Tizenegy éves gyerek cége építene lakóparkot a Balatonnál

Balatonszabadi képviselőtestülete május 25-i ülésén tárgyalta két, a községben tervezett lakópark ügyét. Ahhoz, hogy megépülhessenek, módosítani kell a helyi építési szabályzatot, amire a képviselők késznek mutatkoztak. Az egyik lakópark egy siófoki vállalkozóhoz is kapcsolódik. A másik kérelmező a Monroyal Invest Kft. nevű cég, amelynek egyedüli tulajdonosa egy tizenegy éves tanuló.

Balatonszabadi nem a Balaton partján fekszik, mégis kedvelt település, Somogy megye legnagyobb faluja a maga mintegy 3000 lakójával. Most úgy néz ki, ott is lesz lakópark. Kettő is: az egyik a községben, a másik a település Gamásza nevű külterületi részén. 

Még kint van a buszmegállókban a május 25-i testületi ülés meghívója, amelynek 7. pontja: „Előzetes vélemény HÉSZ-módosításról a 875/8 hrsz ingatlant és Gamásza-pusztát érintően”. Tárgyalta a pénzügyi és településfejlesztési bizottság. A Hosszú-Kanász Eszter polgármester által előterjesztett, Töpler Eszter jegyző által törvényességi szempontból megfelelőnek talált előterjesztés azzal indít, hogy „az elmúlt időszakban sokan keresték meg az önkormányzatot különböző méretű lakóparkok építési lehetőségeivel. Jelenleg két beruházó tervez nagyobb területen lakóházakat kialakítani, amihez a Helyi Építési Szabályzatunk (HÉSZ) módosítása szükséges.” 

Véderdőből lakópark

Az egyik tervezett beruházás egy közel 8 hektár nagyságú belterületi ingatlanon valósulna meg, amire telekmegosztás után 60 telket és arra lakóépületeket terveznek megépíteni. A kérelmet két magánszemély nyújtotta be. Egyikük, Varga Tamás György neve a siófoki Petőfi sétány nagyvállalkozói közül ismert (és nevét a túlnyomó többségben siófoki Fidesz-tagok alapította egyesületben is megtaláltuk). Másikuk, Vincze Péter Imre 2015-ben helyben polgármesterjelölt volt az időközi választáson, de alulmaradt.

Az önkormányzat feltűnően nagyvonalú a kérelmezőkkel, hiszen május 17-én beterjesztett kérelmüket nemcsak hogy nyolc napon belül, már május 25-én tárgyalták, hanem magában az előterjesztésben megadták a megoldást is, hogyan lehet véderdőből lakóparkot csinálni: „Jelenleg a terület véderdő (EVI) besorolású, amit először üdülőházas övezetbe, majd lakóövezetbe kell sorolni ahhoz, hogy a beruházás meg tudjon valósulni. A beruházó a HÉSZ módosításért – aminek költségét a beruházó vállalja viselni – cserében felajánl az önkormányzatnak a telekalakítás során kialakítandó telkekből 2500 m2 nagyságú területet, vagy ennek nagyságrendileg megfelelő felújítást, vagy fejlesztést a településen.” 

 
Balatonszabadi, településrészlet
Forrás: Balatonszabadi Facebook

Egy siófoki általános iskolai tanuló is építene

Az előterjesztés szerint „a másik tervezett beruházás Gamászapusztát érinti. Ott 35-36 db lakóépület megépítését tervezi a beruházó. Ez a terület gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató (GKSZ) övezeti besorolású, amit a beruházó lakóövezetté szeretne átminősíttetni. Itt a HÉSZ módosításait - amit szintén a beruházó vállal viselni — 5 millió Ft értékű fejlesztést ajánlanak fel az önkormányzatnak a településen. A kérelmező levelét mellékelten csatolom.”

A kérelmező a Monroyal Invest Kft., amelynek alapítása 2016-ra datálódik. Több változás után jelenlegi székhelye Balatonvilágos, Kosztolányi Dezső utca 3. Ezen a címen még öt cég van bejegyezve, többségük kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás alatt van. A cég ügyvezetőjét, T. Lászlót nem sikerült elérnünk, állítólag külföldön van. Az önkormányzatnak írt, szintén 2023. május 17-én kelt kérelmet bizonyos Holl Antal írta alá. A T. László névvel egyébként Balatonvilágos krónikáiban találkozhatunk több ügyben is, legutóbb akkor, hogy rászorultsági alapon két köbméter tűzifát kapott.

Holl Antal nem ügyvezető, hanem a cégtulajdonos H. A. Antal kiskorú törvényes képviselője.

Az egyik siófoki általános iskolában tanuló H. A. Antal a cégnyilvántartás nyilvános adatai szerint 2012-ben született. Kilencéves korában, 2021 júliusában lett egyedüli tulajdonosa a cégnek, amely ellen 2016 óta NAV-végrehajtás van érvényben, és a végrehajtást azóta sem törölték.

Megkérdeztük a Kaposvári Törvényszéket, hogy 2021-ben, amikor H. A. Antal megszerezte az adóssággal terhelt cég tulajdonjogát, kellett-e a gyámhatóság engedélye. Válaszában Vadócz Attila sajtóreferens megerősítette, hogy kell és a tulajdonszerzés idején is kellett. Mindenesetre a most 11 éves tulajdonos tulajdonjogát a cégbíróság bejegyezte. Mindezzel kapcsolatban egy lapunk által megkérdezett jogász úgy nyilatkozott, furcsa, hogyan hagyhatta ezt jóvá az illetékes gyámhatóság, illetve miért lenne érdeke egy gyereknek adóssággal terhelt cégben tulajdont szerezni. A szakember megjegyezte továbbá, hogy a gyerek nem vétőképes, azaz ha a cég esetleg bűncselekményt követne el, a tulajdonos nem büntethető.

Felelősséggel tartozik azonban az ügyvezetőn kívül a törvényes képviselő: az említett Holl Antalon kívül Cs. Eszter, akinek neve a NAV-nál a 180 napon túl 10 millió forintnál nagyobb adóhátralékkal rendelkező személyek listáján szerepel a legfrissebb, március 31. állapot szerint. Egyébként egy balatonvilágosi büfé üzletvezetője.

Nulla forint eredmény, nemlétező e-mail cím

Egy forrásunk, aki a lakóparki lakások iránt érdeklődött, arról számolt be lapunknak, sikerült telefonon elérnie Cs. Esztert. Cs. azt mondta, ők a tulajdonosai a Gamásza lakópark telkeinek, illetve náluk lehet érdeklődni az épülő eladó lakásokról. Hozzátette, a férje többet tudna mondani, és visszahívást ígért. A férj valóban visszahívta forrásunkat azzal, hogy „csókolom, ez egy zártkörű dolog”, már minden le van zsírozva, az önkormányzattal el van intézve, és az összes lakás el van adva. De ha valaki visszamondaná, akkor majd szólnak.

Hosszú-Kanász Eszter polgármester szerint a beruházók jártak Kaposváron az állami főépítésznél és mindent megbeszéltek. Somogy megye főépítészét, Kétnyári Arankát a Narancs.hu is megkereste. Elmondta, előfordulhatott, hogy nem csak önkormányzatokkal tárgyal, hanem külső érdeklődőkkel is, ha jönnek hozzá, de „ha velem bárki pár mondatot beszélgetett, az nem hivatali út, én bárkivel tudok beszélgetni eljáráson kívül. Különben a főépítészi iroda akkor véleményez, ha küldenek egy véleményezési anyagot. Ha nincs eljárás, akkor arról én nem tudok semmit sem mondani.” Eljárás pedig még nincs.

Megnéztük a gamászai lakóparkot megálmodó Monroyal Kft. mérlegét. Nulla eredmény, nulla adófizetési kötelezettség, nulla ráfordítás, kötelező minimum törzstőke, összesen 6 millió forint befektetett eszköz 2020 és 2021 üzleti évben. 2022-ről nincs mérleg leadva, pedig május 31. volt a határidő. Ilyen gazdasági eredmények mellett nehéz elképzelni, hogyan teljesíthetné a cég Balatonszabadi önkormányzatának tett vállalását, hogy fizeti a „településrendezési terv módosítás költségeit (településtervező, főépítész)”. A céget is kerestük ezzel kapcsolatban, ám a cégnyilvántartásban megadott gmailes e-mail címük nem él; kétszer is próbálkoztunk, mindkétszer „nem létező e-mail cím” jelzéssel érkezett vissza levelünk.

A dolog jelenleg ott áll az előterjesztés szerint, hogy „amennyiben a képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a fejlesztéssel érintett területeken a HÉSZ-t módosítsuk, javasoljuk a beruházók által az önkormányzatnak felajánlott fejlesztéseket megtárgyalni, és arról döntést hozni. Ezt követően kerülhet sor a településrendezési szerződések elkészítésére.” A polgármester szerint a képviselő-testület áldását adta a projektekre és felkérték, intézkedjen a településrendezési szerződés elkészíttetéséről az építési szabályzat módosítási eljárásának megkezdése előtt. A jegyzőkönyv még nincs feltöltve a település honlapjára (az áprilisi sem), a Somogy Vármegyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya pedig megkeresésünkre cikkünk megjelenéséig nem válaszolt.

Gamásza, a szegények rezervátuma

Gamásza legfeltűnőbb netes említése a fidesz helyi embere, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő honlapján található. 2017-ben már a kampány jegyében kilátogatott a pusztára. Azt írja: „A helyszíni bejárásra Balatonszabadi polgármestere és aljegyzője is elkísért. Igényként merült fel egy további szeméttároló konténer kihelyezése, a régi templomtorony felújítása, egy régi gazdasági épület elbontása, a buszmegállóhoz vezető gyalogút kiépítése, egy zöldterület rendbetétele és a vezetékes ivóvízhálózat víznyomásának növelése egyaránt.”

 
Witzmann Mihály (középen) Gamászán 2017-ben
Forrás: Witzmann Mihály weboldala 

Ehhez képest Gamászán ottjártunkkor egy darab szeméttárolót láttunk, a régi templomtorony rosszabbul áll, mint hat éve, a buszmegállóhoz nincs gyalogút. Ami viszon pazar, az a táj. Messze ellátni: északon a Balaton, délen végtelen mezők, jegenyék, fasorok, Balatonszabadi, keleten a mezőföldi táj, nyugaton a somogyi dombság. 

 
A régi templomtorony ma
Fotó: A szerző felvétele

Megkérdeztünk néhány helyi lakost, mit szólnak a két tervezett lakóparkhoz. Egy középkorú férfi szerint minden csoda három napig tart Szabadiban is. Volt már olyan, hogy valaki nagyba’ beharangozta, termálszállodát épít, és az ő kedvéért is módosították az építési szabályzatot, aztán nem lett belőle semmi. Egy másik lakos azt mondta, nem jó a falunak, hogy két utca között nyitnak még kettőt, Gamásza meg eddig a szegények rezervátuma volt, most meg a gazdagokévá akarják tenni. Oda, az állami gazdaság egykori telepére többnyire olyan hányatott sorsú emberek költöztek, akik máshol sem tudtak megélni. A 7-es út aszfaltcsíkjától körülbelül 50 méterre egy hatvanas úr gyalogol a puszta irányába. Kérdezzük, laknak-e még Gamászán, mert élő emberrel nem találkoztunk ott. A megszólított férfi szabadkozott; nem tudja, csak fürödtek egyet Bogláron, meg valami téglamúzeumot nézett meg a mamával, ott parkol a Zsiguli kijjebb az út szélén. Mennek hazafelé Dunaföldvárra, „csak pislantani álltam meg, csókolom.”

Gamászapusztán az 1900-as évek elején – mint azt a Tolnai Világlapja 1931. május 6-i számában megírta – a falu lakói a filoxéravész és más természeti bajok miatt adósságcsapdába kerültek. Nem tudták törleszteni a megvásárolt földek részleteit, és félő volt, hogy elárverezik a földjeiket. Ezért az akkori község összes épkézláb férfilakója kiment Amerikába, hogy majd a hazaküldött bérükből törlesszenek. Az asszonyok maradtak otthon. Pár év elteltével kezdtek hazaszállingózni a férfiak; azt tapasztalták, hogy az asszonyok nemhogy parlagon hagyták volna a földeket, hanem rendesen tudták vezetni a gazdaságot, gyarapodott a jószág, és még szövetkezetet is alapítottak a könnyebb beszerzés és értékesítés céljából.

A településrész másik érdekessége az egykori katonai szükségrepülőtér. Innen repült volna Moszkvába 1944. november 15-én – lopott repülővel – Péter Gábor és Hives Henrik egykori miniszterelnökségi segédtitkár az ideiglenes kormány megalakítása céljából. Autójuk azonban a 7-es úton elakadt, és csak azt látták, hogy a gép, fedélzetén társukkal, Simonffy-Tóth Ernővel felszáll, és a németek egyből lőni kezdenek rá. A repülő végül kijutott a Szovjetunióba.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk