Az egyetemek autonómiájának felszámolása és a CEU kiűzése az Akadémia letámadása előtt történt

  • Haskó László
  • 2019. február 16.

Publicisztika

A tudós társaság nem szólt elég hangosan értük.

Széchenyi felajánlása egy tudós társaság megalapításához, vagyis az a bizonyos egy évi jövedelem, ami talán 60 ezer forintot tett ki, nagy dolog volt, anélkül biztosan nem ment volna.

Manapság, ha a jeles gróf vagy az Akadémia szóba kerül, mindig csak a 60 ezer forintot emlegetjük. Pedig Széchenyi érdeme és zsenije sokkal nagyobb, mint az adomány volt. A tudós társaság létrejötte egy minőségileg új magyar világot jelentett.

Szentségtörés, talán nem is igaz, de többet ért, mint Petőfi és Kossuth forradalma, ami egyébként a magyar történelem legszeplőtlenebb eseménysora. A forradalom a soha meg nem valósult polgári Magyarország (értsd magyar liberális demokrácia) előképe volt, jelentősége, szépsége örökös nemzeti kincsünk.

Az Akadémia ennél is több. A Felvilágosodás maga.

Szakítás az évezredes „alkotmányos” babonával.

Az értelem megérdemelt helyére – a kultúra trónjára – ültetése. A racionális (értelem alapú) kormányzás bázis intézménye. Galillei választása VIII. Orbán pápával és a sötét középkorral szemben. Albert Einsteiné Joszip Sztálinnal szemben.

false

 

A tudományos élet autonómiájának politikai célú megbontása rendkívüli károkat okoz a társadalom életében. Nem csak erkölcsi károkat. Az autokrata politikusok hajlama a mindenhatóságra előbb-utóbb kiterjed a tudomány saját elképzeléseik szerinti átalakítására.

A számtalan történelmi rossz példa közül említsük meg csak a képzetlen és műveletlen Sztálint, aki zsigeri antiszemitizmusa miatt gyűlölte az orvosokat és helyettük akarta új alapokra helyezni a medicinát. Korszakalkotó fölfedezései közül kiemelkedik a rövidlátás etiológiájának ismerete, miszerint a myopia oka maga a kapitalizmus.

Amikor ezt a tant bevezették, a Szovjetunióban már három évtizede nem volt kapitalizmus, mégis a Komszomol vezetői között is többen kellett volna, hogy szemüveget hordjanak, de nem mertek, félve, hogy utálatos okuláréjukkal elevenen cáfolják a hivatalos tudomány törvényeit. Valószínűleg semmi köze a Generalisszimusz oftalmológiai fölfedezéséhez, hogy legnagyobb ellenfele és vetélytársa Trockij – mit tesz Isten –, szemüveges volt. Tudjuk, hogyan végezte.

De a végzet utolérte Sztálint is. Kizárólag keresztény állatorvosokkal kezeltette hipertóniáját, agyvérzést kapott és meghalt. Szemüveg nem maradt utána. A szovjet, majd

az orosz medicina a mai napig nem heverte ki az SZKP tudományos segítségét.

Ha valaki azt találná mondani, hogy ilyesmi már és itt nem fordulhat elő, annak figyelmét fölhívom a mi vezérünk által szorgalmazott „ősi kínai gyógymódokra” alapozandó kínai kórház (netán egyetem?) létesítésének tervére.

false

 

Ekkora ősi badarság csak a kormányfő és Palkovics professzor által intendált tudományos Akadémia égisze alatt valósítható meg. És a többi eszeveszett badarság (Paks II-t is beleértve) bevezetése sem maradna szó és tett nélkül egy politikai befolyástól mentesen működő tudós társaság létezése esetén.

A magyar egyetemek autonómiájának megszüntetése és a CEU kiűzése még a létező Akadémia ideje alatt megindult. Sajnos a tudós társaság nem állt ki elég keményen értük. Lesz még könyvégetés is.

A szerző sebész.

Neked ajánljuk