Egy meg nem valósult nagyberuházás: bíróságon a jászberényi Malom-ügy

Kis-Magyarország

A napokban elkezdődött a Szolnoki Törvényszéken az úgynevezett jászberényi Malom-ügy pere. A tét óriási. Nem csak közel 1 milliárd forintról szól, hanem arról is, hogy ki kit győz le. Győz-e a jobbikos polgármester, aki felmondta a projekt kivitelezési szerződését, vagy győz a városban ellenzékben lévő Fidesz.

Mióta a jobbikos Budai Lóránt Jászberény vezetője, azóta folyamatosan támadja a városvezetést az önkormányzati választáson vesztes Fidesz. Most az úgynevezett Malom-ügy van napirenden. A projekt története évekre nyúlik vissza. A beruházás jelenleg áll, mivel a kivitelezővel szerződést bontott a város 2019-ben felálló új vezetése. Ettől nagyon bepöccent a helyi Fidesz, szerintük ez kárt okoz a városnak. Időközben ugyanis kiderült, a 800 milliós támogatást vissza kell fizetni. Az önkormányzati Fidesz-frakció ezt a hullámot lovagolja meg, illetve védi a beruházást. Nem véletlenül, hiszen az a fideszes polgármester, Szabó Tamás regnálása alatt indult el, felvetve ezzel akár az ő felelősségét is.

Viszont a város sem hagyta annyiban, beperelte a kivitelezőt. A tét minimum 660 millió visszaszerzése. A perben követelik a meghiúsulási kötbért (ami közel 345 millió forint), valamint a teljesítéssel nem fedezett vállalkozói díj visszafizetését (csaknem 315 millió). A kivitelező EcoSaving Kft. egyébként nem képviseltette magát a tárgyalás első napján.

Közben a helyi Fidesz ugyancsak a napokban a Malom-projekt ügyében ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés miatt tett feljelentést, melyet egyből a Polt Péter vezette Legfőbb Ügyészségnek küldtek el.

A Malom-projekt elindul...

A korábbi, fideszes városvezetés azt az álmot szőtte 2015-ben, hogy a 120 éves úgynevezett Fecske-malomból (az egykori jászberényi Fecske család által alapított malom) konferencia- és rendezvényközpontot alakít ki. A megvalósításra pályázatot adtak be 2016 nyarán, egy évvel később hagyták jóvá a támogatói döntést, a szerződés 2017. augusztus elején lépett hatályba. Ebben többször is módosították a tervezett befejezés időpontját. A legutolsó módosítás szerint a projekt befejezésének határideje 2021. február 28. lett volna.

A támogatási összeg 800 millió forint volt, amit 2017. szeptember 1-jén a városnak átutaltak. Úgy tűnt, sínen van a projekt. Ám igazából innentől kezdődtek a bonyodalmak. Már a pályázati eljárás is furcsának tűnt a mostani városvezetés szerint. Ugyanis az egyik ajánlattevő (ezek között volt a későbbi nyertes, az EcoSaving Kft.), sem jelent meg a munkaterület bejárásán. A mostani városvezetés úgy véli, a pályázati anyagok is azt mutatják, hogy az EcoSaving Kft. nem rendelkezett a feladat elvégzéséhez szükséges kapacitással.

Azt is kifogásolják, hogy a pályázati anyagok között az ajánlattevő EcoSaving Kft. semmilyen rá vonatkozó referenciát nem csatolt. Szokatlan, hogy az EcoSaving Kft. jegyzett tőkéje 2015 óta változatlanul mindössze 5 millió forint. A beruházás megkezdése előtt a cég a szerződésben szereplő összeg, több mint 1 milliárd forint 25 százalékát megkapta előlegként. A kivitelezési szerződést 2019. július elején írták alá. A jelenlegi városvezetés szerint ez a kontraktus egyértelműen hátrányos volt az önkormányzat számára. Úgy vélik, azzal, hogy az előlegként megfizetett összeggel csak az utolsó díjrészletben kellett volna elszámolni, a vállalkozót az utolsó 25 százaléknyi teljesítésre semmi nem kényszerítette.

2019. október elején a vállalkozó azt kérte, hogy díjkövetelésének zálogként történő lekötéséhez az önkormányzat járuljon hozzá. A kérést sietve, már másnap teljesítette is az akkori polgármester. Ezután viszont az önkormányzatnak nem volt lehetősége arra, hogy a vállalkozói díj kifizetését akár hibás, akár késedelmes teljesítés esetén visszatartsa, azzal kapcsolatban bármilyen jogcímen beszámítással éljen.

 
Budai Lóránt (b) a tárgyalás első napján a Szolnoki Törvényszéken
Fotó: A szerő felvétele

A per első napján Budaiék kiemelték, hogy a sürgősen kiadott hozzájárulás után az önkormányzat egy olyan céggel szemben kényszerül perben érvényesíteni követelését, amelynek likviditási mutatói kizárják azt, hogy egy megítélt követelést végre lehessen hajtani. Ha a hozzájárulás nem történik meg, úgy az önkormányzat kötbér, illetve egyéb igényét a vállalkozói díjjal szemben jogosult lett volna érvényesíteni.

... és megreked

Visszatérve a beruházás krónikájához: a 2019-es önkormányzati választáson - megismételt voksolás után - Budai Lóránt lett Jászberény polgármestere. 2020-tól pedig folytatódtak a kivitelezői akadályközlések a beruházással kapcsolatban, míg végül májusban statikai problémák miatt leállították az építkezést. Egyúttal igazolták, hogy a teljesítés elérte a 25 százalékot. A szerződés értelmében az önkormányzat semmilyen indokkal nem tagadhatta meg a számla kifizetését, szerintük pont a vállalkozói díjkövetelés elzálogosítása miatt. Ezért kifizettek több mint 287 millió forintot. A témával ugyancsak foglalkozó Mandiner erről azt írja, Gedei József DK-s alpolgármester vizsgálatot kért a kifizetés miatt; nehezményezte ugyanis, hogy nem kérdezték meg a véleményét az ügyben. 

A felperes önkormányzat szerint az EcoSaving a kivitelezés megkezdése után tíz hónappal nem hivatkozhatott arra, hogy az általa átvett és megismert tervek, költségvetés ellentmondásos vagy hiányos. Amúgy pedig a feltárt „tervhibákról”, valamint egyéb „zavaró körülményekről” csak hónapokkal később született akadályközlés.

2020. július elején az önkormányzat azonnali hatállyal megszüntette a szerződést.

A városvezetés ugyanis nem látott esélyt arra, hogy a munka egy esetlegesen meghosszabbított határidőre elkészül. Szerintük egyértelmű volt, hogy az EcoSaving Kft. létszámhiánnyal küzd, a munkavégzés irányítása nem megoldott, az építési napló felületesen és hiányosan vezetett, az elvégzett munkákhoz kapcsolódó műbizonylatok, teljesítmény nyilatkozatok, hulladékbizonylatok hiányoznak. A városvezetés úgy látta, az EcoSaving Kft.-nek nem is volt szándéka a szerződés teljesítése, hiszen az előleggel, az első díjkifizetéssel és az elzálogosítással az elvégzett munkához képest már jelentős profitot termelt. 

Bár a kivitelező a szerződés megszüntetését tudomásul vette, és megígérte, hogy a munkaterület átadja és elszámol, mégsem így történt, sőt megtiltották a tulajdonos önkormányzatnak a területre történő belépést. A Malom-projekt területét végül idén január elején vette vissza a városvezetés közjegyző jelenlétében. Az önkormányzat itt nem állt meg, január 11-én feljelentést tett hivatali visszaélés miatt.

Mivel a kivitelezés és a munkaterület átadásának késedelme miatt új közbeszerzési eljárást nem lehetett kiírni, emiatt a Pénzügyminisztérium a támogatási szerződést október végén felbontotta. A már átutalt támogatási összeget és annak kamatait az önkormányzatnak nagy valószínűséggel vissza kell fizetnie. Az önkormányzat ez ellen jogorvoslattal élt.

