Kik védték meg a miniszterelnök Horthyt méltató kijelentését?

Victor Orben rabbijai

  • Kácsor Zsolt
  • 2017. augusztus 1.

Belpol

Sok minden nem stimmel abban a történetben, amely szerint tizenegy New York-i rabbi állt ki Orbán Viktor mellett, miután a miniszterelnököt „méltatlan támadás” érte a Horthy Miklóst dicsérő mondatai miatt. Például nem létezik a közleményt kiadó szervezet, és az aláírók egy része nem rabbi.

„Az Egyesült New York-i Ortodox Gyülekezetek (United Orthodox Congregations Of New York) haszid zsidó közösségeket tömörítő szervezet a New York-i magyar főkonzulátushoz is eljuttatott közleményben reagált azokra a nyilvánosságra került kritikus véleményekre, amelyek Orbán Viktort, Magyarország miniszterelnökét egy múlt heti beszéde miatt antiszemitizmussal vádolták. (…) A levelet 11, egykori magyarországi és a történelmi Magyarország területéről származó New York-i közösségek vezető szerepet betöltő rabbijai írták (sic!) alá.” E fölvezető szöveggel került föl Magyarország New York-i főkonzulátusának honlapjára június 29-én egy angol nyelvű levél, amelyet a főkonzulátus annak ellenére hozott nyilvánosságra, hogy a kissé suta angolsággal és tárgyi pontatlansággal megírt nyilatkozatban jószerivel csak a névelők szerepelnek helyesen.

Amúgy szinte semmi nem stimmel vele: a nevezett szervezet létezésének a fönt említett állásfoglaláson kívül nincs nyoma, s egy aránylag jól beazonosítható kis körön kívül bizonyosan nem képvisel senkit, így nem képvisel „egyesült New York-i” zsidóságot; az aláírók nem írták alá a nyilatkozatot, de még ha alá is írták volna, a többségük nem rabbi; ráadásul ezek a nem-aláíró nem-rabbik olyasmi miatt veszik a védelmükbe Orbán Viktort, amivel őt a szóban forgó beszéd kapcsán nem is vádolta senki: az antiszemitizmus vádja miatt mosdatják. A magyar miniszterelnök nem antiszemita megjegyzést tett, hanem Horthy Miklóst méltatta: védhetetlen módon „kivételes államfér­fiú­nak” nevezte a kormányzót, akinek a hivatali ideje alatt léptek életbe a zsidótörvények, pusztult el több százezer zsidó (és a törvényhozás által zsidónak minősített) magyar állampolgár, s veszett oda a 2. magyar hadsereg.

Mielőtt a New York-i levél megszületésének legvalószínűbb körülményeit rekonstruálnánk, érdemes nagy vonalakban vázolni, hogy melyek azok a magyarországi kötődésű zsidó közösségek, amelyekre a főkonzulátus hivatkozik. A szatmári haszidokról van szó, akik mélyen vallásos, zárt, befelé forduló közösségekben élő, a nagyvilágra kevéssé nyitott ultraortodox zsidók. A szatmári a legnagyobb haszid közösségek egyike. Vezető családjuk a Teitelbaum dinasztia, amely Mojse Teitelbaum rebbe 2006-os halála óta két ágra szakadt, mert örökösödési harc tört ki fiai, az elsőszülött Aaron Teitelbaum (1948) és fivére, Zalman (1951) között. A teljesebb képhez hozzátartozik, hogy a szatmáriakkal – részben a magyar eredet miatt – különösen jó viszonyt tart fenn a kárpátaljai, más néven munkácsi haszidok lélekszámban nem különösebben népes, de annál befolyásosabb New York-i közössége. A munkácsi haszidok vezetője az a Mojse Leib Rabinovich munkácsi főrabbi, aki az Egyesült Államokból bizonyíthatóan kiváló kapcsolatokat ápol magyar diplomatákkal és vezető fideszes politikusokkal. Fontos adalék, hogy éppen e munkácsi főrabbi hívei közé sorolják a magyar sajtóban újabban gyakran emlegetett Alexander Rovt amerikai milliárdost, akit a Köves Slomó rabbi szervezetével, a Chábád Lubavitch haszid közösségből kinőtt Egységes Magyarországi Izraelita Hitközséggel (EMIH) több ponton érintkező magyarországi médiabefektetésekkel hoznak kapcsolatba. De ugyancsak Alexander Rovt támogatta Köves Slomó mesterének, Baruch Oberlander rabbinak a Talmud-szemelvényeket tartalmazó, nemrégiben megjelent könyvét is.

Semjénnek bezzeg igazi rabbik jutottak!

Semjénnek bezzeg igazi rabbik jutottak!

 

 

Kamu

E rövid bevezető után lássuk, hová sorolhatók azok a személyek, akik a szóban forgó nyílt levélben védték meg Orbán Viktort (ahogyan ők írják: Victor Orbent) az „antiszemita” rágalmaktól. Név szerint a következőkről van szó: M. Hoffman; Kalmen Lieberman, The Heritage Foundation; M. Polatcheck, Kalev; Issac Schwarts, Brud; S. Rubin, Kerestir; Yosef Weiss, Ihel; S. Frankel, Munkatch; Chaim Shon, Shimony; T. Spitzer, Pupa; Sam Weider, Nirdehaz; Chaim Walter, Ratzfer. (A nevek után szereplő településnevek és magyar megfelelőik: Kalev–Nagykálló; Brud–Bród; Kerestir–Bodrogkeresztúr; Ihel–Újhely, azaz Sátoraljaújhely; Munkatch–Munkács; Shimony–Simontornya; Pupa–Pápa; Nirdehaz–Nyíregyháza; Ratzfer–Ó- vagy Újfehértó.)

M. Polatcheck vélhetően azonos Meshulam Polatcheck brooklyni rabbival, míg forrásaink szerint az M. Hoffmann név valószínűleg Mojse Hoffmant rejti, aki a jogaiért elsőszülöttként harcoló Aaron Teitelbaum rabbi táborába tartozik. A nyílt levél fejlécében olvasható brook­lyni cím (82 south 8th Street) alatt éppen ezt a bizonyos M. Hoffmannt találtuk, beszélni azonban nem sikerült vele. A fejlécben található telefonszámot az elmúlt héten több alkalommal hívtam, kicsöngött, de azonnal automatára kapcsolt, amely azt közölte, hogy ehhez a számhoz nem tartozik előfizető. Az aláírók névsorából M. Hoffmannhoz hasonlóan ugyancsak Aaron Teitelbaum rabbi em­bere­ként lehet azonosítani Sam Weidert, a Der Blatt nevű jiddis nyelvű újság szerkesztőjét. Történetünk szempontjából fontos adalék, hogy a Der Blatt is közölte az Orbán mellett kiálló levelet. Sőt, ennek apropóján Aaron Teitelbaum lapja egy szerkesztőségi kommentárban is nekiment a neológ irányzatnak, az általuk „reform-zsidóknak” hívott hitsorsosaiknak, akik szerintük anyagi okok miatt bírálják az Orbán-kormányt (erről bővebben lásd a Szombat.org cikkét: „…a reform-zsidók ilyen szemtelenül támadják a kormányt”). A névsorból ugyancsak Aaron Teitelbaum köreihez tartozik Yosef Weiss, a Kyrias Yoel negyed temetőjének a vezetője – de arról nem tudni, hogy ő rabbi volna. Az ügy abszurditását jelzi, hogy maguk az aláírók nem sok erőfeszítést tettek azért, hogy be lehessen őket azonosítani. Erről Radnóti Zoltán főrabbi, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szervezete (Mazsihisz) rabbitestületének elnöke azt mondta: „Ezek a nevek semmitmondóak. Az M. Hoffman vagy T. Spitzer angolul annyit tesz, mintha magyarul azt írnám, hogy Balog P., a Josef Weiss meg olyan, mint a Tóth László. A személynevek után olvasható településnevek a haszid famíliák európai származási helyét jelölik, és nem azt, hogy az aláírók ezeknek a településeknek a rabbijai volnának.”

 

Párhuzamos világban

Radnóti Zoltán úgy véli, hogy amit ezek az emberek leírtak, annak van alapja, hiszen egy vallásos zsidó ember nem hazudik. Ebben az ügyben szerinte inkább a levél megszületésének körülményei a kérdésesek. „Tudni kell – magyarázta –, hogy ezek a haszidok nem hallgatnak világi rádiót, nem olvasnak világi médiumokat, ennél fogva Horthy Miklósról sem forgatnak semmilyen szakirodalmat vagy visszaemlékezést. Az újságjuk jiddis nyelvű, a telefonjukon nincs internet. Ezek a jámbor zsidók nagy valószínűséggel nyolcvan évnél fia­talabbak, ezért releváns élményük sem lehet a Horthy-korszakról. Ez nem téma egy ultraortodox családban.”

Az aláírók gondolkodásáról sokat elárul, hogy az Orbán Viktor mellett kiálló nyilatkozatban hangsúlyos szerepet kapott egy látszólag oda nem illő téma: a zsidó sírok ápolása. Első hallásra érthetetlen, hogy ez az ügy miért kerül elő a magyar miniszterelnök megvédésekor, de Radnóti Zoltán szerint nagyon is lényeges mozzanatról van szó. „Az emlékezés hangsúlya a »kever ávot«, azaz az ősök és a vallási vezetők sírjának ápolása. A levélben azt olvassuk, hogy ez a kormány mindent megtesz a zsidó temetőkért. Ebből számukra az következik, hogy ez a kormány nem lehet rossz, és ha a kormány nem rossz, akkor a példaképei sem rosszak.”

Heisler András, a Mazsihisz elnöke sem hallott a United Orthodox Congregations Of New York nevű szervezetről, pedig a nemzetközi zsidó szervezetekben erős a Mazsihisz jelenléte. Azt pedig egyenesen életszerűtlennek tartja, hogy állítólagos New York-i szatmári rabbik ilyen formában védenének egy Horthyt méltató kijelentést, ezért számára ez a történet – mint fogalmazott – „teljességgel hiteltelen”. Heisler az ügyben levelet írt Kumin Ferenc New York-i magyar főkonzulnak, s abban egyebek mellett kéri, hogy „a helyzet tisztázása érdekében (…) a Főkonzulátus honlapján közleményben korrigálják a félrevezető hírt. Tegyék világossá, hogy a United Ortodox Congregations of New York nem valós szervezet, a hír valójában az egyik szatmári haszid táborba tartozó aktivista vélhetően szándékoltan félrevezető kezdeményezése volt.”

Az Orbán Viktor védelmére kelt brooklyni zsidókról egy név nélkül nyilatkozó forrásunk – aki jól ismeri a New York-i szatmári haszid közösséget – azt mondta: „Nagyon egyszerű emberek, fogalmuk sincs, mi zajlik ebben az országban.” Megerősítette, hogy az aláírók többségükben „nem rabbik, hanem mezei haszid csókák, akik lehet, hogy a Talmudban otthon vannak, de a világról gőzük sincs, s természetesen semmiféle globális hitközséget vagy egyéb szervezetet nem képviselnek”.

Szerettük volna megszólaltatni Kumin Ferenc főkonzult, az Orbán-kormány nemzetközi kommunikációért felelős egykori helyettes államtitkárát, akinek az alábbi kérdéseket tettük föl: A főkonzulátus hogyan, mikor és milyen módon került kapcsolatba a United Orthodox Congregations Of New York nevű szervezettel? A főkonzul kit/kiket ismer a szervezetből? Hogyan, kinek a közreműködésével jutott el a főkonzulátusra a szóban forgó állásfoglalás?
A főkonzulátuson meggyőződtek-e róla teljes bizonyossággal, hogy aktív, élő, működő zsidó szervezetről van szó? A United Orthodox Congregations Of New York eljuttatott-e az elmúlt évek folyamán magyar belpolitikai tárgyú nyilatkozatot a magyar diplomáciának, s ha igen, az hol lelhető föl? A főkonzul a június 30-án elküldött megkeresésünkre nem válaszolt.

Milyen kép rajzolódik ki e mozaikdarabokból? Az Orbán Viktor védelmében megszervezett „rabbihadművelet” mit sem ért volna, ha a nyílt levelet nem hitelesíti diplomáciai tekintélyével a New York-i magyar főkonzulátus. Kumin Ferenc főkonzul és Mojse Leib Rabinovich munkácsi főrabbi bizonyíthatóan kapcsolatban állnak egymással. Akár a munkácsiak, akár a lubavitchiak is közvetíthettek Aaron Tei­tel­baum emberei és a főkonzulátus között – az akciót esetleg éppen Magyarországról szervezve. Ennek valószerűségét alátámasztja egy friss nyilatkozatában maga Köves Slomó, az EMIH vezető rabbija is. Köves az Indexnek azt mondta, hogy a Brooklynban élő, nagyjából 150 ezer fős magyar származású haszid közösség nem követi annyira a magyar belpolitikát, viszont számukra nagyon fontos, hogy az őseik és az ide eltemetett csodarabbik sírjait látogathassák, ezeknek a temetőknek a helyreállításában pedig tényleg partner volt a magyar kormány.

Vagyis egy amerikai léptékkel kicsi ortodox zsidó közösségeknek tett gesztusért cserébe a kormány felmutatható nemzetközi támogatást kaphatott, amikor szüksége volt rá.

A 11 állítólagos rabbi Orbán melletti kiállása a jelek szerint a magyar diplomácia sugallatára történhetett, a „rabbihadművelet” ötlete és lebonyolítása ugyanis profi kommunikációs szakemberre vall. A nyílt levéllel – a politikai válságkommunikáció főbb szabályai szerint – sikerült relativizálni a miniszterelnök védhetetlen kijelentését Horthyról, másodsorban a botrányból sikerült „zsidó ügyet” kreálni, s eltolni azt Orbántól. Ez azzal a következménnyel járt, hogy ismét egymásnak estek a különböző zsidó szervezetek Magyarországon – de hát a magyar diplomácia számára ez nem lehetett túl magas ár.

Nem a saját szakállukra

Köves Slomó, a lubavitchi kötődésű Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (EMIH) vezető rabbija azt nyilatkozta az Indexnek, hogy a United Or­thodox Congregations Of New York létezik, ő pedig ismeri az aláírók legalább felét, akik korábban tőle is kérték, hogy kösse össze őket a magyar konzulátussal és az Egyesült Államokba utazó miniszterekkel, államtitkárokkal. Megjegyzendő, hogy pár nappal e nyilatkozata előtt a Népszavának még azt mondta, „a szóban forgó szervezetet nem, de az aláírók egy részét ismerem”.

Köves Slomótól mi is megkérdeztük, hogy a tizenegy aláíró közül tudomása szerint hányan rabbik, beszélt-e velük az elmúlt hetekben a szóban forgó ügyről, s szerinte ténylegesen működő szervezetről van-e szó? Köves azt válaszolta, hogy a szervezet tevékenységét nem ismeri közelebbről, a szóban forgó, általa ismert rabbikkal nincs napi kapcsolatban, nem beszélt velük az elmúlt hónapokban, kivéve az Avoyseinu szervezet vezetőjével egy vidéki temető kapcsán a múlt héten. „Nem ismerem, hogy melyiküknek van és kitől szimchája (vagyis rabbidiplomája – K. Zs.), de arról biztosíthatom, hogy – mint ahogyan hagyományos közösségekben általában – az ilyen jellegű nyilatkozatokat nem szoktak világi vezetők sem kiadni rabbijuk utasítása nélkül.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A szerző a Mazsihisz.hu munkatársa)

Neked ajánljuk

Nem alszik

Mégis ki ölte meg a nagy pofájú, felfuvalkodott amerikai rendezőt? A producer, akit megzsarolt; a forgatókönyvíró, akinek vízióját tönkre akarja tenni – esetleg a főszereplő színésznő, akinek részegen félreérthetetlen ajánlatot tett; vagy talán annak férje, akivel még össze is verekedett?

