Uniós eljárás indul a Klubrádió-ügy és a szegregált diákok kártérítése miatt is

  • narancs.hu
  • 2021. június 9.

Belpol

Menekültügyben is újabb eljárásokat indított az Európai Bizottság. 

 

Nyolc Magyarországot érintő kötelezettségszegési ügyben döntött az Európai Bizottság (EB) - derül ki az EB júniusi kötelezettségszegési eljárási csomagjából.

Ebből derül ki az is, hogy többek között az uniós elektronikus hírközlési szabályok megszegése miatt is eljárást indít az EB Magyarország ellen a Klubrádió frekvenciájának elvétele miatt. 

A közlemény szerint "a magyar Médiatanács erősen megkérdőjelezhető indokokra hivatkozva" utasította el a Klubrádió frekvenciahasználati kérelmét, pedig az Európai Elektronikus Hírközlési Kódexben lefektetett uniós távközlési szabályok szerint amúgy az arányosság és a megkülönböztetésmentesség elve szerint kellene eljárni.

"A Bizottság álláspontja szerint a magyar Médiatanács által a Klubrádió jogainak megújítása ügyében kiadott elutasító határozatok aránytalanok és átláthatatlanok voltak, tehát sértik az uniós jogot"

- közölte az EB. Hozzátették, hogy a Bizottság úgy ítéli meg, hogy

"a magyar médiatörvényt ebben a konkrét esetben diszkriminatív módon alkalmazták".

A Bizottság ezért úgy határozott, hogy felszólító levelet küld Magyarországnak, és két hónapot biztosít számára, hogy válaszoljon a Bizottság által megfogalmazott érvekre. Amennyiben ez nem történik meg, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként indokolással ellátott véleményt bocsát ki.

Korábbi cikkeinket a Klubrádió ügyéről itt találják! 

A Bizottság emellett döntött arról is, hogy a szegregációs kártérítések ügyében is felszólító levelet küld, és annak útján kötelezettségszegési eljárást indít Magyarország ellen. 

Itt arról van szó, hogy a Gyöngyöspatán szegregált diákok kártérítésének kifizetése után 2020 júliusában a parlament  úgy módosította a törvényeket, hogy arra kötelezte a bíróságokat, hogy az oktatás és szakképzés terén elszenvedett hátrányos megkülönböztetésért megítélendő sérelemdíjat oktatási-képzési szolgáltatásként állapítsák meg, ne pedig egyösszegű pénzbeli kártérítés formájában.

Az EB arra az álláspontra jutott, hogy az új szankciórendszer nem felel meg az irányelvekben meghatározott követelményeknek,

"a magyar jogszabályok nem felelnek meg teljes körűen a faji vagy etnikai származáson alapuló hátrányos megkülönböztetést tiltó uniós szabályoknak".

A Bizottság álláspontja szerint a magyar szabályozás nem felel meg a faji egyenlőségről szóló irányelvnek, illetve a foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmódról szóló irányelvnek sem. 

Magyarországnak ebben az esetben is két hónap áll a rendelkezésére a hiányosságok orvoslására. Ha ez nem történik meg, a Bizottság úgy határozhat, hogy a kötelezettségszegési eljárás következő lépéseként indokolással ellátott véleményt bocsát ki.

Magyarország emellett kapott egy felszólítást és kötelezettségszegési eljárást azért is, mert nem hajtotta végre az Európai Unió Bíróságának tranzitzónákkal és visszatoloncolásokkal kapcsolatos ítéletét sem. Ítéletében a Bíróság kimondta, hogy a nemzetközi védelem biztosításának, illetve az EU területén tartózkodásra nem jogosult harmadik országbeli állampolgárok visszaküldésének tekintetében Magyarország nem teljesítette az uniós jogból eredő eljárási kötelezettségeit.

A Bizottság álláspontja szerint Magyarország nem hozta meg az ítéletben foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket, ha pedig két hónapon belül ezt nem teszi meg,

a Bizottság úgy határozhat, hogy pénzügyi szankciókra tett javaslattal ismét a Bíróság elé terjeszti az ügyet.

Menekültügyben egy másik felszólító levelet is küldtek Magyarországnak, mivel nem ültette át maradéktalanul a menekültügyi eljárásokról szóló irányelvet, amely az egész EU-ban közös eljárási garanciákat határoz meg a nemzetközi védelem iránti kérelmek elbírálása tekintetében

A szennyvízkezeléssel kapcsolatban a Bizottság az EU Bíróságán perli be Magyarországot, mert biztosítani kellene, hogy a városi agglomerációk (városok, községek, települések) megfelelően gyűjtsék össze és kezeljék szennyvizeiket, és ezáltal kiküszöböljék vagy csökkentsék azok összes nemkívánatos hatásait. A közlemény szerint Magyarország 22 agglomerációja továbbra sem felel meg a vonatkozó uniós irányelv előírásainak, mivel nem biztosítják minden lakos számára a települési szennyvíz gyűjtésére szolgáló rendszert vagy azonos szintű környezetvédelmet biztosító alternatívát, emellett pedig öt másik agglomeráció esetében nem biztosít szigorúbb követelményeket kielégítő tisztítást. 