Az önkormányzat a tárgyalás során hangsúlyozta, a vállalkozó már a kivitelezés megkezdésétől alacsony hatásfokkal dolgozott, ráadásul 2020 nyarától már senki sem dolgozott a munkaterületen. A vállalkozó a munkát megszervezni nem tudta, szakmailag sem volt alkalmas ilyen volumenű beruházás kivitelezésére. Az önkormányzat felmérte, a beruházás 22,6 százalékban készült el, ráadásul úgy, hogy arra a teljesítési idő 80 százalékát fordították. A tárgyalást vezető bíró ismertetése alapján viszont a vállalkozó szerint a készültségi fok 30,4 százalék, továbbá különböző jogcímeken még 226 millió forintot követel az önkormányzattól.

A felperes „csak úgy mellékesen” megjegyezte, hogy a Terület- és Település-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (IH) egy éven át nem vett tudomást a projekt leállásáról. Nem működött együtt az önkormányzattal annak érdekében, hogy a kivitelezést folytatni lehessen és az új kivitelező mielőbbi kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárást kiírhassák. Szerintük az IH a hallgatásával az önkormányzatot bizonytalan helyzetben tartotta, majd a később megindult eljárásokban épp azt rótta fel, hogy nem tett meg mindent a projekt folytatása érdekében. Többekben ezzel kapcsolatban felmerült,

a Fidesznek talán kapóra is jött, hogy bedőlt a projekt, hiszen felhasználhatja a jövő évi választás egyik kiemelt témájaként. 

„Ha én maradtam volna a polgármester...”

A per első napja utrán után Budai Lóránt ezt írta közösségi oldalán: „Ma délelőtt a Malom egykori kivitelezője ellen, a vállalkozói díj visszafizetése és kötbér megfizetése iránt indított per meghallgatásán jártam. Sajnálatos módon az EcoSaving sem személyes, sem jogi képviselet útján nem jelent meg a tárgyaláson, így az álláspontunk ismertetése után véget ért a meghallgatás. Folytatás januárban.” Később, amikor a Fidesz-frakció a feljelentést megtette, azt írta: „A jászberényi Fidesz frakció feljelentést tett Malom-ügyben. A vád: hűtlen kezelés. Tették mindezt úgy, hogy ők voltak azok, akik hirtelen gyorsasággal, az elbukott választások előtt két nappal lemondtak arról, hogy a város akár hibás, akár késedelmes teljesítés esetén visszatartsa a kifizetést. Kíváncsian várom a fejleményeket.”

Megszólalt az ügyben Pócs János fideszes országgyűlési képviselő is, aki a Jászsági Térségi TV-ben azt mondta, szégyen a Jászságnak és a megyének, hogy az „ablakon bedobott pénzzel” nem tudott élni, és hogy nem hallgattak a tanácsaira. A Mandiner cikkében pedig a korábbi fideszes városvezető, Szabó Tamás, aki aláírta a szerződést, azt mondta: „Ha én maradtam volna a polgármester, nem történt volna meg a törvénytelen szerződésbontás és ez a beruházás már rég elkészült volna!”

 
A jászberényi Fidesz-frakció sajtótájékoztatón közölte, hogy feljelentést tesznek a Malom-ügyben
Forrás: Facebook

A megörökölt projektet a város szeretné befejezni.

(Címlapképünkön: helyszínbejárás a Malomnál. Forrás: Facebook)

Kedves Olvasónk!

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap. Ezt a rovatát vidéki újságírók írják szűkebb környezetük országosan is fontos eseményeiről. Életbevágónak tartjuk, hogy Magyarország lakói értesüljenek olyan helyi történetekről és véleményekről, amelyeket a kormányhatalom eltitkolni igyekszik.

Elindult hírlevelünk, ha szeretné, hogy önnek is elküldjük heti ajánlónkat, kattintson ide a feliratkozásért!

Nézzen be a magyarnarancs.hu-ra mindennap: itt ingyenesen megtalálja a nap legfontosabb híreit, és még sokkal többet! De a nyomtatott heti Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt. S ha tetszett, amit olvasott, kérjük, támogasson minket.

Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Figyelmébe ajánljuk