Könyv

Valóra vált álom

Turbucz Dávid: Horthy Miklós – A haditengerésztiszt

Kritika

Az utókor korántsem elfogulatlan emlékezetében Horthy Miklós zömmel Magyarország kormányzójaként él, aki többnyire fess altengernagyi egyenruhában feszít, esetleg fehér lován léptet. Tette is mindezt 24 és fél éven keresztül, egy tengerrel nem bíró ország („király nélküli királyság”) államfőjeként.

S nem is minden alap nélkül viselte az egyenruhát: 1918-ban még ő lehetett a Monarchia tengeri hadiflottájának utolsó főparancsnoka, aki ráadásul az I. világháború egyetlen, a Monarchia hadihajóinak részvételével zajlott tengeri ütközetében (a nevezetes otrantói csatában) is érdemeket szerzett. Turbucz Dávid történész már több könyvet szentelt Horthy Miklós életútjának, korábban fel nem dolgozott (például a Bécsben, az osztrák állami levéltárban őrzött) források nyomán rekonstruálta a későbbi kormányzó 36 évet felölelő, némileg kacskaringós, de végül a csúcsra vezető haditengerésztiszti karrierjét, amelynek mellékvizén az uralkodó, Ferenc József szárnysegédje válhatott belőle.

Turbucz megállapításai sok ponton felülírják mindazt, amit történész (vagy csupán a Horthy-mítoszt vagy ellenmítoszt építő laikus) elődeitől megtudhattunk a haditengerész Horthyról. S könyve bemutatja a Gesamtmonarchie 19. században felállított flottáját, annak felépítését, vezetőit is. Ez az összbirodalmi tengeri haderő vagy fél évszázadon át karrierlehetőségeket kínált mindazoknak, akik némi érzéket mutattak a haditengerészet iránt, vagy akiket a kalandvágy a tengerre csábított, ahogy későbbi nyilatkozata szerint ifjú Horthy Miklóst is.

Ez egy remek cikk a nyomtatott Magyar Narancsból, amely online is elérhető.
Ha szeretné elolvasni, kérjük, fizessen elő lapunk digitális kiadására, vagy ha már előfizető, lépjen be!
Támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Neked ajánljuk