Kiakadtak a szülők: még nem tudni, ki dönt a 6 éves gyerekek sorsáról

  • narancs.hu
  • 2019. október 1.

Belpol

Mert csak káosz és bizonytalanság van a törvénymódosítás után.

A Szülői Hang Közösség közlése szerint nem tudható, hogyan kell alkalmazni az iskolaérettségre vonatkozó legújabb törvényi szabályozást, miután a kormányzat a tanévkezdés után egy hónappal sem rendelkezett a törvény végrehajtásáról.

A törvénymódosítás szerint az óvodák helyett egy eddig meg nem nevezett engedélyező szervhez utalják annak megállapítását, hogy a gyermek további egy évig óvodában maradhat-e. A gyermeket ismerő szülő és óvoda helyett tehát a gyermeket nem ismerő hivatal dönt majd erről, holott ennek a döntésnek a gyermek mély ismeretére alapuló pedagógiai döntésnek kellene lennie, melynek meghozatalára egy hivatalos szerv alkalmatlan – véli a szülői közösség, amely kedden közleményben jelezte, elfogyott a kormánnyal szembeni türelem.

Első a gyerek. Vagy mégsem?

"A mulasztásból fakadó bizonytalanság és stressz valamennyi érintettre kihat, és mindez különösen a gyermekeinket érinti hátrányosan." A szülők csoportja szerint a kormányzat részéről elvárható lett volna, hogy még a tanévkezdés előtt az érintett szervezetek és szakértők véleményének figyelembe vételével tisztázza a törvény végrehajtásának módját és azt kommunikálja közérthetően az érintettek felé.

Ennek elmaradása véleményük szerint arra utal, hogy a kormányzat maga sem tudja eldönteni, miként kellene értelmezni a saját maga által alkotott törvényt, amely ellen a szakma, több mint 40 civil szervezet és a teljes ellenzék egységesen tiltakozott.

„Hadüzenet vagy dilettantizmus"

A közoktatási törvény módosításának tervezete megváltoztatná a magántanulói státus és a tanulókörök működésének feltételeit, elvenné a szülők és a pedagógusi kar jogát arra, hogy véleményezzék az igazgatóválasztást, és szigorítaná az óvoda-iskola átmenetet is. Indoklás nincs, 70-es évek van.

Bár a hivatal elvileg kérheti egy szakértői bizottság véleményét, ez nem kötelező. A szülők ezért attól tartanak, hogy ez az esetek nagy többségében nem is fog megtörténni. De még egy szakértői bizottság gyors felmérése sem pótolhatja a szülő és óvodapedagógus személyes és alapos gyermekismeretét – teszik hozzá. "Pedig rendkívül fontos döntésről van szó, hiszen az idő előtt iskolapadba erőltetett gyermekeket sorozatos kudarcok érik, melyek alacsony önbecsüléshez vezetnek, ami pedig tönkreteszi az iskolás éveket és nagyban rontja a gyermek életesélyeit is."

Jelen helyzetben viszont a kormányzat hallgatása következtében a szülők még a megmaradó törvényi lehetőségeket sem tudják érdemben kihasználni.

A törvény elvben lehetőséget biztosít arra, hogy ha a szakértői bizottság január 15-ig a gyermek további egy év óvodai nevelését javasolja, akkor erről a szülőnek nem kell további kérelmet benyújtania. Az ezt igénylő szülőknek tehát érdemes lenne mielőbb a szakértői bizottsághoz fordulniuk. A végrehajtási rendelkezés hiányában azonban ennek menete nem világos, így nem derül ki, hogy a szülőknek egyénileg kell-e felkeresniük a gyermekkel a pedagógiai szakszolgálatot, vagy a szakértői bizottság az óvodában is megvizsgálja a gyermeket.

Nagy gondot jelent Szülői Hang Közösség elmondása szerint az is, hogy a pedagógiai szakszolgálatok nem rendelkeznek kellő kapacitással az összes érintett gyermek vizsgálatához, így a szülők jelentős része várhatóan elesik ettől a lehetőségtől a kérvények január 15-i benyújtási határideje előtt.

Az engedélyező szerv negatív döntésével kapcsolatban eddig úgy tűnik, a szülőnek csupán bírósági úton van lehetősége fellebbezni, ennek menete azonban szintén bizonytalan. Ha a szülő nem kér bírósági tárgyalást, akkor kevesebb az esélye arra, hogy a pedagógiai kérdésekben járatlan bíróság megérti panaszát. Ha viszont a szülő kéri a bírósági tárgyalást, a per valószínűleg elhúzódik, közben pedig már lezajlik az iskolai beiratkozás majd az óvodai ballagás, így a szülők döntéskényszerbe kerülnek még a per befejeződése előtt.

false

 

Fotó: MTI

A kormányzat mindeddig nem segített tisztázni, hogy a szülőknek milyen érdemi lehetőségeik vannak a gyermek számára legelőnyösebbnek ítélt opció választására.

"Diktatórikus módszer"

A szülői csoport szerint az új törvény nyíltan diktatórikus módszerrel lép fel a gyermekek és szülők ellen, hiszen ki vannak szolgáltatva egy központosított állami hivatal önkényének. A törvénymódosítás nyári gyorsított elfogadtatása, a szakmai párbeszéd elhagyása és a végrehajtási rendelkezés elmaradása a gyermekek érdekeivel ellentétes.

"Úgy tűnik, hogy az érintett szülőkkel és gyermekeikkel kísérletezve teszteli a kormányzat ezt a diktatórikus működésmódot. Ráadásul az idén iskolába készülő évfolyamot többszörösen is hátrányosan érinti az intézkedés, mert a korábbinál nagyobb számú 6 éves gyerek mellett a 7 évesek is nagy számban lesznek jelen, így az iskolában nagyobb számú elsős fog jelentkezni, és az életkori szórás is nagyobb lesz" – áll a szülők közösségének állásfoglalásában.

A Szülői Hang Közösség eddig várta a kormány beígért végrehajtási rendelkezését, de egy hónap után elfogyott a szülők türelme. Nyílt levélben fordulnak Kásler Miklós miniszterhez és Maruzsa Zoltán államtitkárhoz, melyben azt kérik, hogy haladéktalanul tisztázzák a törvény végrehajtásának módját, fejtsék ki, hogyan és milyen megfontolások alapján szűkülnek a szülők jogai és lehetőségei, és válaszolják meg a számos szülő által joggal megfogalmazott kérdéseket, melyeket 25 pontban foglaltak össze.

Neked ajánljuk