Vízkikötések Békés megyében: Addig a kútra jár

szerző
Bod Tamás
publikálva
2001/30. (07. 26.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás

Tízezer embert érinthet Békés megye déli részén a helyi vízmű azon döntése, hogy kizárja a szolgáltatásból jelentős vízdíj-tartozással rendelkező ügyfeleit. A vízkikötések előtt nem sokkal a térség néhány polgármesterét skóciai tanulmányútra vitte a vízmű ügyvezetője.

Tízezer embert érinthet Békés megye déli részén a helyi vízmű azon döntése, hogy kizárja a szolgáltatásból jelentős vízdíj-tartozással rendelkező ügyfeleit. A vízkikötések előtt nem sokkal a térség néhány polgármesterét skóciai tanulmányútra vitte a vízmű ügyvezetője. A helyiek közül többen látják úgy, hogy ez nem volt véletlen, míg az utazás résztvevői szerint a külföldi látogatásnak semmi köze a csapok elzárásához.

"Kinnlevőségünk nagyságrendje, a nem fizető fogyasztók kikötése a vízközműrendszerről, valamint a szolgáltató cég vezetőinek és tulajdonosainak külföldi utazásai nincsenek összefüggésben egymással. A tartozások nagyságát és a kft. gazdálkodását semmilyen módon nem befolyásolta, hogy nemrégiben a menedzsment néhány tagja és hét polgármester Skóciában járt, ahol Edinburgh vízellátási rendszerét és a vízdíj megállapításának módszerét tanulmányozta" - mondta érdeklődésünkre Kürtösi Zsigmond, a mezőkovácsházi székhelyű és tizenöt viharsarki önkormányzat tulajdonában lévő Dél-békési Vízművek Kft. ügyvezető igazgatója.

A cég a szolgáltatás biztonságát veszélyeztető húszmillió forintos kinnlevősége miatt június végén megkezdte a hosszabb ideje hátralékosok kikötését a vízközműrendszerből. A problémákkal küzdő fogyasztók száma eléri a háromezret; ez lényegében ugyanennyi családot jelent, a vízműves cég ügyfeleinek harminc százalékát. A közvetlenül érintettek száma körülbelül tízezerre tehető.

"A külföldi utakra általában súlyos döntések előtt kerül sor. Ilyenkor Kürtösi elviszi a kft. tulajdonosait képviselő polgármesterek egy részét Hollandiába, Ciprusra vagy, mint legutóbb, Skóciába. Utána - érdekes módon - megszületnek a számára kedvező döntések" - mondta egy neve elhallgatását kérő polgármester, elsősorban a jövő évi vízdíj nagyságára célozva. Több polgármester szerint a Maros-hordalékkúpon lévő vízbázisból viszonylag olcsón lehet kitermelni a vizet, ám az elmaradó felújítások és a jelentékeny hálózati veszteség ügyében nem lép a cég, miközben a vízdíj az inflációt meghaladó mértékban nő.

A külföldi utak a tömegesnek mondható kikötések közepette sokak szemében visszatetszők. Több önkormányzati képviselő és polgármester úgy véli: csak idő kérdése volt, hogy a szegény térség kis törzstőkéjű szolgáltatójánál mikor jelentkeznek a gondok.

Cégtörténet

A Dél-békési Vízművek Kft. 1992-ben alakult meg, amikor a Békés Megyei Vízmű Vállalatból egységesen kiszakadt a mezőkovácsházi üzemmérnökség. Tizenöt település található az alapítók között. A tulajdonosok köre nem változott, a tagok száma sem, pedig a dinnyetermesztéséről híres Medgyesegyháza a cég gazdálkodásának hatékonyságát és átláthatóságát kifogásolva a maga kezébe vette a vízszolgáltatást. Kényszerből maradtak tulajdonosok, mert a kft. nem fizeti ki a részüket. Nagy Béla medgyesegyházai polgármester kilenc évvel ezelőtt azt akarta: írjanak ki pályázatot az önállósult cég vezetésére, amelyet a kezdetektől a volt üzemmérnökség vezetője, Kürtösi irányít. Ez nem történt meg sem akkor, sem az azóta eltelt kilenc évben.

Az önkormányzatok tulajdonában lévő Vízművek Kft. évente több taggyűlést tart. Ezeken a településeket a legtöbb esetben a polgármesterek képviselik. Forrásaink szerint Kürtösi Zsigmond technikája az, hogy a szavazattöbbséghez minimálisan szükséges nyolc polgármestert bizonyos kedvezményekkel maga mellé állítja. Az egyik ilyen eszem-iszommal egybekötött taggyűlésen, a magyarbánhegyesi Alabástrom étteremben az egyik polgármester odaszólt az ügyvezetőnek: "Zsiga, ha fizetsz még egy kört, akkor el sem kell mondanod a beszámolót!" - emlékezett vissza egy névtelenségét kérő önkormányzati vezető.

A szavazatokat nem a vagyon arányában adhatják le a tulajdonosok, hanem mindenki egy törzstőkerésszel voksol. Vagyis a szavazáskor egyenlő súllyal esik latba a térségben nagyvárosnak számító Battonya és az aprófalvak közé sorolható, alig hatszáz lakosú Kisdombegyház. A kft. vezérkarától a polgármesterek nem egyenlő távolságra állnak. Ezt bizonyítja Takács Dezső battonyai polgármester esete, aki nemrégiben két másik település vezetőjétől véletlenül és mellékesen tudta meg: Skóciában voltak tanulmányúton. Takács még nem élt ilyen lehetőséggel.

Az elmúlt években egyre nőtt a Dél-békési Vízművek Kft. kintlevősége. Előbb éves szinten egy-, majd másfél, utóbb két-, aztán pedig hárommillió forinttal. Nagyságrendje mára közelíti a húszmilliót, és ez már veszélyezteti a szolgáltatás biztonságát. A taggyűlés korábban többször felszólította a kft.-t a követelések rendezésére.

Harmincmillió mobil WC-re?

"Elkésett a vízkikötések megkezdése. Arról nem is beszélve, hogy közben az ügyvezető igazgató arról győzködi az önkormányzatokat, hogy egy magyar-olasz vegyes vállalat égisze alatt országos mobil WC-hálózatot kell kiépíteni. A legutóbbi taggyűlésen alig tudtuk megakadályozni, hogy ebben az ügyben 30 millió forint hitelfelvételre kapjon felhatalmazást Kürtösi" - sorolta gondjait a Narancsnak Takács Dezső battonyai városvezető.

Több polgármesternek az sem tetszik, hogy a kft. mezőkovácsházai székhelyén lévő strandot tulajdonába vette a vízmű, így tizenöt település tartja fenn a veszteségesen üzemelő fürdőt. "Zsiga egyben mezőkovácsházai önkormányzati képviselő is, a strand az ő hobbija" - jegyezte meg Takács Dezső. Nagy Béla medgyesegyházai polgármester szerint azzal, hogy Kürtösi Zsigmond a Dél-békési Vízművek Kft. és a mozgó WC-hálózatot építő Sebach Hungary Kft. ügyvezető igazgatója, átláthatatlanok a viszonyok.

A számviteli törvény előírja minden gazdálkodó cég számára a céltartalékképzést. A Dél-békési Vízművek Kft.-nél ez úgy történik, hogy az áfa nélkül köbméterenként száz forint alatt lévő vízdíjból mindenki tizenhat forintot fizet a hátralékosok miatt. A legtöbb fogyasztónak sejtelme sincs arról, hogy finanszírozza a nem fizetőket. A vízmű ugyanakkor az elmúlt években nem szorult hitelfelvételre: eredménye pozitív, ha ez egyre csökken is.

