Hétvégi kampánymatiné Budapesten: Unatkozó háziasszonyok önképzőköre

szerző
Gavra Gábor
publikálva
2002/10. (03. 07.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Milyen kapcsolatban áll a jobboldal esetleges áprilisi győzelme az isteni törvényekkel? Miért nem alacsonyak a nyugdíjak? Mi az összefüggés a fiatalok gerincbántalmai és a nyelvtanulás között? Mi az az értéktartalmasítás? Mi rontotta el Dávid Ibolya karácsonyát? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők az Asszonyok a Nemzet Egységéért Mozgalom szombati, a Szent Margit Gimnázium dísztermében rendezett Nemzetünk jövője a tét című, ún. politikai matinéján, melyen a jeles kormánypárti politikusok mellett a jobboldal értelmiségi holdudvarának kiválóságai is megjelentek.

Milyen kapcsolatban áll a jobboldal esetleges áprilisi győzelme az isteni törvényekkel? Miért nem alacsonyak a nyugdíjak? Mi az összefüggés a fiatalok gerincbántalmai és a nyelvtanulás között? Mi az az értéktartalmasítás? Mi rontotta el Dávid Ibolya karácsonyát? Egyebek mellett ezekre a kérdésekre is választ kaphattak az érdeklődők az Asszonyok a Nemzet Egységéért Mozgalom szombati, a Szent Margit Gimnázium dísztermében rendezett Nemzetünk jövője a tét című, ún. politikai matinéján, melyen a jeles kormánypárti politikusok mellett a jobboldal értelmiségi holdudvarának kiválóságai is megjelentek.Acímben olvasható jelzős szerkezet importtermék; a Reagan-adminisztráció idején a dalszövegei miatt szenátusi bizottság elé citált Frank Zappa nevezte imigyen az amerikai zene vadhajtásainak nyesegetését szorgalmazó szenátorfeleségeket. Akaratlanul is az ifjúság káros szellemi hatásoktól való megóvásán fáradozó politikus-oldalbordák jutottak a szemlélő eszébe az Asszonyok a Nemzet Egységéért Mozgalom szombati rendezvényén, különösen, miután szólásra emelkedett Szarka Istvánné, a matiné háziasszonya, aki 1996 óta áll a keresztény-nemzeti pártok összefogását szorgalmazó asszonyok önszerveződésének élén. Bősz liberalizmus-ostorozását mély antifeminizmus és csipetnyi pátosz fűszerezte.

A megnyitó után Tőkéczki László történész következett, aki felütésként megadta a kegyelemdöfést Marx és Weber osztályfogalmának, amely a jeles polgári entellektüel szemében az anyagyilkossággal egyenértékű szörnyűség. Nem menekült haragja elől a nyugati demokrácia sem, mely szerinte "kegyetlenebb, mint a kommunizmus", mert a piacot a párttitkárral ellentétben nem lehet megkenni. Az emberi önzés rákfenéje támadta meg hazánkat 1989-ben, ez fenyegeti ma is, és ennek csak a polgári kormány állhat útjába. Következtetés: a kicsinyes ellentéteket félretéve minden jóérzésű magyarnak öszsze kell fognia a közös ellenség, az MSZP és az ún. "tudatipar" (© Csurka István) ellen. Szót ejtett még az általa a "McDonald´s-kultúrával" azonosított "galaktikus humanizmus" mételyéről, melynek szellemi őseként a polgári radikálisokat nevezte meg; Jászi Oszkárt is hazavágva, a történész elemében van. Befejezésül - ugyancsak Csurka nyomán - a Római Birodalom példájából kiindulva megjósolta a globális kapitalizmus bukását. Ezután ismét Szarkáné pattant a színpadra, Medgyessy Péter állítólagos amnesztiatervein háborogva egy sort: az MSZP miniszterelnök-jelöltje börtöntöltelékekkel fog össze a tisztes polgárok ellen. Rémült moraj a teremben.

