Nincs választásuk- HÖK-furcsaságok Kaposváron

  • Vári György
  • 2013. szeptember 8.

Kis-Magyarország

Egyszerűen elmulasztották kiírni a választásokat a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán működő hallgatói önkormányzat elnöki posztjára, így a tavaly év elején átmenetileg megbízott HÖK-elnök immár bő másfél éve ül a székében. Az egyetemi HÖK-ben hasonló a helyzet, de ez az egész jóformán senkit nem zavar. A történetben futólag a helyi Fidelitas is feltűnik.

A Kaposvári Egyetem négy karán - az Állattudományin (ÁTK), a Gazdaságtudományin (GTK), a Pedagógiain (PK) és a Művészetin (MK) - önálló Hallgatói Önkormányzat működik az összegyetemi hallgatói önkormányzat (EHÖK) részeként. Tavaly év elején az esedékes EHÖK-választáson az elnöki címet Kolber Kitti hallgató nyerte el. Ezután kérték fel a PK HÖK addigi elnökét, Jobban Róbertet az EHÖK alelnökének, aki saját alelnökét, Molnár Mátét kérte fel, hogy megbízott elnökként vezesse el a PK HÖK-öt a következő választásig. A megbízott elnöknek értelemszerűen minél előbb napirendre kellett volna tűznie az elnökválasztást, erre azonban máig nem került sor, sőt, nemhogy a rendkívüli elnökválasztás, de az évi rendes tisztújítás is elmaradt - utóbbinak minden év októberéig le kellene zajlania a HÖK szervezeti és működési szabályzata szerint. Így sem a közgyűlés, sem az elnök nem rendelkezett és jelenleg sem rendelkezik szabályos felhatalmazással a hallgatói érdekek képviseletére, döntéseiknek nem volt és nincs legitimitása, a karnak jogi értelemben nincsen jelenleg hallgatói önkormányzata. (Molnár Máté most, immár másfél év elteltével is megbízott HÖK-elnökként szerepel az egyetem honlapján, miközben a megválasztott elnök mandátuma sem tart tovább egyetlen évnél.)

false

 

Fotó: MTI

Mindez nem keltett különösebb feltűnést, noha a jogi értelemben nem működő önkormányzatnak küldötteket kell delegálnia a PK legfőbb döntéshozó szervébe, a Kari Tanácsba - innen nézve sem közömbös tehát, legitim HÖK-ről beszélünk-e. Az ügy jó ideig mindössze annyi nyomot hagyott a nyilvánosságban, hogy tavaly májusban egy hallgató anonim blogján nyílt levelet intézett Molnárhoz, megérdeklődve tőle többek közt azt is, hogy mikor tervezi kiírni az elnöki pályázatot. Bejegyzéséből kiderül, hogy több ízben próbált személyes érintkezésbe lépni az elnökkel, mielőtt az igen korlátozott nyilvánossághoz fordult, de nem járt sikerrel. Nyílt levelére sem kapott választ, leszámítva, hogy - beszámolója szerint - egy egyetemi rendezvényen egy másik kar HÖK-tisztségviselője fenyegetésnek is beillő megjegyzésekkel fejezte ki rosszallását a túlzott kíváncsiság miatt.

A példa ragadósnak bizonyult: miután lejárt Kolber Kitti EHÖK-elnök és az elnökség mandátuma, azon a szinten sem érezték fontosnak, hogy újra bizalmat kérjenek a maguk számára. Forrásaink szerint emiatt az EHÖK működése hónapok óta nem törvényes. A szabályszerű működés ellenőrzésére hivatott felügyelőbizottság információink szerint az előírt 4 helyett csak 2 fővel alakult meg. Egyiküknek azóta megszűnt a hallgatói jogviszonya, így jelenleg a szóban forgó "testület" egyetlen főből áll. Próbáltuk megkérdezni az érintetteket is arról, hogy igazak-e több forrásból megerősített híreink, de két hét alatt sem sikerült választ kapni sem Kolber Kittitől, sem Molnár Mátétól, hiába kerestük őket telefonon, SMS-ben és e-mailben, és a rektori hivatalon keresztül sem tudtunk velük kapcsolatba lépni. Így azt sem tudhattuk meg, hogy Kolber és Molnár felvett-e a tárgyalt időszakban bármilyen juttatást azon a jogcímen, hogy az EHÖK, illetve a PK HÖK vezetője.

