Tartalom

MaNcs, XV. évf. 18. szám, (2003.05.01.) (2003-05-01)

Egotrip

Egotrip

Podmaniczky Szilárd: Déli verő

Az autó lassan, méltósággal és tahó módon fordult a belső udvarba. Az asszony félrerántotta a babakocsit, de a kislány a hirtelen mozdulattól felsírt benne. "A faszomat a hájas gengszterjibe", mondta anyuka, "az ilyenekbül kéne védőpajzsot húzni Irak köré".

Publicisztika

Publicisztika

Pogány Kristóf: Quod dixi dixi (Válasz Bauer Tamásnak)

Nehéz helyzetben van a politikai elemző, amikor aktív politikus - vizsgálatának egyik tárgya - kezdi vitatni az általa elmondottakat, mivel szempontjaik alapvetően eltérnek egymástól. Az elemző alighanem könnyebb helyzetben van, mivel helyzetértékeléséből nem következnek személyes konzekvenciák; ezért megteheti, hogy érvelésében csak racionális hatalomtechnikai szempontokat mérlegel. Ennek megfelelően feladata csupán annyi, hogy elmondja véleményét arról, hogy az SZDSZ itt és most milyen stratégia alkalmazásával képes maximalizálni - még elfogadható kockázat mellett - saját befolyását az ország kormányzására.

Publicisztika

Vincze Hajnalka: A kakas és az oroszlán esete Samu bácsival (Az Európai Unió és az iraki háború)

Az iraki háború után az amerikai, de az európai sajtóban is "megosztott", "tehetetlen", "válságban levő" Európáról szólnak az apokaliptikus szalagcímek. Ám ha most valóban meglehetősen lehangoló képet mutat is az integráció jelenlegi állapota, nem árt, ha árnyaljuk pillanatnyi euroborúnkat. És nem csak azért, mert az Európai Uniónak az iraki válságban nyújtott siralmas teljesítményével mindvégig éles kontrasztban állt az európai közvélemény határozott és egységes fellépése. Az európai választók nem pusztán a háborút utasították el, de a nemzetközi jog tiszteletben tartását is követelték, s ezzel az új keletű tudatossággal az elkövetkezőkben politikai tényként is számolni kell.

Publicisztika

Menni kell

Az Országgyűlés lapzártánk után dönt arról, hogy felhatalmazza-e a kormányt az iraki békefenntartásban való katonai részvételre vagy sem, illetve ezt milyen sebességgel teszi vagy nem teszi meg. A kormány támogatja a javaslatot, ám mind ez idáig elmulasztotta tisztán, érthetően és őszintén megfogalmazni azokat az okokat, amelyek miatt elengedhetetlennek tartja a 300 magyar katona iraki kiküldését.

Publicisztika

Nem, nem, soha

A vészesen közelgő uniós csatlakozási népszavazás (május 1-17.) előtt bazi nagy léket kapott a múlt héten északi szomszédaink EU-kampánya, mely nagyjában-egészében (hisz a teljes költségvetés mindösszesen 50 millió SK, a párkányi váltónál 300 millió HUF) Varga Miklós Európa című dalának szlovák nyelvű változatára volt alapozva. De csak volt, mert azt mi nem adjuk, legyen nekik elég Kassa, Rozsnyó, Komárom és Eperjes, az Európát nem, nem soha. Lírai okokból, természetesen, dehogy anyagiak miatt. Varga Mihály alanyi dalköltő ("Akármi történt, mindig büszke nő maradt. Így élt a sok-sok év alatt") elmondta a nyilvánosságnak, hogy a műfordítással van nagy baj: nem adja vissza az eredeti műalkotás eszmeiségét, mondanivalóját és hangulatát. Kétségtelen, azt nem is lehet: "Olasz csizmáján a nap, Remélem, mindörökre megmarad" - egy Shakespeare kellene ide valóban, de róla biztosan tudjuk, nem beszélni szlovák lengvidzs, s a végén majd nemmel szavaznak az atyafiak. Mi meg nézünk hülyén: még egy szekérderék magyar kimarad az EU-ból. Hát kell ez nekünk? Nem kell! Ha jobban belegondolunk, az Európa című dal se nagyon. (Szegény szlovákok, hogy mire rá nem szorulnak.) A legjobb mégiscsak az lenne, ha nekik adnánk, örökbe. Mindössze egy feltétellel, ha viszik Varga Miklóst is. Örökbe.

