Magyar Civil Becsületrend kitüntetést kapott az SZFE közössége

  • narancs.hu
  • 2021. február 15.

Belpol

A díj azoknak szól, akik segítettek megőrizni a polgári ellenállás méltóságának értékeit, és a nemzet hitét abban, hogy a szellem szabadsága hatalmilag nem béklyózható. 

Az Ars Humanica Hungarica Társaság 2021-ben a SZFE Közösségének ítélte oda a Magyar Civil Becsületrend kitüntetést. – osztotta meg a hírt a Független Szabad Egyetem a Facebook-oldalán.

 

A „SZFE Közössége” alatt értendők mindazok, akik részt vettek és folyamatosan részt vesznek abban a civil mozgalomban, ami segítette megőrizni a polgári ellenállás méltóságának értékeit, és a nemzet hitét abban, hogy a szellem szabadsága hatalmilag nem béklyózható. 

Radnóti Sándor laudációjában így fogalmaz:  „Eddig ez olyan történet, mint sok száz más az elmúlt tíz évben. Ami jelentékennyé és maradandóvá teszi, az az ellenállás, a civil kurázsi, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Méghozzá milyen okos, milyen szellemes, milyen kifinomult ellenállás! (...)A diákok blokádja, a tanárok sztrájkja (amely mindvégig a tanítás fenntartását jelentette) véget ért. De ez a polgári engedetlenségi mozgalom, amely nem a polgári renddel, hanem a hatalmi önkénnyel szemben volt engedetlen, erős nyomot hagyott maga után. A Vas utcai épület szimbólummá vált, amelyet mi sem mutat inkább, minthogy az új vezetőség máris megszabadult tőle. A SzFE neve a tulajdonukba jutott, de tanári karát aligha lehet helyettesíteni ismeretlen, teljesítmény nélküli emberekkel, s díszként egy jeles színésszel, akitől kötve hiszem, hogy valaki hallott már gondolatot a szerep-szövegein kívül, egy híres operatőrrel, aki mit sem tanult negyven éve forgatott filmjéből, a Mephistóból, valamint a spiritus rectorral, az egykor képességes rendezővel, aki ma már csak gyűlölködni és intrikálni tud. A SzFE szelleme máshol van.”

Az SZFE részéről Németh Gábor köszönte meg a díjat, aki Radnóti Sándor méltatására így reagált:

„A lehető legjobbkor ért minket ez a kitüntetés, azokban a napokban, amikor az egyetemi autonómia visszaszerzéséért vívott küzdelmünk fordulóponthoz, talán a legnehezebb szakaszához érkezett. Azoknak a tanároknak és diákoknak, akik eddig a részesei voltak, most élethelyzetük és alkatuk szerint kell dönteniük arról, személyes történetük hogyan folytatódjék, hogyan illeszkedjen a közös nagy elbeszélésbe. Maradjanak-e az elfoglalt SZFE intézményrendszerében, és ott találják meg az ellenállás formáit, vagy keressék boldogulásukat a falakon kívül? “Az SZFE szelleme máshol van” – így a laudáció. A lélek erejében? A képzelet szabadságában? Abban a derűben és könnyedségben, amivel a hatalom ügyetlenül nehézkes gesztusaival szembeni ellenállás új formákat talált? Az ilyen nehéz helyzetekben, mint ez a mostani is, nagyon sokat segít a követésre méltó példa, esetünkben éppen azok példája, akik az elmúlt évtizedben a Magyar Civil Becsületrend lovagjai lettek. Olyan emberek példája, akik a szívükre hallgattak, és az európai, tehát görög-zsidó-keresztény kultúra alapértékeit, a szabadságjogok védelmét és az emberi méltóság megőrzését fontosabbnak tartották rövid távú érdekeiknél. ”

Az Ars Humanica Hungarica Kör, amelyet tudósok, egyházi személyek, művészek és a művészet pártolói alkotnak, 2011-ben alakult és megalapította a Magyar Civil Becsületrendet, hogy ily módon ismerje el a nemes emberi alapértékeket felmutató cselekedeteket.

Figyelmébe ajánljuk