Takács Dezső megjegyezte: Battonya már kilépett volna a kft.-ből, ám forráshiánya miatt az önálló vízszolgáltatás beindításához szükséges húsz-harmincmillió forintot eddig nem tudta a város előteremteni. Többen nem értik, hogy a néhány ezer forinttal tartozó kertes ház tulajdonosait lekapcsolják a rendszerről, míg a majd félmilliós hátralékot felhalmozó lakótelepi lakásokban nem történik semmi. Kürtösi szerint ennek technikai magyarázata van.

Özv. Szlukovinyi Istvánné egy minden komfortot nélkülöző, összeomlófélben lévő viskóban lakik Battonyán, a Somogyi utca legvégén. A szolgáltató kimutatása alapján az idén június végén zárták el nála vizet. Az asszony szerint viszont "van annak hat éve is". A kút messze van, ezért gyakorta az eresz alá tett vödörből issza az esővizet. Műanyag poharát bemerítette a vízbe, és bennünket is megkínált.

Nem a farok csóválja a kutyát? - kérdeztük Kürtösi Zsigmondot. "Hogy értik ezt?" - kérdezett vissza az ügyvezető. Az önkormányzati tulajdonban lévő cég vezetésének kellene szolgálnia a településeket, ám a függelmi viszonyok mintha megfordulnának: a polgármestereket jutalmazza ezzel-azzal a vízmű ügyvezetője. "Ezt Mezőkovácsházán mondták magának? Mert itt vágták már többször a fejemhez, hogy ki és mit csóvál" - érdeklődött Kürtösi.

Tanulmányút jutányos áron

Kürtösi Zsigmond határozottan tagadta, hogy a külföldi utak és a fontos döntések között összefüggés lenne. Megjegyezte: két-három évenként került sor tanulmányútra, ám ezek nem kötődtek a kft. taggyűléseihez, sőt nincs is ráhatása, hogy mikor utaznak. Azokat minden esetben a Vízművek Országos Szakmai Szövetsége szervezi jutányos áron. Kürtösi elmondta: a skóciai út fejenként mindössze százötvenezer forintba került. Ezt olyan bevételekből teremtették elő, ami nincs összefüggésben a vízdíj mértékével.

A cégvezető azt sem tartja aggályosnak, hogy kft. működése óta egyszer sem írtak ki pályázatot az ügyvezető igazgatói posztra, mert egy taggyűlési határozattal bármikor elküldhetik őt a kft. éléről. Igaz, ha ezt ötéves megbízatása előtt tennék meg, akkor végkielégítést kellene kapnia. Jelenleg érvényes ügyvezetői kinevezése 2002-ig szól.

Kürtösi hamisnak tartja azt a vélekedést, hogy megosztaná a polgármestereket. A külföldi utakról kifejtette: azok szakmaiak, egyben lehetőséget teremtenek a jó munkakapcsolat kialakítására a települések vezetőivel. A taggyűlési voksolásokról az ügyvezető igazgató arról tájékoztatott: évekkel ezelőtt a kistelepülések - esetleges kilépésüket lebegtetve - harcolták ki, hogy minden voks egyenlőnek számítson.

Kürtösi Zsigmond elismerte: a polgármesterek többször felszólították a kinnlevőségek behajtására, ám ennek - meglátása szerint - két akadálya volt. Egyrészt a nagy tartozásokat felhalmozó lakótelepi lakások esetében hiányoznak a technikai feltételek, másrészt a bírósági végrehajtás hosszadalmas és drága.

Ombudsmani ajánlás

Próbálkozások azért voltak; ezeknek az állampolgári jogok országgyűlési biztosának vizsgálata véget vetett. A szolgáltató cég néhány órás "figyelmeztető kikötéseket" alkalmazott a lakótelepeken, ahol egy tömbben csak egy mérőóra található. Az ombudsmani ajánlás arra figyelmeztetett: a szolgáltató nem alkalmazhat kollektív büntetést. Az Alkotmánybíróság egy 1998-as, idevágó állásfoglalása szerint viszont "a szolgáltató a közüzemi szerződés keretében sem kötelezhető a folyamatos szerződésszegő magatartás elviselésére". Ennek előzménye a 38/1995-ös kormányrendelet, amely kimondja: tartozók esetében megszüntethető a vízszolgáltatás, amennyiben százötven méteren belül található kút vagy közkifolyó. Többször meggyőződtünk arról, hogy az ÁNTSZ ehhez kötött engedélye ellenére ezt több helyen nem tartják be. Kürtösi Zsigmond erre is azt mondta, hogy - kifolyócsapok telepítésével - hamarosan mindenütt orvosolják a gondokat.

A közműcég és a magyar-olasz vegyes vállalat együttműködéséről Kürtösi Zsigmond leszögezte: gazdálkodásukban nincs átfedés. Az igaz, hogy a Sebach Kft. a Dél-békési Vízművek Kft. mezőkovácsházai telephelyén ütötte fel főhadiszállását. Kürtösi megjegyezte: a túléléshez több lábon kell állni, ezért fogtak a strand üzemeltetésébe, amit idővel gyógyfürdővé szeretnének fejleszteni; ezért alakították meg a vegyes vállalatot. Elismerte: jelenleg mindkettő milliós veszteséget termel, de szerinte a trend megfordulása csak idő kérdése. Több felvetésre válaszolva Kürtösi tagadta, hogy a karbantartásokkal elmaradtak volna. Azt viszont nem cáfolta: vannak olyan szakaszok, ahol a hálózati veszteség eléri a negyven százalékot.

Kürtösi felvetette: állami és önkormányzati segítséggel, bevonva a gazdasági szférát, alapítványt kellene létrehozni a hátralékosok megsegítésére. Meggyőződése szerint a háromezer problémás fogyasztójuk fele semmilyen körülmények között sem tud majd fizetni.

Ambrus Attiláné, Almáskamarás polgármestere a kikötéseket firtató kérdésünkre leszögezte: "Aki nem fizet, az ne is igyék." A külföldi tanulmányutakat ő sem tartja aggályosnak. Mint fogalmazott, azok középpontjában mindig is vizes témák szerepeltek. "A vízdíjak megállapításáról szóló egyeztetéseket kemény képviselő-testületi viták jellemzik" - mondta a polgármester asszony.

Vanger Sándor, az alig hatszáz lelkes Kisdombegyház polgármestere skóciai tapasztalatait így összegezte: saját szemével győződhetett meg arról, hogy Edinburghban minden lakásnak és háznak külön vízmérő órája van. Mikor azt mondtuk neki, hogy ezt látatlanba is elhittük volna, akkor megváltozott a beszélgetés hangneme, ami aztán gyorsan véget is ért.

Úgy tudjuk, hogy a búzaégetésről és az agrárdemonstrációk szervezéséről elhíresült Karsai József, aki egyben battonyai önkormányzati képviselő, a következő testületi ülésen a Dél-békési Vízművek Kft. működésének teljes átvilágítását kezdeményezi. Más források szerint többen attól tartanak, hogy a kikötésekre válaszként az utcákban felállított kutakat egyesek megrongálják, vagy éjszakákon keresztül folyatják belőlük a vizet.

A dél-békési térség komoly szennyvízcsatorna-beruházás előtt áll. Vajon mire futja ott, ahol sokan az ivóvizet sem tudják fizetni?

Bod Tamás

szerző
Bod Tamás
publikálva
2001/30. (07. 26.)
Twitter megosztások száma
Google +1
Egyéb megosztás
Cimkék:
Ezt már olvasta?

Legfrissebb Narancs

„Nem kérünk bocsánatot”
Interjú „Tibi atyával”
Interjú Palkovics Lászlóval
Mi lesz az MTA-intézetekkel?
Évadnyitó melléklet
Jordán Adél, Carly Wijs, Pintér Béla színháza
Tartalomjegyzék Legfrissebb Narancs

best of Narancs

Narancs vélemény

Kis-Magyarország

Kultúra