Belháború a Fideszben: amikor szó szerint kitör a balhé, ki legyen a főnök

Belpol

Bántalmazásig fajult a füzesgyarmati Fidesz-csoport tisztújító ülése. Azt nem tudni pontosan, ki inzultált kit, de a történet elnökcserével ért véget, és rendőrségi feljelentéssel folytatódik. Milyen sötét titkokat rejt a békési kisváros zaklatott pártélete?

Aligha meglepő módon két ellentétes történetet rajzolnak fel a füzesgyarmati Fidesz-tagok arról, hogy pontosan mi történt, s ki bántalmazott kit a helyi alapszervezet június 7-i tisztújító gyűlésén.

„Tizenhat éve pénzt, időt, energiát nem kímélve, hidegben, melegben kampányoltam a Fidesznek” – kesereg Kovácsné Czeglédi Mária Tünde a Narancsnak. Az asszony 2006 óta a füzesgyarmati pártszervezet elnöke, lányai a Fidelitas tagjai, a legnagyobb jelenleg is a Fidelitas Békés megyei elnöke. Hogy elégedettek lehettek vele, az is bizonyítja, hogy 2014-ben és 2018-ban is szerepelt azokon a fideszes óriáspla­kátokon, amelyen a gyulai központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselőjét, Kovács Józsefet népszerűsítették.

Kovácsné (aki nem Kovács József felesége – a szerk.), mint lapunknak meséli, az utóbbi egy-másfél évben többször jelezte a budapesti Fidesz-központnak, hogy szabálytalanságok történtek a helyi csoportnál. Például olyan személyeket vettek fel, akiknek a tagsága aggályos volt, közöttük olyat is, akit korábban pártfogói felügyelet alá helyeztek. De voltak olyanok is, akik hosszabb ideje nem fizettek tagdíjat, mégis maradtak a szervezet tagjai; mások kilépéséről épp neki, a szervezet elnökének nem volt tudomása.

Kovács és Kovácsné: még itt is

Kovács és Kovácsné: még itt is

Fotó: facebook

 

Előfordult az is, hogy az évekig tagdíjat nem fizetők egy meghatározó része utólag, a június elejei csoportgyűlés előtt fizetett – Kovácsné szerint azért, mert kellett a polgármesternek, Bere Károlynak a szavazat. Ekkorra ugyanis már nyílt háború zajlott az észak-békési kis­város fideszes polgármestere és Kovácsné ­között.

A júniusi tisztújítás előtti helyzetet merőben másképp vázolja fel a Narancs kérdéseire előbb telefonon, majd írásban válaszoló Bere Károly. Megítélése szerint a volt Fidesz-elnök civakodó, összeférhetetlen ember, aki állandóan levelekkel ostromolta a kormánypárt budapesti központját. Meglátása szerint ezt a helyzetet a tisztújításon sikerült feloldani.

„Nem tudok mit tenni”

A június 7-i, sorsdöntő füzesgyarmati tisztújító ülés előtt néhány nappal Gyulán, a választókerület központjában találkozott egymással Kovács József, a térség fideszes országgyűlési képviselője, választókerületi elnök és Kovácsné Czeglédi Mária Tünde. A megbeszélésen érintették a füzesgyarmati szervezeten belül felgyülemlett vitákat, a vélt vagy valós szabálytalanságokat és a közelgő tisztújítást.

De arról is szó eshetett, hogy a parlamenti képviselő politikai munkatársa, Purecse Brigitta fél éve megszakította Kovácsnéval a kapcsolatot; ezt tarthatatlannak minősítette a füzesgyarmati elnök. Ám a panaszok ellenére Kovács József egyértelművé tette, hogy az ülésre nem megy el, oda épp vitatott megítélésű politikai munkatársát, Purecsét küldi el.

Amikor a füzesgyarmati Fidesz-elnök elpanaszolta Kovácsnak, hogy nem kizárt, nagy változások jöhetnek az alapszervezetnél, s ennek eredményeként egy jól meghatározható gazdasági érdekkör veheti át az irányítást, akkor – Kovácsné elmondása szerint – a fideszes törvényhozó széttárta a kezét, s azt mondta: „Nem tudok mit tenni!” Kovácsné erre a szemére hányta, hogy csak ennyit tud mondani 16 év közös munka után – de Kovács József csak annyit felelt: „Köszönöm.”

A június 7-i tisztújító közgyűlés levezető elnöke hivatalból, mint a helyi Fidesz-csoport elnöke, Kovácsné volt. Az asszony lapunknak azt mondja, az ülés megtartásához szükséges minden dokumentummal rendelkezett. Ezek között volt a helyi Fidesz-tagok – feltehetően – a gyulai választókerületi központban készített névsora.

Kovácsné szerint e listán olyanok is szerepeltek, akiket az alapszabály rendelkezései miatt korábban nem vettek fel, de felvételükről az országos elnökség határozata sem tájékoztatta az alapszervezetet – noha ez lenne a normális ügymenet. E neveket az elnök kihúzta, majd felszólította a megjelentek közül azokat, akik nem a Fidesz tagjai, hogy hagyják el a termet. A ribillió ekkor kezdődött.

Kovácsné és Bere Károly: itt még szent a béke

Kovácsné és Bere Károly: itt még szent a béke

Fotó: facebook

 

Belevágta egy székbe

Kovácsné állítása szerint nem az ő jelenléti ívét osztották szét az ülésen, szabályellenesen csak egy jegyzőkönyv-hitelesítőt választottak, s végül ő mint levezető elnök alá sem írta a jegyzőkönyvet. „Hogyan lehet így szabályos egy csoportülés?” – teszi fel a költői kérdést. Az ülés éles szóváltással indult arról, hogy kinek nincs keresnivalója az ülésen és kinek van. Kovácsné szerint ekkor rontott a terembe Bere Károly polgármester és felesége, mindketten párttagok.

Szó szót követett – volt, aki az alapszabály ellenére azt mondta, elég egy jegyzőkönyv-hitelesítő –, a levezető elnöki asztal mögött álló Kovácsné pedig rátenyerelt a tagnévsorra, amelyről gondosan kihúzta azokat a neveket, akik tudomása szerint nem tagjai a helyi pártszervezetnek. Állítása szerint e papírokat Takács Zsófia, a helyi Fidesz-szervezet tagja, egyúttal Bere Károly polgármester felesége egy erőteljes mozdulattal kirántotta a keze alól. Ezt követően Takács Zsófia az iratokat a magasba emelte, és többszöri felszólításra sem adta vissza.

„Ezek az iratok alapdokumentációi a közgyűlésnek, nélkülözhetetlenek a tiszta választás megtartásához” – magyarázza a levezető elnök lapunknak. A törvényesség betartása érdekében vissza akarta vételezni az anyagot, ezért többször a Takács Zsófia kezében magasra tartott névsor után kapott. A polgármester felesége eközben a levezető elnöki asztal mögé állt. Az iratokat azonban Kovácsné nem érte el, mert a másik nő magasabb és erőteljesebb nála. Kovácsné egy pillanat múltán két erős és szorító kezet érzett a vállán.

Bere Károly érkezett a csetepaté helyszínére, s Kovácsné elbeszélése szerint erőteljesen, teljes testsúlyát is beleadva tolni kezdte őt a feleségével ellenkező irányba, majd belevágta egy székbe, amely csak azért nem borult fel, mert hátulról egy másik szék megtámasztotta. Kovácsnét, mint mondja, az atrocitás olyan váratlanul és letaglózóan érte, hogy „lefagyott”, de a székbe esve annyit még tudott mondani, hogy: „Tudod, mit csinálsz te, Bere Károly?”

Erre válasz nem érkezett, s bár további tettlegesség nem történt, az ülés továbbra is bekiabálásoktól volt hangos. A levezető elnök valójában nem vezette le az ülést. Kovácsnétól minden hivatalos dokumentumot elvettek, amelyek később, összegyűrten visszakerültek hozzá. A nő később sem tudott válaszolni arra, hogy meddig tartott az ülés. A viharosra sikeredett tisztújítás után az új füzesgyarmati csoportelnök Bere Károly lett.

Egy nappal később Kovácsné Czeglédi Mária Tünde orvosi látleletet vetetett fel, amely egyértelműen megállapította, hogy a bal felkarján hematómás (vérömlenyes) sérülést szenvedett. A történtek miatt feljelentést tett a Békés Megyei Rendőr-főkapitányságon könnyű testi sértés és kényszerítés miatt, ennek jegyzőkönyvét lapunk rendelkezésére bocsátotta, miként azokat a hivatalos leveleket is, amelyeket a történtek után a Fidesz országos elnökségének és a kormánypárt ügyvezető alelnökének, egyben pártigazgatójának, Kubatov Gábornak írt. Ebben a fentebb vázoltakat írta le, ám választ több mint két hónap után sem kapott.

„Minősíthetetlen események történtek”

„A tisztújítás törvényesen zajlott le. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy a három jegyzőkönyv-hitelesítő közül az egyik Kovácsné Czeglédi Mária Tünde egykori Fidesz-tag legidősebb lánya volt, aki jelenleg is a Fidelitas Békés megyei elnöke” – állítja lapunknak küldött írásbeli válaszában Bere Károly. A polgármester kifejti: egyik jegyzőkönyv-hitelesítő sem jelzett törvénytelenséget, márpedig Kovácsné lánya azonnal jelezte volna, ha édesanyját bármilyen diszkrimináció, szabálytalanság érte volna.

A jegyzőkönyv-hitelesítők aláírásukkal hitelesítették a jegyzőkönyvet. A másik fontos, és a törvényes lebonyolítást garantáló funkció ilyenkor a szavazatszámlálók személye. A három szavazatszámláló közül az egyik Kovácsné másik lánya volt. Ők sem jeleztek semmilyen szabálytalanságot – világít rá egy másik részletre Bere. De szerinte az is garanciális elem a szabályok betartására, hogy a tisztújításon jelen voltak a választókerület politikai munkatársai.

