Törvénybe foglalja a kormány, hogy elsősorban nem az állam feladata a rászorulók ellátása

  • narancs.hu
  • 2022. október 19.

Belpol

Megvan a sorrend, az állam csak az utolsó, akinek segítenie kell. 

Egy új törvénymódosító javaslatban azt is átírja a kormány, hogy kinek a feladata az állampolgárok szociális ellátása – szúrta ki a 24.hu egy kedden beadott salátatörvényben.  

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény vonatkozó passzusa ugyanis eddig úgy szólt, hogy „a szociális ellátás feltételeinek biztosítása – az egyének önmagukért és családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl – az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata”. 

Ez a következőkben úgy módosul, hogy egyrészt mindenki magáért felelős, másrészt a hozzátartozók kötelesek segíteni rajta, ha ez sem sikerült, az önkormányzatnak és az állam által támogatott karitatív (egyébként többnyire egyházi) szervezeteknek, és végül, ha ezek közül senkinek nem sikerült segítenie a rászorulókon, akkor van csak az államnak felelőssége. Törvényszövegileg ez így hangzik: 

„(1) Az egyén szociális biztonságáért elsősorban önmaga felelős.

(2) Ha az egyén a szociális biztonságának megteremtésére önhibáján kívül nem képes, abban – anyagi lehetősége és személyes képessége arányában – a hozzátartozó kötelessége segíteni.

(3) Ha az egyén megélhetése önmaga és a hozzátartozók által nem biztosítható, a lakóhelye szerinti települési önkormányzat gondoskodási kötelezettsége áll fenn.

(4) Az állami támogatásban részesülő karitatív szervezetek feladata a szociális biztonságban nem élők felkutatása és – erejükhöz mérten történő – segítése.

(5) Ha az egyén szociális biztonsága a (4) bekezdésben foglaltak ellenére nem teremthető meg, annak biztosítása az állam kötelezettsége.”

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Neked ajánljuk