"Ráállhatnánk arra is, hogy állandóan sírunk"

  • .
  • 2009. szeptember 17.

Publicisztika

Magyar Narancs, 2009. augusztus 20.

Olvasói levelek

Magyar Narancs, 2009. szeptember 3.

Válasz Rangos Katalinnak

Egyszerű emberek vagyunk, egyszerre csak egy(-két) dologra bírunk koncentrálni. Jelen munkáslevelezői szösszenet Such Györgynek, a Magyar Rádió (MR) elnökének (köz)gazdasági tevékenységével, valamint a sok vitára okot adó javadalmazásával foglalkozik kizárólag.

Rangos Katalin - ha lehet hinni az aláírásnak: MRKA-elnök (MSZP) - többek között ezt írja: "Több mint egy évvel ezelőtt, tehát jóval a válság előtt szembesültünk az elnök (ti. Such György - megjegyzés tőlem) megbízási szerződésének sajátosságaival." Rangost - véljük gondolni - elhúzódó szövegértelmezési problémája akadályozta meg a korábbi szembesülésben. Pedig 2008. március 2-tól - MRKA-elnökként (MSZP) - lett volna ideje tüzetesen elolvasni azt, és az abban foglaltakat maradéktalanul megérteni.

Az pedig nem érthető, hogy az MRKA-elnök (MSZP) mit nem ért. A 2008. március 2. előtt működött kuratórium a MR elnöki posztjára pályázók közül kiválasztott - véljük gondolni: megfelelőnek gondolt - személlyel kötött szerződést. Abban a megfelelő passzus az elnök javadalmazásával is foglalkozik. Az ilyen munkaszerződések személyre szabottak, neuralgikus, legtöbb vitát és egyeztetést igénylő pontjuk a munkavállaló munkaerejének újratermeléséhez szükséges általános egyenértékes mennyiségének és körének problematikája (pártos körökben ez lehet a megfelelő stíl). A tervezett célfeladatok (vö.: üzleti terv) sikeres teljesítése esetén - legtöbb esetben - a célprémium tervezhető összege is szerepel bennük. Rangos leveléből az derül ki, hogy Such rádióelnök sikeresen teljesítette az MR gazdasági tevékenységéhez köthető elnöki célfeladatokat. (A megfelelő adatok az MR hivatalos - vélhetően auditált - mérlegében megtalálhatók.)

Nem értjük, mit jelent Rangos szövegében: "amennyiben a bíróság a szerződést változatlan formában érvényesnek találja". Lehetséges, hogy törvénybe ütköző módon dolgozik az MR elnöke? Pontosan melyik paragrafust sérti a tevékenysége? A nehezen megfogható és körülhatárolható "jó erkölcsbe" ütközőt? Abban az van leírva, hogy sikeres (vö.: nyereséges) - a köz pénzéből finanszírozott - gazdálkodó szervezet vezetőjeként nem veheti fel (ne kapja meg) az érvényes szerződés szerint neki járó célprémiumot? Megtévesztette az akkori kuratóriumot? Vállalt-e Such kockázatot? Sokallja Rangos a rádiót nyereségessé tevő elnöki munkáért kialkudott kompenzációs csomagot? Sokkolja őt? Ki mondja meg, hogy mi a sok? Mihez képest? Rangos, ha máshonnan nem, a könyvvizsgálói jelentésből értesülhetett arról, hogy Such elnök - gazdaságilag - eredményesen vezeti a köz egyik rá bízott szervezetét. Nem kellene a "köznek" (és Rangosnak) örülnie, h. d., hálásnak lennie, hogy végre valaki sikeresen (vö.: nyereségesen) sáfárkodik a rábízott - "állami" - szervezet erőforrásaival, a köz, azaz mindannyiunk épülésére? A korábbi rendszerben megbélyegezték a nyerészkedő maszek meggymagost, a mostani "átkosban" pedig a sokmilliós fizetésű vezetőket kiáltják ki első számú közellenségnek. Tényleg, ők minden bajnak az okozói. Meg "a Gyurcsány". Muhaha.

Nyereséges-e jelenleg a közpénzből finanszírozott Magyar Rádió? Ki nyer igazából? Mi lenne, ha veszteséges lenne? Akkor ki veszítene igazán? A milliárdos veszteségeket maguk előtt görgető állami vállalatok vezetői nem veszik fel a fizetésüket, jutalmukat?

Nyilván abból élnek, hogy "vasárnap zárva tartanak".

Dávid Gábor

Neked ajánljuk