Belpol

Belpol

A Fidesz átalakulása: Véget ért egy fejezet

Mérföldkőhöz érkezett a nagyobbik ellenzéki párt tavaly áprilisban kezdődött átalakulása, amely az 1993-95 közötti átrendeződés óta a legnagyobb változás a Fidesz történetében. A következőkben az elmúlt egy év nyilvánosság előtt lezajlott eseményei, a jobboldali, ún. másik nyilvánosságban napvilágot látott elemzések, valamint a pártvezetéshez az elmúlt néhány évben, illetve ma is közel álló személyek beszámolói alapján arra teszünk kísérletet, hogy felmérjük: mi történt a jobboldal vezető erejével az elmúlt évben, illetve hogyan viszonyul a Fidesz - MPP jelenlegi állapota Orbán Viktor egy évvel ezelőtti elképzeléseihez?

Belpol

Egy érdekes gyémántüzlet Magyarországon - II.: Briliáns ötletek

Szinte semmi sem igaz abból a történetből, amit a hárommillió forint törzstőkéjű Atlantis-Contor (A-C) Kft. kereskedelmi igazgatója adott be sok tucat ügyfelének, amikor színes briliánsok vásárlására kívánta őket rábeszélni. Az immár új verzióval előálló tulajdonos-üzletvezető viszont továbbra is állítja: garantált visszavásárlás mellett több mint huszonnyolc százalékos éves nettó hozamot ajánl vevőinek.

Belpol

Tisztújítás a Mazsihiszben: Bástya, nem rés

A Magyarországi Zsidó Hitközségek (Mazsihisz) és a Budapesti Zsidó Hitközség (Bzsh) a közelmúltban választotta meg új vezetőit és elöljáróit. A személycserék közül a legfontosabb, hogy Tordai Pétert Heisler András váltotta a Mazsihisz elnöki székében. Ha lehet, még nagyobb izgalom és várakozás előzte meg az ügyvezető igazgató megválasztását: itt maradt a folytonosság, Zoltai Gusztáv immáron a negyedik ciklusát kezdi a hitközségi gazdálkodás irányítójaként.

Külpol

Külpol

Cyber hírek

Honlap vakoknak Vakok és gyengénlátók által is könnyen használható internetes honlapokat és levelezőrendszert fejlesztett ki a Média az Emberért Alapítvány. A fogyatékkal élők európai éve alkalmából az alapítvány hagyományos weboldalakat alakít át oly módon, hogy a képernyőn látható adatokat a hangos felolvasórendszerrel internetező látáskárosultak is értelmezni tudják.n Hackerek Madonna ellen Madonna úgy próbált védekezni új lemeze, a múlt kedden megjelent American Life kalózmásolása ellen, hogy a kalózokat megelőzve kiadója helyezte el új számainak kakukktojás-változatait a fájlcserélő hálózatokon - adta hírül az Index a Wired nyomán.

Külpol

Kulturális hírek

EÁLL Az ír énekesnő bejelentette: júliustól visszavonul, mert "többet már nem adhat". A római katolikus egyháztól elszakadt latin tridenti egyház papjává három éve beiktatott Sinead O´Connor "normális" életet akar élni, s mindenkitől azt kéri, tartsák tiszteletben kívánságát.

Könyv
Zene

Zene

Opera: "Ez a ház is ledőlhet..." (Dohnányi Ernő: A vajda tornya)

Sokáig abban a - most már nyilvánvalóan - tévhitben éltem, hogy egy opera bemutatásához legalább két jó indok kell; vitathatatlan zenei érték és/vagy aktuális mondanivaló. Az április 22-én látott operából mindkettő súlyosan hiányzik. Az Albániába dezertált székely népmonda Lányi Viktor magyarításában 1922-ben került az operaház színpadára. "A grandiózus mű nagyszerű sikert aratott a bemutatón" - írja a korabeli kritika. Annak idején 15 előadást élt meg a darab. Most csodálnám, ha a fele összejönne.

Zene

Könyv: Ködlovag, szivarfüstben (Hunyady Sándor: Családi album)

Kérdés, szükséges-e felhívni a figyelmet arra, ki volt Hunyady Sándor. Hiszen nagynevű apa - Bródy Sándor - hagyományozta rá tehetségét, feltűnően szép megjelenése tökéletes írásművészettel párosult, és ami a legkülönösebb: a sok rigolyás, hiú és önző magyar író között jó ember volt, szelíd és emberszerető természetű. Emellett egy időben - Herczeg Ferenc, Molnár Ferenc, Kosztolányi Dezső társaságában - Magyarország legjobban kereső tollforgatói közé tartozott. Irodalomtörténeti jelentőségén lehet vitatkozni, hiszen kivételes tehetsége dacára egyenetlen színvonalú életművet hagyott hátra, inkább saját gyengesége, puhasága, tétovasága miatt, mintsem a körülményeknek köszönhetően.

Zene

Könyv: Márványtojás (Beney Zsuzsa: A tárgytalan lét)

Az Orpheusz-Eurüdiké-mítosz az európai irodalomban lényegében két hosszú hagyományszálon halad: a szerzők vagy a történet különböző fordulataihoz fűznek saját tapasztalataikkal összefüggő, pótlólagos eseménysorokat (találomra hadd említsem Gottfried Benn két nagy versét, az Orphische Zellent és az Orpheus´ Todot), vagy - a figurát elvont szférákba távolítva - általános érvényű létfelfogásukat építik ki egy megistenített alak körül (hadd utaljak itt csupán Rainer Maria Rilkére, aki összetett létmagyarázatait a költői beszéd ontologikus funkcióinak emlegetésével párosítja). Maga a mitológiai nyersanyag - roppant felszívóképessége és mágikus nyitottsága folytán - az emberi lét számtalan alaphelyzetét képes tükrözni, s olyan érzelmi elemeket is szimbolizál, amelyek eredetileg nem tartozhattak a történet áttekinthetően szövött mintázatához. Megneveznék néhány olyan alaphelyzetet és érzelempillért, amely már első pillantásra is szervesen illeszkedik a mítosz medrébe: szerelmi hűség; e hűség halálon túl tartó ereje, szerelmest megidéző és megörökítő hivatása (ez távolról rokon a keresztény feltámadáshittel, amely amúgy is magába olvasztotta a pogány mítosz legfontosabb jegyeit); a művészet (a költészet) holtakat lelkesítő, a pusztulásban is harmóniákat mozgósító funkciója; a fontos, de láthatatlan dolgok megsejtésére irányuló rejtett felszólítás; az alvilág vonzása - sőt az a közvetett gondolat, hogy a szépség megpillantása valamely szörnyűség kezdetét jelentheti (és semmi nem tiltja, hogy felidézzem az első Duinói elégia sorait: "A szépség semmi más, mint a szörnyűség kezdete").

Zene

Könyv: Jegyzet üti szöveg (Móricz Zsigmond: Novellák. I-II. 1900-1925)

Vajon a regény vagy a novella műfajában alkotott-e maradandóbbat Móricz? Stupid kérdésnek látszik, hisz mindenki érzi, hogy ő leginkább a hatalmas dimenzió, a kimeríthetetlenség érzetét keltő bőség, a magyar élet enciklopédiájának megalkotása, az összetéveszthetetlen intonáció miatt nyert nem hervadó babért; életműve ettől egységes, és ez hatálytalanít bármiféle műfaji érdeklődést. Hiszen minden megszólalása "móriczos". Ám még legnagyobb hívei, köztük Németh László sem rejtették véka alá meggyőződésüket, hogy Móricz novellista maradt regényeiben is. "Novella-agya volt. Novella-alakként, novella-csíraként tette el az embereket, eseményeket." Szerinte Móricz: "Jelenetíró. Egy kép, vagy néhány összekomponált kép hangulatában mozgat embereket s nem az emberek pattantják ki jeleneteit. Mintha előbb volna a kép, aztán a szereplők." E formálásban a nagyság formaképző erő, a nagy dimenzióban elvész a sok apró felületesség, és ezért ami elmegy az Erdélyben, az már nehezen viselhető el az Úri muri szűkebb regényterében.

Film

Film

"Menő az Eminem, de mi nem" (Ludditák)

Magyar Narancs: Szinte az összes hip-hop csapat első száma az öndefinícióról szól: kik is ők, honnan jöttek - és természetesen ők a legjobbak. Merüljünk bele a részletekbe.

Lélek

Lélek

Tettek a jégre (Nagy Balázs geográfus)

Magyar Narancs: Ön egy nemzetközi kutatócsoport tagjaként öt évvel ezelőtt már járt az Antarktiszon. Akkor is, most is a globális felmelegedés geográfiai hatásait vizsgálta. Mennyire látványosak ezek a változások?

Lokál

Lokál

Női "körülmetélés": Ölbe tett késsel

Isteni elrendelésre Ábrahám pátriárka nyolcvan - más vélemények szerint százhúsz - esztendősen önkezével vetett véget körülmetéletlen állapotának. Példáját nemzedékek sokasága követte, az eljárás a vallásos zsidók és a mozlimok számára máig kötelező. A keresztény angolszász világban a viktoriánus korszakban harapódzott el, akkoriban úgy hitték, lehetetlenné teszi az önkielégítést. Van azonban egy sajátos változata is, a női körülmetélés, amelyet sem szigorú vallási parancsok, sem egészségügyi szempontok nem indokolnak.

Lokál

Szatmár, Bereg: Csűr és kavarás

Távolabbi hazai úti célt nehéz volna találni - talán kevésbé látogatottat is. Habár a szatmári-beregi vidéknek is vannak népszerű nevezetességei: a túristvándi vízimalom, a "csónakos" fejfák Szatmárcsekén, aztán a két szép kis templom, a tákosi a festett famennyezetével meg a csarodai, ahol a freskók vannak.