Eljárások indultak még más országok mellett Magyarroszág ellen is az európai elfogatóparancs, az uniós energiahatékonysági szabályok és a pénzmosás elleni küzdelem szabályainak hiányos átültetése miatt is. 

Kedves Olvasónk!

Üdvözöljük a Magyar Narancs híroldalán.

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap.

Jöjjön el mindennap: fontos napi híreink ingyenesen hozzáférhetők. De a nyomtatott Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt.

Fizessen elő, vagy támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Neked ajánljuk

Kesergő a két öszvérhez

A Három óriásplakát Ebbing határában és az Erőszakik rendezője minden próbálkozás során méterekkel emeli a lécet önmaga előtt, s – mint mindig – most is gond nélkül libben át felette. McDonagh ezúttal is egy elszigetelt atmoszférában kutatja az „emberi” jelző jelentéstartalmát, amelyet magasztalásként és sértésként egyaránt alkalmaz.

Elveszetten

  • SzSz

A rendező 2019-ben, a Házassági történet promókörútján vette újra kezébe középiskolás kora kedves könyvét, Don DeLillo Fehér zaját. Nem nehéz rájönni, miért épp akkor: a regény hősei egy misztikus esemény hatására hirtelen megkérdőjelezik saját szokásaikat, érzései­ket, sőt az egész életüket. Meglehet, hasonlóan érez egy filmrendező is, akinek szekere épp az Oscarig vezető, rögös és értelmetlen úton döcög.

Minden bizonytalan

A videókat és installációkat készítő szlovák képzőművész elsősorban az ún. átrajzolt, leg­inkább újságokban, könyvekben és képeslapokon talált képeken alapuló munkáival vált ismertté. E sikeres, több magángyűjteményben is megtalálható művek nemcsak az emlékeinkben élő, hanem nyomaiban még mindig fel-felbukkanó, a volt szovjet blokk lakói számára nagyon is ismerős vizuális és történeti hagyományait dolgozták fel és írták újra.

Kibontakozik lassan

Egy walesi bányászfaluban nőtt fel az idén 81 éves John Cale, de már gyerekkorában a zene iránt mutatott érdeklődést. Orgonált a helyi templomban, később brácsázni kezdett, azután Londonban, majd New Yorkban folytatott zenei tanulmányokat, ahol Aaron Copland volt a mestere.

Így is szép

A 18. század végén, a polgári hangverseny­élet hajnalán gyakran szerepelt ugyanazon a műsoron intim kamaramű, dal és nagyzenekari szimfónia, utóbbi gyakran több részletre bontva. Ezt a jótékony változatosságot idézte fel Keller András, aki nincs híján a kitűnő ötleteknek.

Elszáradt arcok

Felhajtás, a kínált holmi értékéhez képest túl nagy reklám: ezt jelenti a szerző negyedik regényének címe. A neonzöld szmájli és a betűk neonzöldje a borítón a könyvben felbukkanó árura, egy drogra utal. Az egyenmosoly a grafikai megoldásnak köszönhetően vibrál. Ez a látvány meg is alapozza az olvasmány­élményt, amelynek meghatározó vonulata a bizonytalanság.

Valóra vált álom

Az utókor korántsem elfogulatlan emlékezetében Horthy Miklós zömmel Magyarország kormányzójaként él, aki többnyire fess altengernagyi egyenruhában feszít, esetleg fehér lován léptet. Tette is mindezt 24 és fél éven keresztül, egy tengerrel nem bíró ország („király nélküli királyság”) államfőjeként.

Papás-mamás

Egy játszóházban, pontosabban egy játszóház előterében vagyunk, ahol egy egyedülálló apa és egy válófélben lévő anya várakozik a foglalkozáson lévő gyerekére. Bár kapcsolatuk kissé viharosan indul (gyermekeik összevesznek bent, és természetesen felelőst kell találni egy ilyen komoly helyzetben), de a hosszú közös várakozások alkalmával – mi sem természetesebb – összemelegednek. Eddig ideálisnak tűnik a helyzet, ugye?

Megalázva

Kedden ért véget a PDSZ meghirdette egyhetes országos, ún. gördülő pedagógussztrájk. A záróaktus a Szolidaritás Napja volt, amelyen a közoktatás szereplői mellett a szakképzési centrumok néhány intézményéből, valamint egyházi iskolákból is demonstráltak tanárok. 

Kezek az asztal felett

Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím… – énekelte szombaton este kicsivel nyolc előtt a Vencel téren a spontán módon, mindenféle közösségi meghirdetés nélkül összeverődött sok száz fős tömeg. A megválasztott elnökként első televíziós interjújára a nemzeti múzeumba siető Petr Pavelt üdvözölték így.

Szégyen nélkül

Miközben a hajléktalan nők körében kifejezetten gyakoriak a nőgyógyászati problémák, az állami ellátáshoz való hozzáférésük finoman szólva is nehezített. A tavaly október óta működő traumatudatos nőgyógyászati rendelőben az egyszeri ellátásokon túl tartós segítséget és sokszor lelki támaszt is nyújtanak a nehéz helyzetű nőknek.