Családi kör

Nagyjából Molnár Máté elnöki megbízásáig a Pedagógiai Kar hallgatói önkormányzata a Művészeti Kar belőle kivált HÖK-jével működött együtt, az ÁTK-é pedig ugyanilyen alapon a GTK-HÖK-kel. Kolber Kitti EHÖK-elnök is a GTK hallgatója, sőt ott is aktív HÖK-tisztségviselő, a diákjóléti bizottság vezetője és tagja a kari elnökségnek, tehát egyszerre van a GTK HÖK elnöke, Olsovszky Árpád "felett" és "alatt" is a diák-képviseleti hierarchiában. Kolber egyúttal az Új Kollégium nevelőtanára is; a kollégiumok igazgatója Olsovszky Árpád, ifj. Olsovszky Árpád édesapja. Ifj. Olsovszky is munkatárs az édesapja által irányított kollégiumban "ügyintézőként", az egyetem honlapja szerint még most is, noha az előző szemeszter végén lediplomázott. Kérdésünkre, hogy ifj. Olsovszky munkatársi státusza nem ütközik-e a közalkalmazotti törvénybe, amely világosan megtiltja, hogy a vezetők és közeli hozzátartozóik közt "irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolat" álljon fenn, az egyetem vezetése azt felelte, hogy "ifj. Olsovszky Árpád nem áll közalkalmazotti jogviszonyban a Kaposvári Egyetemen". Azon kérdésünkre azonban, hogy akkor milyen természetű jogviszony keretében látja vagy látta el ügyintézői munkáját, már nem kaptunk választ, ahogyan arra sem, hogy miért delegál kevesebb képviselőt a PK HÖK az egyetem szenátusába a GTK HÖK-nél, amikor a hallgatói létszámarányok éppen a fordítottját indokolnák.

Olsovszky nem csak a HÖK-ben politizál. Tagja a Fidelitasnak is, információink szerint a kormányváltás környékén lépett be, és mivel mint HÖK-elnökben a Fidelitas kaposvári elnöke, Komár Gergő látott benne fantáziát, rögtön pozíciót is kapott. Először városi, majd megyei funkciót szerzett, bár a megosztott kaposvári szervezetben a vezetésen kívül sokan nem bíznak benne, karrieristának tartják. Hírlik, hogy felső kapcsolatainak, elsősorban Tardi Tamás Somogy megyei Fidelitas-alelnöknek - aki Mihalovics Péternek, az Új nemzedék jövőjéért program koordinációjáért felelős miniszteri biztosnak a jobbkeze a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumban - sokat köszönhet ifj. Olsovszky. Állítólag ő lehet majd az Új nemzedék program során létrejövő megyei irodahálózat somogyi egységének a vezetője.

Próbáltuk megtudakolni mind Kolber Kittitől, mind ifj. Olsovszky Árpádtól, nem érzik-e egyetemi kollégiumi alkalmazotti tevékenységüket összeférhetetlennek érdek-képviseleti munkájukkal, amelynek során akár a kollégium vezetésével is konfliktusba kerülhetnek, de erre sem kaptunk választ, ahogyan azt sem osztotta meg velünk Olsovszky Árpád, hogyan tudta úgy védeni a hallgatói érdekeket az aktuális hatalommal szemben, hogy közben a hatalmon lévő párt ifjúsági szervezetében viselt tisztséget. Igaz, a tavaly decemberi események azért szolgálnak némi felvilágosítással erről: akkor ugyanis jóformán a kaposvári egyetem hallgatói önkormányzata volt az egyetlen, amely meg sem kísérelt demonstrációt szervezni az államilag finanszírozott helyek drasztikus csökkentését tervező felsőoktatási átalakítás terve ellen. Az Olsovszky családhoz sokféle módon kapcsolódó Kolber Kitti a SomogyOnline-nak nyilatkozva a passzivitást a vizsgaidőszakkal és egyéb, részletesen kifejteni nem kívánt indokokkal magyarázta, egyúttal bevallotta, hogy a döntést az elnökség hozta meg, a hallgatóság bevonása nélkül.

A Pedagógiai Kar lapunk által megkérdezett hallgatói tétován megerősítették, hogy valóban, mintha a legutóbbi tisztújítás elmaradt volna, de bizonytalanok voltak, mert - mint mondták - ők nemigen foglalkoznak a HÖK dolgaival, nem várnak tőlük semmit, és felőlük akár meg is rendezhették az egész cécót. Arra mindenesetre határozottan megkértek minket, hogy semmiképp se írjuk le a nevüket. Végül, annak ellenére, hogy többször is nyomatékosították, hogy nem illetékesek a hallgatói önkormányzat ügyeiben, kénytelenek voltunk a rektori hivatalhoz fordulni kérdéseinkkel, már csak azért is, mert a Hallgatói Önkormányzat autonómiája nem korlátlan, Magyarország törvényeinek alá van vetve, és a hatályos felsőoktatási törvény szövege szerint "a felsőoktatási intézmény (...) a hallgatói önkormányzat törvényes működését ellenőrizni köteles". Válaszok lapzártáig a rektori hivataltól sem érkeztek kérdéseinkre.

Figyelmébe ajánljuk

Kinek a felelőssége egy társasház felújítása? Mit tudunk csinálni, ha egyvalaki ellenzi a tulajdonosok közül?

A mögöttünk hagyott időszak a kötelező társasházi közgyűlések hónapja. Szilber Szilvia társasházkezelőt, a Társasházi Számvizsgálók Országos Egyesülete elnökségi tagját egyebek mellett olyan tipikus problémákról kérdeztük, mint hogy milyen visszaélésekhez vezethet, ha valaki más tulajodonosok nevében szavaz a közgyűlésen, illetve mit lehet tenni, ha valaki keresztbefekszik egy nagyobb volumenű társasházi felújításnak.