poeta.doc

Az iszákos puttó

Könyv

Berda József: Különös idill

Berda József: Különös idill

 

Rámjött a szükség s bármily fertelmes

beszélni erről: mégis nagy, emberi

öröm volt leguggolni a széles derekú

fűzfa mögé s ripsz-ropsz, máris ott

párolgott a kis barna dombocska a csillogó

fehér havon. Mindez oly közönségesen kedves

mívelet vala, hogy inkább hallgatni illenék róla,

de feltápászkodásom közben egy karcsú szán

ringott el közelemben, tele jókedvű társasággal.

Nyilván rajtam derültek harsogó nevetéssel,

meglátván a furán felkelő napot, mi

végül engem is köhögésig menő nevetésre

ingerelt, érezvén gyarlóságom félszeg okát.

De még ennél is nevetségesebb volt az a drámai

pillanat, mikor elhagyván megkönnyebbülésem

színhelyét, mint a kilőtt nyilak tömege, úgy

repültek otthagyott maradványomra a csikorgó

fagyban oly sokat koplaló árva verebek,

hogy szinte nem tudtam: sírjak-e, nevessek-é?

S ha láttad volna, mint csipogtak-csiripeltek,

örvendeztek és verekedtek e komoly bőség láttán!

Csak akkor értenél meg igazán: mire is volt jó

ez a szemérmet sértő, egészséges művelet, s

bizony nem botránkoznál meg sohasem, ha ilyen

furcsa gondolatok is foglalkoztatják elmém néhanap.

Berda József Kosztolányit nevezi a felfedezőjének, rövid életrajzában idéz is egy leveléből: „Ezek a versek valósággal kiharsantak. Csak akkor kell verset írni, ha ésszel nem tudjuk kifejezni azt, amit mondani akarunk, s annyi bennünk a bátorság s a csikótűz, hogy semmire sem vagyunk tekintettel.” A fenti versnek alighanem minden olvasója egyetért abban, hogy a költő ezúttal igazán nem volt tekintettel semmire.

Berda csakugyan a kiharsanó élet költője volt. Címzett verset például egy anyadisznóhoz, a húsleveshez, a libához, és egy kövér szakácsnőhöz is. De a péklegényekhez is írt egy homoerotikus mozzanatoktól sem mentes költeményt, maradandó műveit valamiféle mindent felfalni akaró, lelkesült pánerotika járja át. Ahogy Érzékiség című versében írja: „Tele van a levegő erotikával: húsok, / gyümölcsök, italok szagával…” Az „erotikával” után álló „húsok” még mintha az emberi testre utalna, de az ezt követő szavak már az étkezést idézik fel, az Ünnepi alkalomra című verssel szólva, a „remekművek: kacsák, libák és disznók” húsát.

Berda versei azt a hatást keltik, mintha egy szuszra szakadtak volna ki a költőből, és ha éppen több mondatra vagy – ritkábban – több strófára tagolódnak, általában akkor is egyetlen futamból állnak. Ezt mutatja az is, hogy amikor Berda költői ereje megfogyatkozott, a futamok lendületével a versei néhány sorossá csökkentek. Ezek a rövid darabok az epigrammák gúnyos vagy vádló hangján szólnak, de általában a műfajra jellemző friss szellemesség nélkül.

Ez egy remek cikk a nyomtatott Magyar Narancsból, amely online is elérhető.
Ha szeretné elolvasni, kérjük, fizessen elő lapunk digitális kiadására, vagy ha már előfizető, lépjen be!
Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Neked ajánljuk