könyv - Agota Kristof: Trilógia

  • - ruprech -
  • 2011. július 14.

Zene

"Olyan furcsák! Az ember sohasem tudhatja, mi jár a fejükben" - így jellemzi az apa A nagy füzet ikreit. Rövid, tömör kijelentő mondatokkal, tárgyilagos stílusban, többes szám első személyben, jelen időben írt fogalmazásaikból ismerjük meg őket.
"Olyan furcsák! Az ember sohasem tudhatja, mi jár a fejükben" - így jellemzi az apa A nagy füzet ikreit. Rövid, tömör kijelentõ mondatokkal, tárgyilagos stílusban, többes szám elsõ személyben, jelen idõben írt fogalmazásaikból ismerjük meg õket. Következetesen ölik ki magukból az érzelmeket, különbözõ gyakorlatokkal túlélni tanulnak, mindent elpróbálnak, hogy megismerjék a világot, miközben elvágják magukat tõle. 'ket olvassuk, de hozzáférhetetlenek maradnak. "Nagyon egyszerû szabály alapján döntjük el, hogy a fogalmazás 'Jó' vagy 'Nem jó': igaznak kell lennie" - írják; tényeket jegyeznek, miközben minden hazugság vagy legalábbis más-igazság; a könyvek minduntalan újraértelmezik egymást, elemeik felbukkannak késõbb is, csak másképp.

A bizonyíték, a trilógia középsõ része az elsõ regény elbizonytalanítója. Az ikrek elváltak, egyikük külföldre emigrált. Lucas marad otthon, Claust várja, aki talán nem is létezik - a nagy füzet arra bizonyíték, hogy a valóság fikció. Az egyedüllét társat szül, egy képzelt testvért, de még Mathias, a nyomorék kisfiú is, akit Lucas maga mellé vesz, olyan, mint egy gondolat; mondatai, tettei nem egy kisgyerekhez tartoznak, mintha csak a férfi bûntudata lenne. A nézõpont külsõre vált, de a nyelv megõrzi leíró jellegét - ugyanolyan nyers, mint ahogy az otthoni nyelvet nehezen beszélõ követségi ember halálhírt közöl a befejezõ részben, A harmadik hazugságban.

Agota Kristof gyönyörûen és fájdalmasan egyszerû mondatokkal hasít olvasójába. A háború alatti felnõtté válást követi az érzelmi bizonytalanság és a diktatúra okozta kiszolgáltatottság, majd a "szabaddá válás" után jön a halál közelsége; két egyes szám elsõ személyû nézõpont feszül egymásnak, egészíti ki egymást, tárja föl az igazságot, vagy meséli el a harmadik hazugságot, hogy végül lezárja a mindenre kiterjedõ és mindent felemésztõ magányuk történetét.

Fordította: Bognár Róbert, Takács M. József. Cartaphilus, 2011, 480 oldal, 2990 Ft

*****

Figyelmébe ajánljuk