arra, hogy minden tanévben más legyen egy iskola fenntartója, közben a szereplők ugyanazok, csak a név változik?

Bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással és pénzmosással gyanúsítja a Békés Megyei Főügyészség és a NAV Bűnügyi Főigazgatósága a Magyar Pünkösdi Egyház békéscsabai központú intézményének, a Közösségi Misszió két korábbi vezetőjét, akik már fél éve előzetes letartóztatásban vannak - írta meg lapunk tavasszal. A kárérték eléri a 8 milliárd forintot, a gyanúsítottak száma öt. A szövevényes ügyletekről júniusban terjedelmes riportban számoltunk be. Arról pedig egy szeptemberi cikkünkben adtunk hírt, hogy az MPE egy másik, ugyancsak békéscsabai székhelyű, önálló jogi személyként ténykedő intézménye, az Adventum Központ 2019-ben fenntartóként átvette, majd radikálisan átalakította, s végül csaknem teljes egészében megszüntette az addig a várpalotai Tehetségekért Alapítvány fenntartásában lévő iskolakomplexumát, amely – sok egyéb oktatási intézmény mellett – több éve sikeresen működtetett egy gimnáziumot Budapesten, a Villányi úton, Adventum Iskola néven.

A történtekre jellemző, hogy a MPE csak hónapokkal a fenntartóváltás után, 2019 tavaszán tudta meg, hogy egyik intézménye, az Adventum Központ, 2019. január elsejével átvett egy ezer diákot oktató iskolát. Akkor is csak azért értesültek erről, mert a pünkösdisták központi bankszámlájára megérkezett a központi költségvetésből negyedévre visszamenően a kiegészítő egyházi támogatás több tízmillió forintja, amelyet elsőre nem tudtak mire vélni. A Tehetségekért Alapítvány 2019 év elején azzal adta át saját iskolája fenntartói jogát az Adventum Központnak, hogy az változtatás nélkül működteti tovább az iskolát a pünkösdi egyház keretében. Nem így történt.

A fenntartóváltásról szóló megállapodásban rögzítettek megszegve 2019. szeptember 1-gyel az iskola székhelyét az Adventum Központ áttette Budapestre, a területileg illetékes Veszprémi Megyei Kormányhivatal engedélyével. Így a korábbi, budapesti telephely lett a székhely, a régi iskola Várpalotán pedig telephellyé vált. Ezzel a lépéssel a felügyeleti szerv a budapesti kormányhivatal lett, amely a további működési engedélyeket adta ki. Közben az új fenntartó nem biztosította az iskola finanszírozását, amelyet a korábbi fenntartó alapítvány illetékesei kétségbeesetten, több tízmilliós személyi kölcsönökkel próbáltak áthidalni. Pénzüket ma sem kapták vissza a MPE intézményétől. De az új, egyházi fenntartó nem fizette a közüzemi és egyéb számlákat sem, és súlyos fizetési tartozásokat halmozott fel a tanárokkal szemben is. A végeredmény mintegy százmilliós kifizetetlen számla volt, holott a Tehetségekért Alapítvány a fenntartóváltásnál megmentőként tekintett a pünkösdi egyház intézményére.

Nem sokkal később, 2019. június 26-án az Adventum Központ vezetője, Wengerter Bernadett arról értesítette az akkor a kórházban fekvő Deák Istvánné iskolaalapító igazgatót, hogy a igazgatói kinevezését a munkaviszonyával együtt azonnali hatállyal megszünteti. A magát átvertnek tekintő alapítvány vezetői 2019 második felében a jogutódlási nyilatkozat érvénytelenségének megállapításáért pert indítottak az Adventum Központ ellen. A pandémia miatt is elhúzódó perben a Békéscsabai Járásbíróság csak 2020. augusztus 31-én mondta ki ítéletében, hogy a nemteljesítés miatt érvénytelen a szerződés.

Ám közben az Adventum Központ vezetője és megbízottja, Wengerter Bernadett és férje, Wengerter András már 2020 júniusában tartott rendkívüli tantestületi ülésen bejelentették, hogy szeptember elsejével bezárják a várpalotai központi iskolát és a hozzá csatlakozó térségbeli oktatási intézményeket, s csak a fővárosban működő gimnáziumot tartják meg a Villányi úton.

Közben bonyolította a helyzetet – vázolta történteket a Narancs.hu-nak Deák Istvánné, aki 28 évig igazgatóként állt az intézmény élén –, hogy az iskola a Zsolnai József által kidolgozott Értékközvetítő és Képességfejlesztő Programot valósította meg. Az alternatív program szerint működő iskola engedélyeztetését a budapesti kormányhivatal – a törvényeknek megfelelően – áttette az EMMI-hez, ahol 2020 áprilisáig kellett volna kezdeményezni az iskola működési engedélyét. Az Adventum Központ, mivel akkor már más céljai voltak, nem kezdeményezte az alternatív program alkalmazását. Közben így 2020 szeptemberében az EMMI törölte a régi iskolát az alternatív iskolák sorából, és visszautalta az iskolát a budapesti kormányhivatal körébe. Erről a folyamatról azonban a Tehetségekért Alapítványt nem értesítette egyik hivatal sem, mivel már nem ő volt a fenntartó, így az ügyfél sem.

De volt egy másik gond is. Mégpedig az, hogy a jogutódlási érvénytelenségét kimondó bírósági ítéltetnek azért nem tudott érvényt szerezni a Tehetségekért Alapítvány, mert az illetékes hivatalok valójában nem tudták eldönteni, melyikük is az illetékes.

 A jogerős verdikt kihirdetés után ugyanis az alapítvány kérte a budapesti kormányhivatalt a bírósági ítélet végrehajtására, ott azonban közölték: nem ők az illetékesek a bírósági ítélet végrehajtásában, hanem a Veszprém Megyei Kormányhivatal, hiszen az adta ki a jogutódlási megállapodás alapján a működési engedély módosítását, illetve a székhelyváltással kapcsolatos engedélyt is. Ezt követően megkeresték a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, ahol azt közölték: mivel a budapesti kormányhivatal adta ki a működési engedély változtatását, és jelenleg az ő nyilvántartásában szerepel az iskola, nekik kell a bírósági ítéletet végrehajtani. Ekkor az alapítvány megkereste újfent a fővárosi kormányhivatalt, ahol azt javasolták nekik, hogy kérjék a végrehajtás felfüggesztését, ami alatt egyeztetnek az illetékességről. Ezt megtették, de a mai napig nem kaptak erről semmilyen határozatot.

Az Oktatási Hivatal honlapján még mindig úgy szerepel, hogy a Képesség és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Középiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium működése szünetel, de még mindig szerepel az iskolák sorában.

Közben a kialakult helyzetet és a ki nem fizetett mintegy 100 milliós adósságot az iskolafenntartó, Magyar Pünkösdi Egyházhoz tartozó Adventum Központ sajátosan oldotta meg. Egy huszárvágással átadta a MPE egy másik szervezetének, a Jószolgálati Központnak. Feltehetően azért, mert ez az intézmény már nem felelt a felhalmozott tartozásokért, adósságokért és ki nem fizetett bérekért. Az új fordulat pedig nemrég történt az ügyben.

Szeptember elsejétől ugyanis immár a Magyar Pünkösdi Egyház a fenntartója a várpalotai Tehetségekért Alapítvány egykori iskolakomplexumából megmaradt budapesti gimnáziumnak, az Adventum Iskolának. 

Lapunk az MPE-hez fordult azt kérdezve: mi indoka, hogy a fenntartói jogokat 2019. január elsejével a várpalotai Tehetségekért Alapítványtól megszerző/átvevő és a MPE szervezetéhez tartozó Adventum Központ azt nem sokkal később átadta az ugyancsak a pünkösdi egyház szervezetéhez tartozó Jószolgálati Központnak, most pedig annak, hogy maga az egyház (MPE) lett a fenntartó. Kérdéseinkre ezúttal sem kaptunk választ az egyháztól.

„Most van egy iskola, amely az Oktatási Hivatal honlapja szerint ugyanazon a székhelyen szünetel, mert senki nem mondta ki, hogy megszűnt az iskola. Legalábbis nekünk nincs róla információnk, csak az Oktatási Hivatal honlapja az irányadó, és van egy másik, amely az eltelt 3 év alatt harmadszor váltott fenntartót, az Adventum Központ, mint alapító, majd a Jószolgálati Központ, végül a pünkösdi egyház fenntartásában működik. Közben senkinek sem merült fel: miért van erre szükség, hogy minden tanévben más egy iskola fenntartója, miközben a szereplők ugyanazok, csak a név változik? S azok akik az igazukért küzdenek, semmilyen tájékoztatást nem kapnak a hivataltól, és egy bírósági ítéletet nem lehet végrehajtani ma Magyarországon, mert mindig vannak, akik másként értelmezik a törvényt” – mondta portálunknak Deák Istvánné, az iskola egykori igazgatója.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Neked ajánljuk