Minimum tizenegyes!

  • Bán Zoltán András
  • 2008. február 28.

Könyv

Naponta tapasztaljuk, hogy miféle szakadék tátong az eladás alapján összeállított, illetve az irodalmi világban uralkodó, többnyire elsősorban szóbeszédre, na meg a szaklapok kritikai rovatainak értékelésére támaszkodó, jobb híján szakmainak nevezhető értékítéletek között. Egy parádés példával élve: Vámos Miklós könyve szárnyal a kereskedelmi listákon, míg a szakma értékelése alapján az esztétikailag legkevésbé sikerültek egyike a 2007-ben kiadott regények csapatában. Olykor akadnak átfedések, ilyen pl. Varró Dániel Szívdesszert című verseskötete, ám ez kivételesnek mondható. Ezen a helyzeten szeretne némileg enyhíteni a most útnak induló Minimum tizenegyes! című ajánló listánk, melyet harminc hiteles és megbízható ítélőerejű irodalmár állított össze. Úgy tudjuk, ilyen lista nem létezett az elmúlt évtizedekben Magyarországon (a Magyar Napló kezdeményezése a kilencvenes évek elején gyorsan kifulladt), noha más tájain a világnak bevett és elég jól működő gyakorlat. Mi, Kiss Noémi javaslatára, egy német példát vettünk alapul, mégpedig a Südwestrundfunk Bestenliste című kataszterét. Összeállításunk tisztességes ajánlatokat tartalmaz. Nem leváltani vagy pellengérre állítani kívánjuk a vásárlásával szavazó olvasót, pusztán orientálni szeretnénk, felhívni a figyelmét értékes, de kereskedelmileg nem feltétlenül sikeres művekre.

A szabály egyszerű volt: meg kellett nevezni 4, magyarul megjelent szépirodalmi vagy azzal határos műfajú (levelezés, napló, irodalomtörténeti mű, kritikagyűjtemény stb.), olvasásra különböző okokból érdemes könyvet, mely az elmúlt nyolc hónapban jelent meg. Ez a 2007-es könyvhét kiadványaitól, 2007. június 1-jétől számítva a 2008. februárig kiadott köteteket jelenti. Minden műhöz egyetlen pontszámot kellett rendelni, ezt kizárólag a 15, 10, 6, illetve 3 számokat tartalmazó halmazból lehetett kiválasztani. A szavazás titkos, tehát a lista könyvelőjén (a lap kulturális rovatvezetője) kívül senki, még a lap többi munkatársa sem tudja, hogy ki mire és hány ponttal szavazott. Nota bene: a könyvelő, Bán Zoltán András nem szavazott, és az ő könyvére sem lehetett szavazni. Ellentétben a némettel, a mi listánk nem tíz, hanem minimum tizenegy tagból áll, mert extravagánsak vagyunk, és mert rajongunk a prímszámokért. Terveinkben szerepelt, hogy megadjuk minden olyan könyv adatát és pontszámát is, amely nem tudott bekerülni a minimum legjobb tizenegy közé, de legalább egyetlen zsüror jelölte, ám ettől a roppant mennyiség miatt - összesen 76 kötetre érkezett szavazat! - el kellett tekintenünk, és 15 pontnál húztuk meg a határt; amely kötet kevesebbet kapott, kihullott a rostán. A zsűri (mely reményeink szerint állandó lesz) a következő tagokból áll: Ambrus Judit, Bárány Tibor, Báthori Csaba, Bedecs László, Bojtár Endre, Darabos Enikő, Dunajcsik Mátyás, Ferencz Győző, Földényi F. László, Horváth Györgyi, Jánossy Lajos, Jenei László, k. kabai lóránt, Kádár Judit, Kálmán C. György, Károlyi Csaba, Keresztesi József, Kiss Noémi, Krusovszky Dénes, Lapis József, László Ferenc, Margócsy István, Menyhért Anna, Németh Gábor, Németh Zoltán, Pallag Zoltán, Radics Viktória, Radnóti Sándor, Urfi Péter, Vári György. Márciusban minden bizonnyal még ketten csatlakoznak hozzájuk, Angyalosi Gergely és Bodor Béla.

