Könyv

Kérdések és válaszok a Horthy-korról

  • - barotányi -
  • 2015. október 3.

Könyv

Ügyesen kivitelezett vállalkozás a Napvilág kiadó Kérdések és válaszok sorozata: a Horthy-korról összeállított összefoglaló magában igazolja, miért érdemes és szabad ilyen terjedelemben írni sokakat foglalkoztató, gyakran emlékezetpolitikai jelentőséggel bíró kérdésekről. A recepthez mindenekelőtt jó stílusban, frappánsan, mégis tényszerűen megírt szócikkekre van szükség: erről gondoskodik a szerzőgárda: a szerkesztő Ignácz Károly és történésztársai (Egry Gábor, Konok Péter és Sipos Balázs) valamennyien a korszak szakértői. A kötet logikája voltaképpen aleatorikus: nincs semmilyen alfabetikus vagy téma szerinti sorrend (azért segítségként a kötet végén ott a tematikus bontás), viszont minden egyes szócikk számos másikhoz kapcsolódik, s a megadott oldalszámok segítségével azonnal ugorhatunk – de legitim módon haladhatunk nyílegyenesen is. S míg a szövegek így a hipertextualitás élményét nyújtják, az olvasó egy nagyon határozott, a puszta pozitivizmuson messze túlmutató, erős kontúrokkal megrajzolt képet, egyfajta kritikai (és igen, határozottan baloldali) olvasatot kap a Horthy-rendszerről, melynek rendszermivoltát is kíméletlenül visszabontja az egyik szócikk. A szerzők nem ismernek tabukat: a zsidóság és a munkásmoz­galom kapcsolata, a népi-urbánus konfliktus, a falukutatás jelentősége, a nyilasmozgalom genezise és eredetisége (sőt a gömbösi reformprogram autentikussága) is előkerül, s nem haboznak polemikus megállapításokat tenni, legyen bár szó arról, hogy jogállam volt-e a Horthy-korszak, s hogy mennyire különült el tőle a nyilasuralom. Politikai, társadalmi, gazdasági témákon túl választ kaphatunk a korszak építészetét, tömegkultúráját, nonkonform szexuális viselkedéseit, zenei ízlését, gasztronómiáját illető kérdéseinkre is – sőt mikor már majdnem lemondtunk róla, a kötet végén előkerül az akkori magyar futballvilág hányatott története is.

Napvilág Kiadó, 2015, 188 oldal, 2400 Ft

Figyelmébe ajánljuk