„Minősíthetetlen események azonban valóban történtek” – fűzi tovább gondolatait a polgármester, aki immár a párt helyi elnöke is. Vélekedése szerint az egyik ilyen, hogy Kovácsné nem volt hajlandó az összes jelen lévő, hivatalos tagsággal rendelkező személy tagságát – így szavazásra jogosultságát – elismerni, valamint viselkedésével megpróbálta megakadályozni a szabályos tisztújítást. Bere így folytatja: „Jelenlévők állítása alapján a tisztújításhoz szükséges dokumentumot tépett ki az egyik jelenlévő kezéből, és darabokra tépte azt.”

Bere szerint a tettlegesség tehát éppen fordítva történt, mint ahogy Kovácsné állítja: éppenséggel a helyi (most már csak volt) Fidesz-elnök feszítette hátra Takács Zsófia karját, és ő akarta annak csuklóját csavargatva kitépni a kezéből az asztalról felvett lapot. Minthogy Kovácsné ezt többszöri felszólításra sem hagyta abba, Bere a felesége segítségére sietett.

„Ezt olyan óvatosan tettem, hogy számára ez semmilyen sérüléssel nem járhatott. Abban biztos vagyok, és a jelenlévők is egyetértenek ebben velem, hogy – amennyiben Kovácsné Czeglédi Mária Tünde bármilyen sérülést szenvedett volna el bárkitől, azonnal, mindenkinek mutatta volna a sérülését, sőt, azonnal, a helyszínre kihívta volna a rendőrséget” – idézi fel a maga szemszögéből a történteket a polgármester. Bere szerint a Fidesz-elnök „olyan minősíthetetlenül viselkedett, hogy ezután a jegyzőkönyv-hitelesítésben, valamint a szavazatszámlálásban részt vevő lányai karon fogva vezették ki a teremből”.

A tisztújító voksolást a közjáték után Bere nyerte, aki 34 szavazatot kapott az addigi elnök 17 voksával szemben. „Az általam leírt tényeket a tisztújításban részt vevők bármikor, bármilyen jogi kontextusban, bármilyen jogi eljárásban igazolni tudják. Tájékoztatom továbbá, hogy a történtekkel kapcsolatban semmilyen megkeresés nem érkezett semmilyen hatóság részéről sem felém, sem feleségem felé, és nincs tudomásom arról sem, hogy más, tisztújításban részt vevőt valamely hatóság megkereste volna.

Bere Károly

Bere Károly

Fotó: facebook

 

Amennyiben bárki részéről történt feljelentés az Ön által leírt tartalommal, az felvetheti a hamis vád bűncselekmény elkövetését, mely az igazságszolgáltatás rendje elleni bűncselekmény, ami bűntettnek minősül” – írja a füzesgyarmati városvezető, új helyi Fidesz-elnök. Majd hozzáteszi: „amennyiben megjelenésre kerülnek a megkeresésben leírt valótlanságok, rágalmazás/becsületsértés miatt megtesszük a szükséges jogi lépéseket”. Kérdésünkre utóbb tisztázta Bere, hogy ez nem a lapunknak szóló fenyegetés, hanem „csupán a tényszerűségre hívta fel a figyelmet”.

Bere Károly azt is fontosnak tartotta megemlíteni, hogy megítélésük szerint alapszervezetük azóta is törvényesen és jogszerűen működik. Arról viszont nem szólt, hogy a feleségét ért tettlegesség ellenére miért nem tett(ek) feljelentést.

Az új Fidesz-elnök verziójára Kovácsné Czeglédi Mária Tünde rezignáltan reflektál: szinte biztos volt abban, hogy a legelképesztőbb módon, a lányain keresztül fogják támadni. Hangsúlyozta, lányát nem választották meg jegyzőkönyv-hitelesítőnek, de utólag aláírattatták vele a jegyzőkönyvet. Kovácsné tagadja, hogy ő támadt a polgármester feleségére, szerinte ezt a fizikai adottságok közötti különbségek kizárják.

Állítja, nem vezették ki a teremből, hanem a hangoskodás miatt egy időre többekkel kiment. A történtek után az asszony otthagyta a Fideszt, és független színekben indul az észak-békési kisvárosban az októberi önkormányzati választáson. A nagyobb lánya nem befutó, 16. helyen szerepel a Fidesz Békés megyei listáján. Tudomása szerint a történtek óta közel húszan léptek ki Füzesgyarmaton a Fideszből.

Az ügyben megkerestük a választókerület elnökét, Kovács József országgyűlési képviselőt is, de nem volt mondandója a történtekkel kapcsolatban. Bere Károly augusztus 20. alkalmából a Magyar Érdemrend lovagkeresztjét kapta meg Áder János államfőtől.

Figyelmébe ajánljuk