Romák és nem romák együttneveléséért tüntettek a BM előtt

  • narancs.hu
  • 2023. október 19.

Belpol

A szervezők petíciót adtak át és kérték a kormányzat képviselőit, ne „egy mondattal intézzék el” kérésüket.

Flashmobot tartott a Belügyminisztérium előtt, majd nyílt levelet adott át az oktatásirányítás részére csütörtökön a roma gyerekek iskolai elkülönítése ellen küzdő Együttnevelés Szövetség. A roma és nem roma szülőkből és pedagógusokból álló csoport a Széchenyi István téri rendezvényen mutatkozott be: mint mondták, azért kezdtek szerveződni, hogy megváltoztassák a közgondolkodást a roma és nem roma gyerekek együttneveléséről.

A Mérce beszámolója szerint a Belügyminisztériumhoz azért látogattak el, hogy tiltakozzanak a roma gyerekek indokolatlan sajátos nevelési igényű (SNI) minősítése ellen.

Dósa Valéria, az Együttnevelés Szövetség önkéntese a demonstráció elején tartott beszédében elmondta: a roma gyerekek indokolatlan sajátos nevelési igényűvé minősítése súlyos károkat okoz az országnak. Ezzel minden érintett csak veszít, hiszen sem a roma tanulók, sem a valódi SNI gyerekek nem kapják meg a nekik járó ellátásokat. 

„Ma 10 roma diákból 6 olyan iskolában vagy osztályban tanul, ahol ők vannak többségben, pedig az együttnevelés hiánya mérhetetlen károkat okoz”

– hangsúlyozta az aktivista.

Dósa példákat is hozott a szegregáció különböző eseteire: mint mondta, van olyan település, ahol a roma gyerekek évek óta konténerekben tanulnak, nem ritka, hogy a cigány diákoknak más bejáraton kell közlekedniük, és külön ballagnak nem roma társaiktól.

A külön oktatás ráadásul szinte minden esetben beázott falakat és alacsony minőségű pedagógiai munkát is jelent.

A szegregáció legsúlyosabb formája pedig az, amikor úgy különítik el őket speciális iskolákba és osztályokba, hogy ezt az értelmi képességük nem indokolná

– mondta. Az Együttnevelés Szövetség Önkéntese azzal érvelt az elkülönítés ellen, hogy a speciális iskolákban, osztályokban jóval alacsonyabbak a követelmények, ezért drámaian csökkennek a továbbtanulási esélyek is. 

„És bár nő az SNI gyerekek száma, hiányoznak  a fejlesztő szakemberek és  más szükséges szolgáltatások” – tette hozzá. Dósa arra is felhítva a figyelmet: eközben a valóban sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók tömegei nem kapják meg a megfelelő segítő szolgáltatásokat, hiszen egyre kevesebb a gyógypedagógus is. Végül arra is rámutatott: az elkülönítés a súlyos oktatási hátrányok mellett maradandó lelki sérülést is okoz a roma gyerekeknek, akikbe már kiskorukban beléjük nevelik, hogy kevesebbet érnek, mint a társaik.

Az Együttnevelés Szövetség szegregációellenes javaslatait tartalmazó nyílt levelet a szervezet aktivistái a demonstráció alatt bevitték a minisztérium épületébe Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős államtitkárnak.

A követelések:

  •  Követeljük az oktatási kormányzattól, hogy hozzon létre olyan óvodai és iskolarendszert, amelynek működése, szakmai felkészültsége és felszereltsége alkalmas a sokféle hátterű gyermek/tanuló együtt oktatására!
  • Indítson átfogó felülvizsgálati programot és tárja fel annak okait, hogy a roma gyermekek, tanulók miért felülreprezentáltak a sajátos nevelési igényűvé minősített tanulók körében!
  • Tegye lehetővé, hogy a hátrányos helyzetű gyerekek szakértői vizsgálatán minden alkalommal jelen legyen esélyegyenlőségi szakértő, aki garantálja, hogy a vizsgálatok mindegyikét az elvárható alapossággal elvégzik!
  • Vizsgálja felül a szakértői bizottságok által alkalmazott teszteket esélyegyenlőségi szempontból, és dolgozzon ki olyan eljárásokat, amelyek a gyermekek etnikai hovatartozásától és szocio-kulturális hátterétől független eredményeket adnak!
  • Dolgozzon ki olyan intézkedéseket, amelyekkel hatékonyan megelőzi a gyermekek, tanulók címkézését és amelyekkel elősegíti iskolaérettségüket!
  • Hozzon létre a szülők számára egy egyablakos rendszert, ahol az SNI gyermekekkel kapcsolatos nevelési, oktatási kérdésekben átfogó tájékoztatást, iránymutatás, jogi tanácsadást és segítséget kapnak! „

A nyílt levél átadása előtt egy performanszt is bemutattak az Együttnevelés Szövetség aktivistái – a Tanítanék Mozgalom tagjaival, köztük Törley Katalinnal, a budapesti Kölcsey Ferenc gimnázium polgári engedetlenség miatt elbocsátott egykori tanárával kiegészülve –  a minisztérium épülete előtt.

 
Törley Katalin (k) az Együttnevelés Szövetség szegregált oktatás elleni demonstrációján.
Facebook/Együttnevelési Szövetség

A performansz végén Horváth Viktória azt mondta: 

„ Ez így nem mehet tovább! Több százezer roma ember, magyar állampolgár nem azt érdemli, hogy másodosztályú oktatásban részesüljön, hogy csak a közmunka, a napszám és a gépsorok melletti robot legyen az osztályrésze! 

Nem mehet tovább, hogy gyerekeket azért, mert szegény, vagy roma családból jönnek, tanulásban akadályozottnak minősítsenek csak azért, hogy ne kelljen a többiekkel együtt tanítani őket!

Nem mehet tovább, hogy Magyarország olyan iskolákat működtessen, ami nem adófizetőket, hanem egész életükben az államra szoruló felnőtteket nevel gyerekek százezreiből!”

A szakmai javaslatokat az oktatási tárca részére átnyújtó tüntetők szerint a belügyi államtitkárság 30 napon belül ígért reakciót a nyílt levélre. Az Együttnevelés Szövetség kiemelte, külön kérték a kormányzat képviselőit, hogy ne „egy mondattal intézzék el” kéréseiket, hanem tételesen reagáljanak a megfogalmazott javaslatokra. Az aktivisták  arra kértek minden jóérzésű állampolgárt, hogy támogassák ügyüket, és csatlakozzanak hozzájuk.

Közben a miskolci Ámbédkar Iskola hátrányos helyzetű, főként cigány származású fiatalokat igyekszik érettségihez, szakmához juttatni:

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk