Egy józsefvárosi munkaügyi per háttere

Cikkünk nyomán

Belpol

Kirúgták a józsefvárosi önkormányzat egyik köztisztviselőjét, mert - alaptalanul - úgy vélték róla, hogy ő volt egy korábbi Narancs-cikk forrása. A hivatalos indok persze nem ez, hanem a polgármesternek írt három sms-üzenet. A férfi bírósághoz fordult, az önkormányzat egyezségként 4 milliót ajánlott, amit az érintett elfogadott, de a kerület végül elállt ettől. A per október végén folytatódik.

"Hivatali bűncselekményeket tanulmányozom." "A titkos címek világában a K., esetleg a B. járatosak. Csak nem feltöretted?" "Nekem lehet, hogy több hasznom vehetted volna, mint azoknak, akik jégre vittek. Tisztelet a kivételnek." Egy többórás sms-ezés e három kiragadott üzenete miatt bocsátották el tavaly októberben a józsefvárosi önkormányzat egyik munkatársát. Az üzenetváltás másik alanya Kocsis Máté (Fidesz) polgármester (parlamenti képviselő, az Országgyűlés rendészeti és honvédelmi bizottságának elnöke) volt.

 

A mennyország kapuja


A mennyország kapuja

Fotó: Narancs

A közszolgáltatói jogviszony megszüntetésében a következő indoklás olvasható. "2011. szeptember 28-án a munkáltató részéről B. K.-val szemben gyanú merült fel, hogy személyes megnyilvánulásaival a józsefvárosi önkormányzat és annak hivatala, valamint dolgozói jó hírneve és így a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalom lerombolását idézi elő. Ennek bizonyítására - a szóbeli jelzéssel egy időben - a munkáltató birtokába kerültek a köztisztviselő mobiltelefonszámáról érkezett, a józsefvárosi önkormányzat polgármesterének címzett üzenetek."

 

A "bűn"

A kirúgást "eredményező" három kiragadott idézet önmagában, a kontextus ismerete nélkül voltaképpen értelmezhetetlen. Lapunk információi szerint a polgármester az üzenetváltás során kész tényként említette, hogy B. K. volt a forrása annak a tavalyi Narancs-cikknek (lásd: A kocsmaasztal lovagjai, Magyar Narancs, 2011. július 28.), amelyben feltártuk, hogy a VIII. kerület döntéshozói ciklusokon és ideológiákon átívelve vendéglátóznak egy bérelt önkormányzati helyiségben a Szentkirályi utcában, a Pázmány Péter Egyetemmel szembeni Vaskapuban. A bérleti díj a piacon szerénynek tűnő bruttó havi 172 ezer forint, 360 négyzetméterért. A kocsmahelyiség bérleti szerződését 2008. október 22-én írták alá, és mint megtudtuk, ezt a lejártakor, 2011. november 30-án automatikusan meghosszabbították. A kocsmacégben például a volt helyi SZDSZ-es képviselő, Szabó Gábor (akit idén tavaszig a fideszes Kocsis Máté polgármester legbefolyásosabb tanácsadójaként tartottak számon) éppúgy érdekelt, mint egy volt helybéli szocialista erős ember (Árvai László), vagy mint az akkori józsefvárosi jegyző, Xantus Judit gyereke. De 2010. december 30-án tagja lett a társaságnak Juharos Róbert (Fidesz) egykori országgyűlési és önkormányzati képviselő, valamint Nevendős Renáta, aki közeli kapcsolatot tartott Egry Attila (Fidesz) alpolgármesterrel. Cikkünk megjelenése után az önkormányzatban nem hivatalos vizsgálat indult, hogy kiderüljön, ki informálta a Vaskapu-biznisz hátteréről szerzőnket.

Az azonnali kirúgást eredményező felmentés előtt meghallgatást tartottak a hivatalban. Mint B. K.-tól megtudtuk, nem közölték vele, hogy hivatalvesztéssel fenyegető fegyelmi ügyről van szó, mint ahogy azt sem, hogy munkaügyi eljárás indult ellene. Elbeszélgetésre invitálták, ahol aztán bekapcsolt magnó mellett folyt a párbeszéd. A meghallgatásról készült beszámolóban az áll, hogy B. K. az üzenetek elküldését elismerte, és azt is, hogy azok tartalma "a hivatallal, valamint annak köztisztviselőivel szemben tett kijelentései félreértésre adhattak okot. Nem úgy reagált, ahogy az köztisztviselőként elvárható lett volna, nem megfelelően kezelte a helyzetet."

Vaskapusok, narancsosok

B. K. lapunk kérdésére elmondta, hogy 2011. augusztus 11-én, a háromhetes nyári igazgatási szünet közepén Kocsis Máté polgármester délután négy órától éjjel fél egyig kéretlenül és folyamatosan zaklatta sms-eivel. Ő tiszteletből valóban válaszolt az üzenetek többségére, de azt határozottan cáfolta, hogy köztisztviselőhöz méltatlan módon tette ezt. A jegyzőkönyv szerint a meghallgatásán védekezésül előadta, hogy üzeneteivel nem állt szándékában senkit sem megbántani, "azonban az eset előzményei okán felindult állapotba került". B. K. lapunknak úgy vélekedett, válaszai nem tanúskodtak indulatról, ellenben egyértelmű provokációnak érezte a polgármester érthetetlen üzeneteit, amelyeket Kocsis Máté például "Üdv. Lucifer" búcsúzással zárt. B. K. azt mondta, a történtek miatt ő szégyellte magát a polgármester helyett.

A B. K. által indított munkaügyi perben az üzenetváltás teljes szövegét csatolták bizonyítékként. A párbeszéd egyes részei valóban pszichedelikus élményt nyújtanak: nemcsak Kocsis már említett "luciferes" aláírása, de például az is, amikor a polgármester azt tudakolja B.-től, hogy a Narancsban tanulta-e a kérdésre kérdéssel válaszolás technikáját. A polgármester ahhoz is ragaszkodott, hogy tavaly nyári cikkünk szerzője B. K. Lombos Ede álnéven író "LMP-s barátja", Vári György kollégánk lenne. (Akinek az égvilágon semmi köze a vaskapus cikkhez - a szerk.) A polgármester az üzenetváltás egy pontján azt is közölte, hogy B. K. "nem túl nagy kihívás" számára - arra utalva, hogy a köztisztviselő mondhat (írhat) neki bármit, mert számára a helyzet mindennél világosabb.

Kimondottan negatív

A helyzet pedig a következőképpen alakult szeptembertől: B. K. ötödmagával előbb "gyanúsított", idővel pedig "fő gyanúsított" lett. Meghallgatása, majd az ezt követő "alapos megfontolás" után a munkáltató a következőkre jutott: B. K. üzenetei "alkalmasak arra, hogy az önkormányzat és a munkáltató, valamint a megnevezett köztisztviselők jó hírnevét (...), így az általuk betöltött beosztás tekintélyét, illetve a jó közigazgatásba vetett bizalmat súlyosan rombolja (sic!); valamint a köztisztviselő pártatlanságával szemben aggályokat vessen fel. (...) A kimondottan negatív irányú véleményalkotása, illetve a - hivatásetikai normákat is sértő - megjegyzései a józsefvárosi önkormányzattal és a polgármesteri hivatallal, valamint annak köztisztviselőivel megalapozzák a köztisztviselőkről szóló törvény 17/C bekezdésében foglaltakat (ez a Fidesz-kormány idején került a törvénybe - Zs. P.), ezért nem várható el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa." Érdekesség, hogy az október 7-i felmentésről szóló határozatot 2011. október 4-én látta el kézjegyével Kocsis Máté polgármester és Mészáros Erika aljegyző.

B. K. munkaügyi bírósághoz fordult, elbocsátását provokációnak tartja, mivel sem a cikkhez, sem kollégánkhoz nincs köze - ezt szerkesztőségünk is igazolja. Négygyermekes családapa, vele egy háztartásban három gyermeke és beteg felesége él, az elbocsátás óta nehéz körülmények között, miután B. K.-t egyetlen fillér nélkül küldték el a hivataltól. A polgármesteri hivatal a kirúgott közszolga munkaügyi papírjaira is rávezettette, hogy "a munkaviszony megszűnésének oka méltatlanság". E szégyenbélyeget B. csak hónapokkal később tudta töröltetni. Véleménye szerint a kirúgással azért siethettek, mert néhány nap múlva elérte volna a 35 éves köztisztviselői jubileumát, amiért közel nettó 900 ezer forintot kapott volna.

Szeptember elején az önkormányzat által megbízott Kléger Ügyvédi Irodától ajánlat érkezett, amely egy beismeréssel felérő mondattal kezdődik. "Ügyfelem (mármint az önkormányzat - Zs. P.) elismeri, hogy jogellenesen szüntette meg B. úr köztisztviselői jogviszonyát, erre tekintettel a felek a jogviszony megszűnését közös megegyezésre módosítják a megszüntetésre visszamenő hatállyal. Az ajánlatban az önkormányzat vállalja, hogy megfizet felperesnek 'nem jövedelempótló kártérítés' jogcímén 15 havi nettó átlagkeresetének megfelelő összeget (265 650 Ft x 15 = 3 984 750 Ft-ot) az egyezséget jóváhagyó bírósági végzés kihirdetését követő nyolc napon belül." A kiegyezést a munkaügyi bíróság is szorgalmazta, a júniusi tárgyaláson pedig az önkormányzat és B. K. bejelentette ebbéli szándékát, kérve fél évre a per szüneteltetését.

B. K. elfogadta a csaknem 4 milliós jóvátételt, az egyezségkötést a képviselő-testület szeptember 20-án zárt ülésen tárgyalta - volna. Végül mégis levették a meghívó napirendi pontjai közül. Az előterjesztés indoklásában ugyanis nyilvánvalóan ki kellene mondani, hogy az önkormányzat jogellenesen járt el. Márpedig ha így történt, akkor valaki vagy valakik hibáztak, amikor kirúgták az alaptalanul méltatlannak minősített, megbélyegzett köztisztviselőt.

A polgármesteri hivatal nem kívánt válaszolni kérdéseinkre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényre hivatkozva, mondván, kérdéseink nem az állami vagy helyi önkormányzati feladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében levő és tevékenységére vonatkozó információra, ismeretre irányultak. Folyamatban lévő peres eljárásról úgyszintén nem kívántak nyilatkozni.

B. K. munkaügyi perében eddig két tárgyalást tartottak, a következő október 25-én lesz.

Figyelmébe ajánljuk