Hammer László: Paszták népe (Flipper)

  • Flipper
  • 2000. április 27.

Egotrip

Előterjesztésünk tárgya egy olyan találmány, amely használata révén a közép- és kelet-európai népek a hazafiság örök érvényű értékeit az új évezred technológiája révén fedezhetik fel mintegy újra a szórakoztató ismeretterjesztés hagyományaként fémjelezve.

Hammer Ferenc

Flipper

Előterjesztésünk tárgya egy olyan találmány, amely használata révén a közép- és kelet-európai népek a hazafiság örök érvényű értékeit az új évezred technológiája révén fedezhetik fel mintegy újra a szórakoztató ismeretterjesztés hagyományaként fémjelezve.

A találmány történelmi tudással vértezi fel azokat, akik (jó értelemben véve!) örök gyermekként, kíváncsiságukat megőrizve képesek felnőttként is játszani (ha kell, veszíteni is!) rohanóan sikerorientált világunkban. A találmány fejleszti az ügyességet, ismeretet közvetít, és hazaszeretetre nevel. Neve: etnoflipper. (Mottónkat Albert Einsteintől, a Nobel-díjas fizikustól kölcsönöztük: Isten nem kockajátékos.)

Az etnoflipper működési elvét tekintve megegyezik a hagyományos flipperrel. A játékos a golyót bejuttatja az enyhén lejtő játéktérbe, amelyben a golyó a gravitáció örök törvénye alapján gurul le, miközben különböző pontszerző felületekkel (úgynevezett rugós akadályokkal) érintkezve gyarapítja a játékos pontjait. A leguruló golyót a játékos rátermettségétől függően akár többször is visszajuttathatja kézi manipulátora segítségével a játéktérbe. Egy játékhoz öt golyó jár. Az etnoflipper vízszintes játékmezején Közép- és Kelet-Európa térképe látható. A térképen (természetesen egymást némileg átfedve) látható ábécésorrendben Nagy-Albánia, Nagy-Bosznia-Hercegovina, Nagy-Horvátország, Nagy-Magyarország, Nagy-Románia, Nagy-Szerbia és Nagy-Szlovákia (igény szerint kiegészíthető a Szovjetunióval is). A térképen az egyes országokat egyes közismert nemzeti szimbólumaik segítségével azonosítjuk a történelemben kevésbé járatlan játékosok számára: magyar honvéd áll Bereckén a vártán, román lányka puskával táncot lejt a Kárpátok ormain, szerb harcos fedetlen fővel guzlicán játszik, ősi horvát hősök pártütést lepleznek le a csodabarlangban, turulmadár, albán sas, szlovák vérfarkas, orosz medve. A térképen ötvözni kívánjuk a klasszikus történelmi festészet impozánsságát és közérthetőségét (pl. Feszty-körkép) a mai kor dinamikus életérzését jobban megragadó technikákkal (pl. villogás, krómozás vagy a kamionok oldalát díszítő, úgynevezett airbrush-technikával létrehozott kompozíciók). Az etnoflipper zenéje a hagyományos flipper sajátos hanghatásait tekinti irányadónak, azzal a különbséggel, hogy a végtelenített elektronikus szórakoztató zene tartalmazna az egyes népek nyelvén hallható beszédtöredékeket, rádiós híreket, csatazajokat és labdarúgó- mérkőzéseken a közönség által énekelt nemzeti himnuszok részleteit.

A golyó játékterében minden ország egyenlő számú, igazságosan elhelyezett, egyenlő esélyeket lehetővé tevő pontszerző felülettel rendelkezik. A flipper függőleges felületén minden országnak van egy számlálója, amely azt jelzi, hogy a játék során a játékos (és persze a történelmi szerencse) az illető ország pontszerző felületére hányszor juttatott golyókat. A játékos által elért országonkénti pontszámokat az etnoflipper alatt elhelyezett számítógép egy speciális program segítségével átszámolja arányokra, illetve négyzetkilométerekre, és a program memóriájában elhelyezett többezernyi térképvariáció körül a számítógép önmaga kiválasztja azt, amelyik megjeleníti az elért eredményt. A játékosnak az etnoflipper lábazatában elrejtett színes nyomtató kinyomja a játék eredményét, amely igény szerint esetleg a játékos nevét is tartalmazhatja: Az új Kelet-Európa Kovács Béla szerint. A játék révén létrehozott térkép az elért pontoktól függően tartalmazhat például apró Horvátországot, óriási Szlovákiát, Albániát egyáltalán nem (nulla pont), dunántúlnyi Magyarországot stb. Ha a játékos lökdösi a gépet, a gép letiltja a további játékot, és a kinyomtatott térképen egész Európa a KNDK részét képezi.

Megítélésünk szerint az iskolákban elhelyezett etnoflipper jól egészítheti ki az iskolai tananyagot, játékos módon elindíthatja az órán hallottak továbbgondolását. Pártszékházak előcsarnokában, a Külügyminisztérium fogadótermében, de egyszerű laktanyaépületekben is vidám színfoltot jelenthetne az etnoflipper. A világhálón elhelyezett EthnoWebPinball távolba szakadt honfitársaink számára tehetné lehetővé az óhazával való kapcsolattartást. Játékos és egyben ismeretterjesztő formában.

Figyelmébe ajánljuk