Steinbach József lett Balog Zoltán utódja, az új lelkészi elnök

  • narancs.hu
  • 2024. április 24.

Belpol

A zsinati határozat szerint Balog a „közéleti szerepvállalása során hibázott".

Steinbach József püspököt választotta a református egyházi zsinat lelkészi elnökének. Helyettese Pásztor Dániel tiszáninneni püspök lett

írja a reformatus.hu.

Mint ismert, Balog Zoltán a kegyelmi ügy kirobbanása után mondott le – kénytelen-kelletlen – zsinati lelkészi elnöki tisztségéről. Ám arról nincs szó, hogy Balog Zoltán lemond-e a dunamelléki püspöki címéről is. Így püspökként akár megőrizheti korábbi befolyását.

A zsinati határozat szerint

Balog "közéleti szerepvállalása során hibázott, melyet a társadalom egy része, a média elfogult munkatársai és egyházunk igazságot kereső tagjai közül egyesek súlyos kritika alá vettek".

Balog ugyan bocsánatot kért. "Balog Zoltán püspök urat arra kérjük, maradjon meg református egyházunk munkájának végzésében, és Istentől kapott tehetségét, tudását, tapasztalatát továbbra is fordítsa egyházunk javára" – írták.

Az elmúlt hetekben református egyháztagok tiltakozó nyilatkozatot írtak, melyet több mint egy tucat lelkész is aláírt, majd több mint száz reformátis értelmiségi. Ebben azt kérik, Balog a dunamelléki püspöki tisztségről is mondjon le, hogy az egyház hitelességét, az egyházon belül megbomlott testvéri közösséget ne rombolja tovább a hivatalban maradása. 'Az ügyet hatalmi szóval lezárni nem lehet, következményei – a lemondott keresztelők, a kilépő egyháztagok, társadalmi támogatottságunk drasztikus csökkenése – velünk maradnak".

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk