Egy makói mérnök halálára – díszpolgárság helyett vádak és végtelen nyomozás

Kis-Magyarország

Úgy halt meg kedden, Makón a hetvennégy éves, háromdiplomás mérnök, Medgyesi Pál, hogy még megérte: bűncselekmény hiányában megszüntették a négy évig tartó nyomozást, amely Damoklész kardjaként függött a feje fölött.

Elnézést nem kértek tőle a feljelentés miatt. Nem tudom, számított-e rá, de talán megérdemelte volna – legalább ezt. Mert díszpolgári címet is ígértek neki a makói városházán, nem sokkal azelőtt, hogy a vizsgálat elindult volna.

Egészen addig, 69 éves koráig példás életút volt az övé. Huszonöt évesen, 1967-ben került Makóra, a helyi vízművállalat élére. Az idő tájt készültek országszerte a vezetékes ivóvízhálózatok, és ez a munka a makói járásban fejeződött be először, 1969-ben. A rendszerváltás után a politika úgy látta jónak, hogy a nagy megyei vízművállalatokat szét kell darabolni.

A szakmabeliek egy része ezt sajnálta, de ez nemigen számított. Medgyesi Pál javaslatára Makó városa és a környező községek kft.-t alapítottak, amelyet kezdettől ő irányított. A város közéletének állandó szereplője volt, és nem csak vízdíjemelés idején. Megemlékezett az újságban a vízzel kapcsolatos évfordulókról, ápolta a jeles makói mérnökök emlékét, így a Ford T-modell tervezőjéét, Galamb Józsefét. A vízműcég mindvégig rentábilisan működött, és húsz év alatt tizenöt szakmai elismerést kapott – az ügyvezető pedig kiérdemelte a Vásárhelyi Pál-, a Zielinski Szilárd- és a Lampl Hugó-díjat, a Víziközmű Ágazatért Érdemérmet. Ezt 2014-ben adták át neki.

Életműve a Makói Vízmű Kft. volt

Életműve a Makói Vízmű Kft. volt

Fotó: mcsipos.hu

Ki volt a célpont?

Akkor már olyan politikai akarat érvényesült Magyarországon, amely szerint a kis cégek helyett megint nagyoknak kell szolgáltatniuk az ivóvizet. Medgyesi ekkor azon dolgozott, hogy létrehoznak több önkormányzat bevonásával egy megyei vízműcéget, amely megfelel a törvénynek. Végül az utolsó pillanatban, a szerződés aláírásának napján két település meggondolta magát. A mérnök azt mondta, mind az öt szakmai díját odaadta volna cserébe azért, ha ez a cég mégis létrejöhet. A szolgáltatást Csongrád megyében is egy Békés megyei központú vállalat vette át.

2014-ben az önkormányzati választáson az MSZP-s polgármestert fideszes utód követte, és jobboldali többségű képviselő-testület. Az új polgármester 2015. május 25-én följelentést tett a víziközmű kft. ügyében ismeretlen tettes ellen, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanújával. Az új vezetés úgy látta, a vízműcégnél túl sok pénzt fizettek ki jutalmakra, bizonyos munkákat kiszerveztek olyan vállalkozásoknak, amelyek tulajdonosai a vízműcég dolgozói, vagy azok rokonai voltak. A városvezetés szerint a kft. szocialista pénzszivattyú. Mivel Medgyesi nem politizált, és egyik községi önkormányzatnak sem volt MSZP-s vezetése addig, ebből arra lehetett következtetni, hogy a feljelentés igazi célpontja nem a cég, nem is Medgyesi Pál, hanem az előző makói városvezetés volt.

Tizenegyszer meghosszabbított nyomozás

Medgyesi azonban attól kezdve majdnem élete végéig védte magát és a kft.-t, miközben ugyanazt tette, amit addig: kereste a megyei újságot, ha jeles évforduló jött, nyilatkozott. A szakma döbbenten nézte ezt, csak a képviselő-testület ellenzéki képviselői szólaltak meg az egykori ügyvezető mellett időnként. Ő pedig, amikor volt rá módja, adatokkal igazolta, hogy a kft.-nél kifizetett jutalmak nem számítottak nagynak a szakmai átlagot tekintve, és ezekért megdolgoztak az emberei, tekintettel arra, hogy a megszokott munkájuk mellett egy szennyvízcsatorna-beruházást is lebonyolítottak.

Azokat a munkákat szervezte ki a cég, amelyeket így gazdaságosabb volt elvégeztetni – és éppen hogy előny, hogy ha a dolgozó másodállású vállalkozóként szerel be olyan készüléket, amelynek üzemeltetése, felügyelete főállásban az ő feladata. Ezt szívesen elmondta volna a rendőrségen is, ha meghallgatják.

A feljelentés egy ideig ide-oda vándorolt az ügyészség különböző szintjei között, majd vizsgálódott a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság, aztán elfogultságot jelentett, így a Bács-Kiskun megyei  nyomozók kezdték elölről a keresgélést. Az ügyészség tizenegyszer (!) hosszabbította meg a nyomozás határidejét. Végül 2019 áprilisában jogerősen megszűnt a vizsgálat, bűncselekmény hiányában. Az azonban, hogy nem találtak bűncselekményt, a makói városvezetés nyilatkozta szerint „nem jelenti azt, hogy erkölcsi és morális felelősség nem terheli az érintetteket”.

„Az eljárás maga válik lassanként ítéletté”

Medgyesinek búcsúzóul sem néztek a szemébe. Maradt névtelen gyanúsított, többes számban. „Félreérted a tényeket, az ítélet nem egyszerre jön, az eljárás maga válik lassanként ítéletté” – írja Franz Kafka A perben. Az talán kárpótolta a mérnököt – erkölcsileg és morálisan –, hogy a kft., élete műve úgy szűnt meg, hogy nem adósságot, hanem vagyont hagyott a tulajdonos fideszes önkormányzatra.

 Búcsúzóul sem néztek a szemébe

Búcsúzóul sem néztek a szemébe

Fotó: youtube.com

A fönti történet ismerős lehet az olvasónak, mert megjelent már narancs.hu-n. Akkor még az érintett élt.

Akik politikai játszmákban gondolkodnak, azok nem szokták számításba venni: az ember nem sötét vagy világos bábu, amit nyugodtan le lehet ütni, mert egy új játékban úgyis visszakerül a táblára. Aki meghal, az már nem lép tovább, attól már bocsánatot sem lehet kérni a vele szemben elkövetett igazságtalanságért.

Medgyesi szakmai életútja kis híján békebelire sikerült, aztán végül nagyon mai magyar életút lett belőle. Nyugodjék békében.

Figyelmébe ajánljuk