A hangulati alapozás Dávid Ibolyának készítette elő a terepet, aki szintén riogatott és sokkolt. Szanyi Tibor szocialista képviselő(jelölt) egyik tavaly őszi internetes hozzászólását olvasta fel, amely neki "annyira fáj, hogy csak szemlesütve" tudta idézni Szanyi állítólagos borzalmát ("Orbánné negyedik ellése"), mire többen felszisszentek, Jesszus, ez hallatlan; a miniszter asszony pedig "édesanya- és életellenesnek" bélyegezte a hozzászólást. (A Magyar Köztársaság igazságügyi minisztere e témában nem mondott igazat - lásd keretes anyagunkat.)

Zilált lelke megnyugodván, Dávid Ibolya ismertette a kabinet elmúlt évekbeli sikereit, a státustörvény elfogadását, a millennium két éven keresztüli ünneplését, melynek következtében a magyarság végre nemzetté vált. Ezt követően szívszaggatón ecsetelte, miként "árnyékolta be karácsonyát" az Orbán-Nastase-paktum szocialista kritikája, végül felhívta a figyelmet az "értéktartalmasítás" nevű dolog fontosságára, ami valami olyasmit jelent, hogy "a kereszténység nélkül az élet csupán vegetáció".

Szarkáné megköszönte Dávid nagy ívű beszédét, majd felkonferálta "a szeretet és a családstabilizáció kormányának" sikerkovácsát, Mikola István egészségügyi minisztert. Mikola kulisszatitkokat szellőztetett: egy héten belül ez a második nőfóruma, és ezt a közönség mókásnak találta. Mondanivalójának érdemi részére térve a gyermeknemzést hazafias cselekedetnek minősítette, majd kirohant a dohányzás ocsmány szokása ellen. Mikola István megmutatta elszántságát is: ebben a körben bátran kijelentheti, mondta, hogy intelmei isteni kinyilatkoztatáson alapulnak. Az evangélium üzenete szerinte nem más, mint hogy dolgozz, és ne panaszkodj, a többit bízd a Mindenhatóra. Nyavalyogni rossz; példát is hozott: a gyógyszereit kifizetni képtelen kisnyugdíjas sirámait, amin jót derültek a szeretet és szolidaritás jegyében összegyűlt hölgyek és urak. Mikola szerint nincs alacsony nyugdíj, csak nem kéne annyi gyógyszert szedni. Vastapsot kapott. (Lásd még: Marosán György elvtárs a negyvenes évek végén azt mondta a méltatlankodó dolgozóknak, hogy nem a zsömle lett kisebb, hanem a pofátok nagyobb.)

Szellemi gerincbántalmak

A Keresztény Értelmiségiek Szövetségének elnöke, Osztie Zoltán plébános szerint a mai keresztények feladata az, hogy fokozott közéleti szerepvállalásukkal juttassák érvényre "az élő Isten abszolút igazságát" a választáson. A baloldali fiatalok "keresztényellenes hadjárata" szerinte csak megkönnyítette az egyházfiak politikai agitációjának kibontakozását. A plébános egyébként visszamenőleg igazolta Horn Gyula - a katolikus egyházi személyek által néhány hete visszautasított - "aljas rágalmait", amikor kijelentette: hazánk Krisztus és a baloldal között készül választani. Követelte az oktatási rendszer átalakítását, kitért a számítástechnika- és nyelvoktatás túlhajtásának "fizikai és szellemi gerincbántalmakat okozó" hatására, valamint arra, hogy a családoknak kötelességük legalább négy gyermeket vállalni: "egyet az anya, egyet az apa, egyet a haza, egyet az egyház kedvéért".

Az egyházfi fejtegetése végeztével a szarkasztikus háziasszony Kövér Lászlóra izzította a hallgatóságot, akitől állítólag retteg a baloldal. A Fidesz - MPP ügyvezető alelnöke sajtófikázással nyitott, majd az elmúlt tizenkét év történetének öszszefoglalása következett, amelynek lényege természetesen a Fidesz politikájában rejlő folyamatosság bemutatása volt a nagykoalíció 1990-es szorgalmazásától napjainkig. Kövér "konfliktusmentesnek és sikeresnek" nevezte a Fidesz kormányzását, melynek vezérlő csillaga a család, a munka, a tanulás és a rend nagyszerű ötvözete. Ezeket a vívmányokat veszélyeztetik a múlt erői, mindenekelőtt az MSZP, mely nem átall "Lenin-fiúkat" küldeni a templomokba, és baseballütővel fenyegeti azt, aki útjában áll.

Vastaps, majd Szarkáné a matiné zárásaként felszólította a jelenlevőket, hogy "szereljék le a suttogó propagandát", melyet "lefizetett demagógok" folytatnak a fodrásznál, a postán, sőt a piacon is.

Polgári könyvszemle

Az előtérben árult szépirodalom böngészése alkalmat kínált a szolid polgári és a nemzeti radikális rendezvények látogatói irodalmi érdeklődésének összehasonlítására: ahogy várható volt, a közös nevező Lovas István, Bayer Zsolt és Franka Tibor életműve, ám míg a MIÉP-szimpatizánsok előbbiek mellett főképp azon alkotásokkal teszik színesebbé könyvtárukat, amelyek a zsidóságnak az emberiségre zúdított borzalmait ecsetelik, addig Kövér és Dávid ún. szolid polgári közönsége - többek között - azon művekből szerzett ismeretekkel mélyíti a világról való tudását, amelyek a zsidóságnak az emberiségre zúdított borzalmait ecsetelik. Ilyen Henry Ford A nemzetközi zsidó című remeke, Leon de Poncins A forradalom titkos erői elnevezésű, a borítóján virító Dávid-csillag alapján félreérthetetlen orientációjú alapvetése (vitéz dr. Endre László néhai nyilas államtitkár fordításában); az ugyancsak hatágú csillaggal ékesített Földalatti összeesküvők című szakanyag (mindkettő a Gede testvérek kiadványa); továbbá Mónus Áron Összeesküvése, ez az évek során klasszikussá érett szabadkőműves-leleplező opus. Mellettük felbukkan Márai néhány kötete. A huszadik század nagy polgári írójának művei furcsán mutatnak a giccs és a náci szennyirodalom kavalkádjában, de ez itt láthatóan senkit nem zavart.

Gavra Gábor

Miből lesz az "ügy"?

Az ellésügyben Dávid Ibolya által hírbe hozott Szanyi Tibor képviselő (MSZP) hazugságnak nevezte a miniszter általunk idézett állítását. Szanyi elmondta, hogy nem először szembesül a váddal; tavaly ősszel az Index című internetes lap egyik topikjában gyanúsították meg először (egyebek mellett) azzal, hogy használta az Orbánné ellése kifejezést. (A hozzászólásokból amúgy kiderül, hogy a mószerolás a jól bevált szabályok szerint zajlott: valaki Szanyinak tulajdonítva "idézte" e kifejezést, s ezután az arra hajlamosak már faktumként kezelték, hogy a szocialista politikus "durva hangnemben" írt Orbán feleségéről. Pedig nem.) Állítása szerint életében először e vádra reagálva használta e szavakat. Hozzászólásának eltorzított változatát előbb a Demokratában, majd decemberben a Magyar Nemzetben látta viszont, ám később mindkét orgánum visszavonulót fújt; utóbbi helyt adott Szanyi tiltakozásának is. A képviselő ezek után még inkább furcsállja, hogy Dávid ismét felmelegítette az általa kabátlopási ügyként aposztrofált vádat.

Szanyi Tibor 2001. november 27-i hozzászólásának inkriminált mondatai: "Ha megengeditek, most nem reagálnék azokra az észrevételekre, amelyek engem krónikus alkoholistának állítanak be, s azokra sem, amelyek Orbánné elléseit vetik a szememre. Mindkettő méltatlan. (...) Komolyan mondom, ha ez még egyszer előfordul úgy, hogy 24 órán belül a moderátorok nem törlik az efféle ócska szájtépést, akkor egyszer s mindenkorra elköszönök az Indextől."

szerző
Gavra Gábor
publikálva
2002/10. (03. 07.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra