Könyv

Tóth Kinga: Zsúr

  • Braun Barna
  • 2014. február 9.

Könyv

Tóth Kinga Zsúr című első kötete, mint alcíme is jelzi, "más mondókák" gyűjteménye. Mondókák, hiszen infantilis nyelven, gyerekperspektívából szólalnak meg, és mások, mivel nem afféle "énipénijupiténi", tét nélküli versikék.

Szuggesztív szövegek, melyek a társadalmi tabuktól mentes gyereknyelv imitációjával kegyetlen játékra invitálnak minket, játékra, melyet nem saját szabályaink szerint játszunk, és amelyben így mi is vásárra visszük a bőrünket. A mondóka műfajának kreatív újraértelmezésén túl súlyos társadalmi problémákat is tematizál a kötet: a családon belüli erőszak, a diszkrimináció vagy a nemi identitás kérdése is felmerül a hatvanhat, zömében cím nélküli, számozott szövegben. A könyv sokszor nyomasztó atmoszférájának megteremtésében a páratlan oldalakon közölt, a gyerekrajzok formavilágát idéző grafikáknak (a szerző munkái) nagy szerepük van. Ezeken különböző, a szövegben is szereplő szimbolikus állatfigurák jelennek meg, vagy a versek sokszor igen összetett metaforáit vizualizálják. Inkább a szöveg részeként érdemes rájuk tekinteni, mintsem független illusztrációként, mivel sokszor az az érzésünk támad, hogy a grafikák a mondókákat költő kislány (?) rajzai.

A kitárulkozás gesztusa miatt néhol zavarba jöhet az olvasó, hiszen a szövegek által bizalmas, intim viszonyba kerülünk ezzel a valakivel, és egészen úgy érezhetjük, felelősséggel tartozunk érte és az általa elmondottakért. Nem családtagként, hanem játszótársként vagy idegen, kedves felnőttként (pedagógus, pszichológus) számít ránk, és von be saját univerzumába a gyerekhang, melyben nehezen férünk hozzá a saját, komfortos ismereteinkhez a világ működéséről. Olyan perspektívából ismerünk rá saját kapcsolatainkra, szemétségeinkre, a kortárs magyar társadalom problémáira, amely felett nincs hatalmunk, s amelyet így kénytelenek vagyunk (újra)átélni, megérteni.

Prae.hu, 2013, 126 oldal, 2000 Ft

Figyelmébe ajánljuk