Egy békési vagyonnyilatkozat nyomában: Illetékes polgártárs

Belpol

A Viharsarokban a magát legnagyobbnak nevező reklámújság március 23-i számában fizetett politikai hirdetést jelentetett meg Tóth Károly szocialista parlamenti képviselő. A Mindenki egyért! című írása kifejti: Domokos László, a békési megyegyűlés elnöke, egyben a Fidesz parlamenti frakciójának egyik helyettes vezetője megyei posztja okán negyedévente 4,5 millió forint jutalmat vehet fel, ha a Békés Megyei Illetékhivatal a tervek szerint szedi be különböző jogcímen az illetéket. A jutalom egy év alatt 18, egy ciklus alatt 72 millió forint. Tiszteletdíjaival együtt így csaknem 110 millió forint Domokos négyévi keresete.

A Viharsarokban a magát legnagyobbnak nevező reklámújság március 23-i számában fizetett politikai hirdetést jelentetett meg Tóth Károly szocialista parlamenti képviselő. A Mindenki egyért! című írása kifejti: Domokos László, a békési megyegyűlés elnöke, egyben a Fidesz parlamenti frakciójának egyik helyettes vezetője megyei posztja okán negyedévente 4,5 millió forint jutalmat vehet fel, ha a Békés Megyei Illetékhivatal a tervek szerint szedi be különböző jogcímen az illetéket. A jutalom egy év alatt 18, egy ciklus alatt 72 millió forint. Tiszteletdíjaival együtt így csaknem 110 millió forint Domokos négyévi keresete.Békés az ország három azon megyéjének egyike, ahol két térségi napilap verseng a hirdetőkért és az olvasókért. A Viharsarokban fontosnak számító hírt mégis egy reklámújság jelentette meg elsőként. A szocialista politikus az egyik megyei napilapnál kopogtatott nyomozása eredményével, ám ott - állítása szerint - olyan feltételeket támasztottak vele szemben, amiért végül eltekintett attól, hogy leadja írását. A másik helyen a lap időnként látványos Fidesz-barátsága miatt nem is próbálkozott; így jutott el a reklámújsághoz. A kilencvenezres példányszámú hirdetési lap a szokványos tarifáért közölte a politikai hirdetést.

A megjelentett szöveg

szó szerint

a következő: "Tisztelt Domokos úr! Ön a törvényben biztosított rendszeres havi tiszteletdíján felül - saját vagyonbevallása szerint - negyedévenként 4,5 millió forint jutalmat vesz fel, amelyet azért kap, mert a megye állampolgárai törvénytisztelő módon pontosan, határidőre fizetik be a különböző jogcímeken kivetett illetéket. Tudja-e Ön, hogy az Ön által felvett jutalom 232 Békés megyei aktív dolgozó havi bérének felel meg, de ugyanennyi nyugdíjat kap havonta 504 saját jogú nyugdíjas is. Domokos úr! Ez az eljárás lehet, hogy törvényes, de tisztességesnek nehezen nevezhető. Én az Ön helyében levonnám a következtetést, és félreállnék! Igaz, én szocialista vagyok, nem fideszes. A jó lelkiismeret reményében: Tóth Károly, MSZP-s országgyűlési képviselő, a nemzetbiztonsági bizottság tagja."

A Békés megyei képviselő-testület és annak önkormányzati hivatala először 1992 novemberében hozott saját hatáskörében rendeletet a testület tagjainak és az apparátusban dolgozóknak a díjazásáról és egyéb juttatásairól. A jogszabályt az elmúlt közel tíz évben többször módosították; a Békés Megyei Illetékhivatal éves árbevételi tervteljesítésének függvényében mind nagyobb jutalom jár a testület három legfőbb vezetőjének: a megyei közgyűlés elnökének, alelnökének és főjegyzőjének. Az emelkedés különösképp az utóbbi néhány év változásait figyelve tűnik rendkívülinek. Az 1998 előtti közgyűlési elnökök - a szocialista Simon Imre és Varga Zoltán - évi néhány százezer forint illetékbeszedés utáni jutalomban részesültek. Domokos Lászlónak viszont negyedévente bruttó 4,5 millió forint jár.

Domokos erről maga számol be az interneten is olvasható vagyonbevallásában, amelyet az egyik Békés megyei napilap az idén február 8-i számában ismertetett. Ehhez jön még a 756 ezer forintos tiszteletdíj, ami a megyei közgyűlési elnöki és az országgyűlési képviselői poszt után jár a közgazdász diplomával rendelkező Domokosnak. Az illetékbeszedés utáni, egy hónapra visszaosztott jutalma - másfél millió forint - kétszerese a politikai megbízatásai után járó közel 800 ezer forintos tiszteletdíjának.

Két héttel a választások előtt persze

kampányhúzásnak hat

a dolog. Tóth Károly erre azt válaszolta: a vagyonbevallások nyilvánosságra kerülése után több mint másfél hónapot várt arra, hogy az újságírók rákérdezzenek a képviselők vagyoni gyarapodására, ám nem történt semmi. "Mindaddig halott szöveg minden vagyonbevallás, míg a nyilvánosság és a közélet szereplői el nem kezdik faggatni a számokat és az adatokat. Az újságírók elmulasztották a kérdéseket feltenni, ezért léptem" - érvelt a Narancsnak az MSZP politikusa. Tóth visszautasította, hogy negatív kampányt folytatna; mint mondta, ő csak önkormányzati rendeletet, vagyonbevallást és az ebből leszűrhető következtetéseket és számadatokat sorolja, és "mik ezek, ha nem tények?".

A viharsarki szocialista politikus részben saját párttársaival is szembemegy. A szokatlanul nagy jutalomról szóló előterjesztést annak idején az MSZP-frakció is támogatta a megyei közgyűlésben. Nevük elhallgatását kérő megyegyűlési szocialista képviselők lapunknak elmondták: annak idején megszavazták a rendeletmódosításról szóló előterjesztést, de nem számoltak utána, hogy ennek milyen anyagi következményei lehetnek.

A nyílt levél megjelenése után

többször kerestük

Domokos Lászlót, de csak a titkárnőjéig és személyi titkáráig jutottunk. A fideszes politikus munkatársai több visszahívási ígéret után azt kérték, hogy kérdéseinket faxoljuk el a békési megyegyűlés elnöki titkárságára. Ezt megtettük, mire közölték: hamarosan választ kapunk. Lapzártáig azonban ez nem történt meg. A következőkről érdeklődtünk:

1. A Domokos László vagyonbevallásában szereplő rendszeres havi jövedelem mellett a kitöltött rész " + 4 500 000 forint"-ja megegyezik-e az illetékek behajtása utáni negyedévenkénti elnöki jutalommal?

2. Milyen összefüggés van - személytől függetlenül - a megyegyűlés elnöki teendői és a megyei illetékhivatal éves bevételei között?

3. Békés megye képviselő-testületének és a megyei önkormányzati hivatal dolgozóinak díjazásáról és juttatásairól szóló szabályozás a kilencvenes évek elejére nyúlik viszsza, ennek időbeli módosításait ismerjük. Megfelel-e a valóságnak, hogy a Békés megyei közgyűlési elnököknek az időben előrehaladva - az inflációt is beleszámítva - egyre nagyobb jutalom jár a beszedett illetékek után?

4. Tóth Károly nem vitatja a jutalom törvényességét, inkább annak tisztességét kérdőjelezi meg. Mit gondol erről?

5. A nyílt levél írója bizonyos következtetések levonását és a félreállást javasolja. Mi a válasza erre?

6. Tóth Károly számításai szerint négy év alatt politikusi megbízatásaiból származó jövedelme 108 288 000 forint. Ez a számítás pontos-e? Ha igen, akkor választói, állampolgári szempontból méltányolható vagy sem?

Bod Tamás

Figyelmébe ajánljuk