A kormány egy rendelettel végső csapást mért a hazai környezetvédelemre

  • narancs.hu
  • 2023. szeptember 22.

Belpol

A kormányzati döntés "a környezetvédelmi hatóságok eszközeinek lenullázásával egyenértékű", vélik a civil környezetvédők.

A Kormány a háborús veszélyhelyzetre hivatkozással elrendelte, hogy a mai naptól, a környezetvédelmi hatóságok a környezetszennyező gyárak jogsértő működésének megállapítását követően, elmarasztaló hatósági döntés helyett környezetvédelmi hatósági szerződést köthessenek.

Ez annyit jelent, hogy a jövőben környezetszennyezésen ért gyárak esetében a hatóságnak nem kötelező majd bírságoló, vagy működést korlátozó, esetleg működést felfüggesztő, vagy végső soron működést megtiltó döntést hoznia, helyette szerződést köthet a hatóság a gyárral, melyben a gyár vállalja, hogy megpróbál a jövőben jogszerűen működni. A hírt a Mikepércsi Anyák a Környezetért (MIAKÖ) osztotta meg közösségi oldalán. Az egyesület a Mikepércs szomszédságába tervezett akkumulátorgyár elleni tiltakozás jegyében alakult.

Ez azt jelenti, írja a civil szervezet, hogy "amennyiben újabb környezetszennyezés történik e hatósági szerződés ideje alatt, a hatóság nem tesz semmit, várja, hogy a gyár egyszer majd megfelelően, jogszerűen, nem környezetszennyező módon kezdjen működni".

A rendelet ma hatályba lépett és a már megvalósult jogsértések esetében is alkalmazni kell.

"Ez a hazai környezetvédelem megsemmisítésével, a környezetvédelmi hatóságok eszközeinek lenullázásával egyenértékű kormányzati döntés" – fogalmaz közleményében a MIAKÖ.

Hogy mit jelenthet a gyakorlatban a ma meghozott rendelet, azt az augusztus végén felfüggesztett bátonyterenyei akkumulátorgyár esete mutatja meg, ahol a környezetvédelmi hatóság felfüggesztette a gyár működését, miután az sorozatosan megszegte a működéssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos szigorú előírásokat.

Igyekeztek a fokozatosság elvét is érvényesíteni:

hat alkalommal összesen közel százmilliós bírságot szabtak ki, azonban minden hatástalan volt.

A Kormány 432/2023. (IX. 21.) Korm. rendelete a környezetvédelmi hatósági szerződésről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81. §-ára, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. §(1) Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a környezetvédelmi hatóság az ügyféllel a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett környezetvédelmi hatósági szerződést köthet. A környezetvédelmi hatósági szerződésben az ügyfél vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a környezetvédelmi hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a környezetvédelmi jogszabályokkal, valamint a környezetvédelmi hatóság által kiadott engedély előírásaival.(2) Nincs helye a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 26. §-a és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 34. § (1) bekezdése és 35. § (1) bekezdése szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának a környezetvédelmi hatósággal környezetvédelmi hatósági szerződést kötő ügyféllel szemben a szerződésben megállapított teljesítési határidőn belül azon jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a szerződés megkötésére sor került.2. §(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.(2) E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor már megvalósult jogsértés megszüntetése érdekében is alkalmazni kell.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk