dvd - A FEHÉR LOVAG

  • - ts -
  • 2010. április 22.

Zene

A fantasy lenyomta Ivanhoe-t, semmi kétség: a globális felmelegedés végleg taccsra tette a jégmezők összes megmaradt lovagját. Mindez alkalmasint monetáris okokra vezethető vissza, középkori kalandfilmet forgatni majd' annyiba kerül, mint valami ködös marhaságot mindenféle cifra szerzetekről, hülye nevű, ecsetfülű, nyilazó hermafroditákról, kaporszakállú, csuhás falvédőfigurákig.
A fantasy lenyomta Ivanhoe-t, semmi kétség: a globális felmelegedés végleg taccsra tette a jégmezõk összes megmaradt lovagját. Mindez alkalmasint monetáris okokra vezethetõ vissza, középkori kalandfilmet forgatni majd' annyiba kerül, mint valami ködös marhaságot mindenféle cifra szerzetekrõl, hülye nevû, ecsetfülû, nyilazó hermafroditákról, kaporszakállú, csuhás falvédõfigurákig. Felépíteni egy várat, mibe fájhat az kívülrõl, belülrõl? Ilyenformán ölik a lét inkább a fantasyba, mert az - feltehetõen - korszerû. Felõlem!

E mostoha körülmények közt örül a régimódi fogyasztó, ha szembejön mégis valami kóbor lovag, még ha többéves késéssel is (a tárgyalt spanyol-olasz mûalkotás 2006-os: beszerzése csak kényszerítõ körülményekkel magyarázható). Ám az öröm csak az elsõ külsõ felvételig tart, amikor is nyugtázhatjuk, hogy ezúttal (is) a gyermekek széles körében népszerû csehszlovák televíziós mesefilmek tenorjában és ráfordításai szerint intézzük a dolgokat. Ehhez képest persze az a fõ kérdés, hogy a koronás felsõ vezetõ hamvas leánykája dugjon-e a vitéz, de rangban jól alatta elhelyezkedõ hérosszal? Maguk mit gondolnak, tegye? De elõbb kérdezzük meg az udvarhölgyeit, a mamáját, a papáját, a gavallér fegyverhordozóját s az egyik lovat is. S õk ne fukarkodjanak a jó tanácsokkal, fejtsék ki szóban és tettben az elképzeléseiket - egészen addig, míg az utolsó nézõ is elalszik. A fehér lovag vért, verejtéket és más testnedveket ígér - de valami jelmezkölcsönzõi osztályfõnöki órát valósít meg. Javára írandó, hogy Giancarlo Giannini felléptével.

Forgalmazza a Budapest Film

**

Neked ajánljuk