Bíróság előtt a békési gázmezők ügye: elutasították a földtulajdonos keresetét

Kis-Magyarország

A Szegedi Törvényszék elutasította annak a földtulajdonosnak a keresetét, akinek egybefüggő 14 hektáros Békés megyei földterületén nemrégiben újra fúrtak egy már meglévő, de sokáig nem üzemelő gázkutat. Az illető földjére 58 ezer forintért szolgalmi jogot jegyeztek be az ehhez kapcsolódó, de nem a vázrajzon feltüntetett helyen lefektetett gázvezeték miatt. A földtulajdonos képviselője kevesellte a szolgalmi jogot, ám a bíróság szerint nem tette aggályossá az erről szóló szakértői jelentést.

A Sarkad és Méhkerék kötött található föld tulajdonosának képviselője a hosszú évekkel ezelőtt megfúrt, de legalább tíz éve nem működő gázkúthoz – hivatalosan Méhkerék 1-es kút – kapcsolódó gázvezetékre bejegyzett szolgalmi jog alapítását és érvényességét nem, de annak összegét vitatta. Korábban a Narancs.hu beszámolt róla, hogy a földingatlan tulajdonosának képviselője és a beruházást végző Magyar Horizont Energia Kft. között nem jött létre a szolgalmi jog és annak megváltása kérdésében egyezség. Ezt követően a földtulajdonos képviselője, D. L M. ingatlanszakértőt kért fel, hogy határozza meg a gázkút futó vezeték által kisajátított 1270 négyzetméteres földterület ellentételezéseként szolgáló szolgalmi jog nagyságrendjét. A felkért békéscsabai ingatlanszakértő szerint ez közel 3 millió forint, míg a beruházó ennek csupán töredékét, 58 ezer forintot ajánlott fel és fizetett meg a tulajdonosnak.

A földtulajdonos képviselőjének ügyvédje méltánytalanul alacsonynak tartotta ezt az összeget, s ennek kapcsán a Szegedi Törvényszék előtt „zéró kártalanításról” beszélt, amelyhez mérve a beruházó által felkért szakértői vélemény elkészítése nagyságrendekkel többe kerülhetett. A keddi szegedi perben az ügyvéd hangsúlyozta, méltányosabb összeg mellett egyezségre törekszenek. Emellett a keresetlevél legfőbb megállapításait összegezve megjegyezte, hogy a bejegyzett szolgalmi jog nagy mértékben csökkenti a 14 hektáros egybefüggő mezőgazdasági földterület értékét és eladhatóságát. Kitért arra, hogy a néhány hónappal ezelőtt újra fúrt kúthoz kapcsolódó vezeték nem a vázrajzon feltüntetett nyomvonalon halad. Éppen ezért nagyobb földterület hasít ki a szántóföldből, mint az okiratokban szereplő 1270 négyzetméter.

Az ügyvéd megjegyezte azt is, hogy a nyolc évvel ezelőtt, 2015-ben a kút és környéke 3 ezer négyzetméteres környékére megállapított 390 ezer forintos szolgalmi jog sincs arányban a mostani, a vezetékhez köthető 58 ezer forintos összeggel, ha az érintett terület nagyságát, az azóta bekövetkező inflációt és a termőföld értékének időközben bekövetkezett áremelkedését veszik alapul. De kifogásolta azt is, hogy a beruházás előkészítése kapcsán nem rendelték el a környezetvédelmi hatástanulmány készítését, holott a terület közvetlenül határos Natura 2000 természetvédelmi területtel. Szóvá tette, hogy a földtulajdonos és képviselője nem tudja, milyen technológiát alkalmazva hozzák felszínre földjük alól a földgázt. Ez megítélése szerint azért aggályos, mert Franciaországban és az Egyesült Államokban – környezetvédelmi szempontok miatt – betiltották a repesztéses technológiával történő fúrást, amely a nagy mélységben található palagázt képest költséghatékonyan a földfelszínre juttatni. Ami biztos, hogy a Sarkad és Méhkerékhez közötti területhez közeli nyékpusztai mezőkön ilyen módszerrel nyerik ki a szénhidrogént. Ez a terület légvonalban olyan távolságban van a szóban forgó kúthoz, mint amilyen mélyre fúrnak Nyékpusztán. „Itt gyakorlatilag azonos gázmezőről lehet szó, előzetesen kellene vizsgálni, hogy ez jelent-e környezetvédelmi szempontból kockázatot” – fogalmazott Csűri Gábor ügyvéd.