Túl sok

  • Sándor Panka

A nézőteret sűrű köd borítja, a színpadképet a szürke szín dominálja. Ferdén elhelyezett ajtók keretezik a színpad közepére állított lépcsősort (díszlet, jelmez: Tihanyi Ildi).

Egy doboz lenne

Zuhog az eső, Martin többszöri eltévedés után jut el az Ardennek mélyén lévő a faluba, ahol régen nem látott apja meghalt. Mivel az apja kimondottan azt kérte, helyben hantolják el, ám a temető már tele van, Martin a furcsa sírásó segítségével egy rejtélyes, sok-sok éve nem látogatott sírt akar kiüríteni.

Ki a hülye?

  • Sándor Panka

A színpadon két forgatható szobabelső, a kettő között szintén mozgatható, jellegzetes zöld falusi kerítés. Az elemek mobilizálásával a történet összes helyszíne megjeleníthető. Kovács Dániel Ambrus nem csak rendezte a darabot, ő tervezte a látványt is, s az nem csak az ötletes térkonstrukciók miatt működött. A kopottas szobabelsők úgy teremtenek sivár atmoszférát, hogy közben furcsa nosztalgiát is érzünk irántuk.

Nemesítő idő

Huszonhárom év után újra találkozik egy Férfi és egy Nő. Egykor szerelmespár voltak, ma valami megkésett randevúszerű találkozójuk van egy kölcsönlakásban. Néhány retrónak ható bútor, mázas kisszobor meg klasszik nipp veszi őket körül, a háttér meg egy méretes faliszőnyeg, cirkuszi vagy farsangi jelenettel. A Nő Amerikában él, a Férfi itthon maradt.

Tartsd szárazon a tésztát!

  • Kiss Annamária

Mintha vége lenne az előadásnak, tapsolnánk, ám szólítanak az alkotók, hogy foglaljunk helyet a színpad egyik vagy másik szélénél attól függően, szerintünk bűnös vagy ártatlan az ókori görög hősnő. De nemcsak térfelet választunk, meg is kell védenünk az álláspontunkat. A két csoport, szokatlan módon sok mindenben egyetért, megérti egymást. Érvényes vita bontakozik ki.

Hogy igaz legyen

  • Antoni Rita

Nehéz nem észrevenni, hogy a Libri könyvesboltjaiban egy ideje, pontosabban amióta az államilag bőkezűen támogatott Mathias Corvinus Collegium Alapítvány (MCC) beszállt a Libri–Bookline kiadócsoportba, központi helyen, gúlákba állítva díszelegnek az MCC Press „genderellenes” (azaz, a feminista és LMBTQ jogi törekvéseket lejáratni igyekvő) kiadványai, jelentős ellensúlyozás nélkül.

Az iskolapénz

Múlt pénteken öt, a polgári engedetlenségi akciósorozatban részt vevő fővárosi középiskolai tanárt rúgtak ki a fővárosi Kölcsey Ferenc Gimnáziumból. E hét elején az illetékes tankerület vezetője személyesen adott át írásbeli figyelmeztetést a zuglói Szent István Gimnázium három pedagógusának.

Akkor minek?

A hét elején az Országgyűlés elfogadta azokat a törvényjavaslatokat illetve -módosításokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a kormány ki tudja énekelni az uniós források egyelőre felfüggesztett részét, 7,5 milliárd euró végösszegben, az Európai Bizottságtól és az Európai Tanácstól.