A továbbiakban, betűrendben megadjuk azon köteteket, amelyek legalább 15 pontot értek el:

Ágoston Vilmos: A kisajátított tér (EÖKiK, 2007); Bán Zsófia: Esti iskola (Kalligram, 2007); Bertók László: Hangyák vonulnak (Magvető, 2007); Charles Bukowski: Nők (Fordította Pritz Péter. Cartaphilus, 2007); Egészrész. Fiatal költők antológiája (JAK-L'Harmattan, 2007); Anne Enright: A hordozható Szűz Mária (Fordította Orzóy Ágnes. Gondolat, 2007); Filip Florian: Kisujjak (Magvető, 2008); Háy János: A gyerek (Palatinus, 2007); E. T. A. Hoffmann: Fantáziadarabok Callot modorában 2. kötet (Fordította Györffy Miklós, Halasi Zoltán, Horváth Géza. Cartaphilus, 2007); Karátson Endre: Otthonok (Jelenkor, 2007);Kovács András Ferenc: Hajnali csillag peremén (Magvető, 2007); Hugh Laurie: A balek (Fordította Ördögh Bálint. Kelly Kft., 2007); Doris Lessing: A fű dalol (Fordította Bartos Tibor és Borbás Mária. Ulpius-ház, 2007); Mesterházi Mónika: Sors bona (Osiris, 2007); Nádasdy Ádám: Az az íz (Magvető, 2007); Oravecz Imre: Ondrok gödre (Jelenkor, 2007); Orhan Pamuk: Isztambul (Fordította Nemes Krisztián. Ulpius, 2007); Parti Nagy Lajos - Banga Ferenc: A vak murmutér (Magvető-Népszabadság, 2007); J. K. Rowling: Harry Potter és a Halál ereklyéi (Fordította Tóth Tamás Boldizsár. Animus, 2008); Szabó Dezső: Tanulmányok, esszék (Kortárs, 2007); Szegedy-Maszák Mihály (főszerk.): A magyar irodalom történetei 1-3. (Gondolat, 2007); Szomory Dezső: Horeb tanár úr (Múlt és Jövő, 2007); Takács Zsuzsa: A megtévesztő külsejű vendég (Magvető, 2007); Tolnai Ottó: A pompeji szerelmesek (Szignatúra könyvek, 2007); Ljudmila Ulickaja: Szonyecska (Fordította V. Gilbert Edit. 2. kiadás, Magvető, 2007); Vajda Mihály: Sisakrostély-hatás (Kalligram, 2007); Vida Gábor: Nem szabad és nem királyi (Magvető, 2007).

A jövő hónapban ugyanerre az időszakaszra lehet szavazni (2007 júniusától 2008. márciusáig), és aki akarja, természetesen megismételheti első szavazatát. Ám arra biztatjuk kritikusainkat, hogy lehetőleg minél többet jelöljenek a 2008-as megjelenésekből. Az első szavazás tapasztalata arra késztet, hogy ezúttal már ragaszkodjunk az eredeti (német) elképzeléshez, azaz a négy kiválasztott könyvet sorrendbe is kell állítani, vagyis az egyes beküldött listák képletbe foglalva így kell kinézzenek: A - 15, B - 10, C - 6, D - 3, ahol a betűk a kiválasztott köteteket jelölik. Minden külön értesítés helyett itt közöljük azt is, hogy a következő szavazat leadási határideje: március 24. A lista összeállítóinak ezúttal is megköszönjük munkájukat, és mindenkinek kellemes olvasást kívánunk a továbbiakban.

Minimum tizenegyes!

1. Szijj Ferenc: Kenyércédulák (Jelenkor, 2007) - 68 pont

2. Marno János: Nárcisz készül (P'art, 2007) - 53 pont

3. Forgács Zsuzsa Bruria (szerk.): Szomjas oázis. Antológia a női testről (Jaffa, 2007) - 38 pont

4. Tandori Dezső: Ördöglakat (Pro Die, 2007) - 35 pont

5-10. Győrffy Ákos: Nem mozdul (Magvető, 2007); Lator László: Az egyetlen lehetőség (Európa Könyvkiadó, 2007); Marina Lewycka: Rövid traktortörténet ukránul (Fordította Szabó B. Réka. Geopen, 2007); Keresztesi József: Hamisopera (Kalligram, 2007); Tábor Ádám: Szellem és költészet (Kalligram, 2007); Takáts József: Ismerős idegen terep (Kijárat, 2007) - 30 pont

11. Farkas Péter: Nyolc perc (Magvető, 2007) - 28 pont

Figyelmébe ajánljuk