A földtulajdonos sérelmezte, hogy a kitermelés már azelőtt megkezdődött, hogy erről hivatalos okiratban a tulajdonost és képviselőjét a beruházó Magyar Horizont Energia Kft. és a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága Bányászati és Gázipari Főosztály Szolnoki Bányafelügyeleti Osztálya értesítette volna, noha az együttműködési és tájékoztatási kötelezettség szerint ennek meg kellett volna történnie. A tulajdonos jogi képviselője független és ellenőrző szakértői vélemény elkészítését indítványozta a Szegedi Törvényszéknek, hogy az tisztázza az eddig született két szakvélemény közötti ellentmondásokat.

Ezt a bíróság azonban arra hivatkozva nem támogatta, hogy a tulajdonos képviselője által elkészített szakvélemény alapvetően hibás metodika alapján készült. Az viszont a perben nem derült ki, hogy mitől aggálytalan a kormányhivatal által beszerzett szakértői vélemény.

A keddi szegedi perben alperesként csak a Magyar Horizont Energia Kft. képviseltette magát, amelynek jogi képviselője a tárgyaláson többször arra hívta fel a figyelmet, hogy szorítkozzanak a per tárgyára. Arra, hogy az 58 ezer forintos szolgalmi jog ügyében született szakértői véleményt helytálló vagy sem. Meglátása szerint ezt érdemben cáfoló érvelés vagy bizonyítás nem hangzott el a perben. Ezért a kereset elutasítását kérte a bíróságtól.

 
 A helyszín a békési gázmezőn
Fotó: A szerző felvétele

Arra a felvetésre azonban nem tudott válaszolni, hogy a Sarkad és Méhkerék között található kútnál milyen technológiával nyerik ki a földgázt. Ám jelezte, minden további kártért – a törvényekben meghatározottak szerint – fizet majd a beruházó. Hozzátette, hogy a most folyó pernek nem tárgya a gázkitermelés technológiája és a környezetvédelmi kérdések sem. Erre reagálva Csűri Gábor ügyvéd helytelenítette, hogy a tulajdonost mindeddig nem tájékoztatták arról, hogy a francia Alkotmányügyi Tanács által betiltott hidraulikus repesztéses technológiával folytatnak-e bányászati tevékenységet a területen, mint ahogy arról sem, vizsgálta-e bárki előzetesen, hogy a technológia veszélyt jelenthet-e az ívóvízkészletre vagy a földfelszíni zöld vegetációra. Ezért szükségesnek tartja a környezetvédelmi szakvélemény elkészítését is az ügyben.

Feltűnő volt, hogy jogi képviselője többszöri indítványára sem hallgatta meg a Szegedi Törvényszék a földtulajdonos képviselőjét a perben. Holott első kézből tudott volna beszámolni az esetlegesen fenyegető környezeti károkról és arról, hogy az újra fúrt gázkúthoz kapcsolódó vezeték végül nem ott húzódik, ahol a vázrajzok mutatják. Sőt, arról is tudott volna nyilatkozni, hogy földjükön nem kis mennyiségű szennyezett anyagot egyszerűen elásott a még tavaly ősszel a beruházó.

A Szegedi Törvényszék jogerős ítéletében elutasította a földtulajdonos és képviselője keresetét, amelyben kevesellték az 58 ezer forintos szolgalmi jogot. Elfogadta a beruházónak azt az érvelését, hogy az általuk felkért igazságügyi ingatlanszakértő szakvéleménye a helyes és a kereset azt nem tette aggályossá. Ezért összességében 70 ezer forint megfizetésére kötelezte a pert kezdeményező felperest. Ez részben az illeték megfizetéséből, részből az alperes perköltségének megfizetését jelenti.

Az esetlegesen felmerülő környezeti és tervekhez nem illeszkedő gázvezeték nyomvonalával kapcsolatos felvetések tisztázását a földtulajdonos és képviselője polgári perben kezdeményezheti megvitatni.

A Narancs.hu több cikkben foglalkozott a békési gázmezővel. Ezek az írások itt érhetők el.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk