"Nem kell legitimáció ahhoz, hogy igazad legyen"

G. Szabó Dániel, az ELTE-t a HÖK-pénzek miatt perlő joghallgató

  • M. K. B.
  • 2013. június 10.

Belpol

A Hallgatói Hálózat (HaHa) egyik arca, aki utánajárt az egyetemista körökben korrupt intézményként ismert hallgatói önkormányzat (HÖK) pénzügyeinek. Ennek eredményeként beperelte az ELTE-t, amelynek jogi karán ötödik éve tanul a jogászi erkölcsről.

Magyar Narancs: Hogy jött az ötlet, hogy bepereled az egyetemet a Társaság A Szabadságjogokért (TASZ) szervezettel együttműködésben?

G. Szabó Dániel: Nemcsak a TASZ segít, hanem a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) is beavatkozik a perbe. Tavaly februárban vetődött föl egy barátommal beszélgetve, aki abban az időben a HÖK tagja volt, hogy a szervezet gazdálkodása átláthatatlan. Én is hallottam már erről sztorikat - például hogy a gólyatáborban azért szar a kaja, mert a rendezvényszervező elnökhelyettes haverja az egyetlen büfés, vagy hogy a legendás jutalomkeretből ment egy projekt, ami végül nem valósult meg, ám a pénzt nem kérték utána vissza -, úgyhogy elkezdtem olvasni a témáról. Megnéztem tíz hallgatói önkormányzat honlapját, és egyiken sem szerepelt semmi a költségvetésről. Úgy gondoltam, másokat is érdekelhet, hogy a mi hallgatói érdekképviseletünk tagjai mennyit keresnek, vagy hogyan osztják el a pénzeket. Tavaly márciusban írtam négy helyre, az ÁJK HÖK és az ELTE EHÖK elnökének, az ELTE jogi kar dékánjának, valamint az ELTE rektorának. Egyébként 2011-ben benyújtottak a HÖK-nek egy átláthatósági javaslatot, miszerint mindenki köteles vállalni a nevét, a jogcímet és az összeget, ha részesül a jutalomkeretből. Ezt a beadványt elutasították, elhangzott egy HÖK-ös szájából ez a mondat: "Muszáj feltennem a kérdést, hogy tényleg bárki komolyan gondolja-e, hogy itt hallgatók tömegét érdekli, hogy a HÖK mennyit és mire költ a dologi keretből, mire mennyi megy ki a jutalomkeretből."

false

 

Fotó: Németh Dániel

MN: Mögötted állt a HÖK-öt megújítani szándékozó Kolhász Mihály Mozgalom. Miért a te neved alatt fut a per? A többiek nem merték bevállalni?

GSZD: Végül is azért, mert én írtam meg a leveleket, a munka nagy részét is én végeztem, még ha többen átnézték is az anyagokat és segítettek. De szorosan együttműködöm a barátaimmal. Úgy éreztem munka közben, hogy olyan problémának járunk utána, ami sokakat érdekel. A mozgalom amúgy nem a HÖK és nem személyek ellen irányult. A HÖK jelszava az volt a '90-es években, hogy "Semmit rólunk nélkülünk!". Ezt én maximálisan támogatom. Viszont most nem ezt látom, hanem azt, hogy voltak és vannak anomáliák a HÖK-ben. A mozgalom egy jobb HÖK-öt akart.

MN: A mozgalom a legutóbbi választáson elbukott, a vezetője sem került be a kari HÖK-ös képviselők közé. Te sem jutottál be a programoddal, a politikai legitimációd lényegében nulla. A Facebookon a blogodat, az ÁJK HÖK Figyelőt lájkolók száma - kb. 150 fő - elenyésző az ELTE több tízezres hallgatóságához képest.

GSZD: A '48-as forradalom is elbukott, mégsem mondja senki, hogy hiteltelen volt. A legitimáció-vádra reagálva: a kormány is ugyanezekkel érvel a HaHa ellen. Nem kell legitimáció ahhoz, hogy igazad legyen. És szerencsére itt most van egy szerv, a bíróság, amely erről a kérdésről dönteni fog. A közérdekű adatigénylés, amiért a pert indítottam, nem politikai kérdés, amiben a szavazók dönthetnek, hanem jogi kérdés.

MN: Megosztottad a hallgatókat azzal, hogy beperelted az egyetemet.

GSZD: Azt senki nem vitatja, hogy a HÖK átláthatóvá tétele jó cél. A kritikusok azt kifogásolták, hogy a módszer túl direkt, támadó jellegű. A HÖK-ösök szoktak azzal érvelni, hogy ha a jutalomkeretet nem vonnák be költségtérítési célok fedezésére, akkor pénzügyi-technikai okokból ellehetetlenülne a HÖK működése. Ám ha a jutalomkeretből is kényszerülnek dologi költségek fedezésére, akkor nem jó a szabályozás, és meg kell változtatni. A jutalomkeretnek azért ez a neve, mert ez egy ösztöndíjjellegű, adómentes juttatás, amivel nem kell elszámolni; vagyis ez a legátláthatatlanabb pénzkeret, ami 7 millió forint körül van éves szinten. Ez visszaélésekre adhat alkalmat. Az ELTE csak összesítve adta ki ezeket az adatokat. Az összesen három pénzalappal 2012-ben valamivel több mint 21 millió forint felett rendelkezett az ELTE ÁJK HÖK, gyakorlatilag a tetszése szerint. Mivel a tanév 10 hónapos, egy hónapra 2 millió forint körül költhettek. Kíváncsi voltam arra is, hogy mennyi a fizetésük a HÖK elnökségi tagoknak.

MN: Nem zavar, ha a perrel ártasz az egyetem jó hírének, illetve a HÖK-ben naponta operatív munkát végzőknek kárt okozol azzal, hogy a médiában folyamatosan negatív kontextusban szerepelnek? Megéri, mert te vagy a "közjó bajnoka"?

GSZD: Nem az én személyes ügyem, hogy Zorróként híres leszek vagy ilyesmi, és nem érzem úgy, hogy a szükségesnél jobban előretolnám a saját nevemet. Inkább azt gondolnám kevésbé szimpatikusnak, ha valaki névtelenül, az arcát nem vállalva igényelne közérdekű adatot. Úgy érzem, nem kell félnem. Az ország legjobb egyetemére járok, és bízom a vezetőségében, az egyetemben. Mezey Barna rektor urat tisztességes embernek tartom. A nyilvánosság is véd: a HVG, az index.hu, az atlatszo.hu, a Kossuth rádió és a Magyar Nemzet is beszámolt a történtekről - bár a két utóbbi tévesen úgy tájékoztatott, hogy a bíróság elutasította a keresetet. Az egyik HÖK-ös felvetette nekem, hogy most miért támadom a HÖK-öt, amikor kaptam tőle korábban kari kiutazási támogatást, amikor egy tanulmányi verseny kapcsán Hongkongba és Bécsbe utaztam. De ez nem jó megközelítés. Ez nem támadás. A HÖK-tisztviselők könnyen tisztázhatják magukat: közzétehetnék, hogy mire költötték el a számukra kiutalt pénzt. Ezt eddig senki sem tette meg. Ha a bíróság úgy dönt, ki kell adni az elköltött pénzről az igazolásokat, aminek eredményeként valószínűleg célszerű lesz megváltoztatni a közpénzek elköltésének a gyakorlatát, mert a fejekben mindig ott lesz, hogy el kell számolni a nyilvánosság előtt. Továbbá az átlag HÖK-ösök szerintem nem áldozatok. A vezetők nem kis fizetést kapnak a közéleti tevékenységükért, bár a hallgatókat nem feltétlenül tájékoztatják erről a nemritkán komolytalan hangulatú választásokon. Holott akiket a hallgatók megszavaznak évfolyam-képviselőkké, azok maguk közül választják ki azt a hat-hét embert, akik egész évben pusztán a posztért fix fizetést kapnak: az oktatási elnökhelyettes kb. havi 40, a HÖK elnöke kb. 80 ezer forintot, ami diákviszonylatban magas jövedelem. Nincs semmi gáz, ha valaki a közösségi munkáért honoráriumot kap. A munkáért kapott pénz miatt nem kell magyarázkodni - az indokolatlan kifizetések miatt viszont kell, és ilyenek szerintem előfordulnak.

MN: Van egy mondás, miszerint "nem szarunk oda, ahonnan eszünk". Ötödik éve vagy az ELTE jogi karának a hallgatója, mégis perelsz.

GSZD: Hosszú előzménye volt annak, hogy a keresetlevelet beadtam a bíróságra az egyetem ellen. Először a HÖK-ön belül küzdöttek a barátaim az átláthatóságért mint képviselői csoport. Megoldhatták volna a problémát szervezeten belül is, de a javaslatunkat visszautasították. Aztán írtam a négy illetékesnek közérdekű adatigénylést. Az adatokat 15 napon belül köteles kiadni kérésre az adatkezelő, de ez nem történt meg. Több levélváltás történt, önszorgalomból válaszoltam is az ellenérveikre írásban, mielőtt úgy döntöttem, hogy nyilvánosságra hozom a levelezést. Például Kalina Gergely ELTE EHÖK-elnök gunyoros hangnemben követelte, hogy igazoljam magam mint adatigénylő. A törvény szerint elegendő az e-mail címem, hogy elküldje a közérdekű információkat, amire máig várunk. A rektor kereken megtagadta az adatok kiadását. Ezután ajánlottam neki, hogy beszéljük meg személyesen a dolgot. Nem ő, hanem a főtitkár válaszolt: a törvényeket be fogják tartani, nem tartják szükségesnek a találkozást, és csak akkor keressem a rektor urat a fogadóóráján, ha évfolyamdolgozattal vagy a tanulmányaimmal kapcsolatosan szeretnék vele beszélni. Ezután sem egyből a bírósághoz fordultam, hanem a NAIH-tól kértem állásfoglalást. Elég sokáig, 5 hónapig ültek az ügyön, mire a vizsgálat után felszólították a rektort az adatok kiadására. Megint megtagadták ugyanazon érvek alapján, miszerint a HÖK nem lát el közfeladatot, valamint nem is szerv. Ami szerintem bullshit. A rektor az szerv? Mégis megtudhatjuk, hogy mennyit keres. Nincs benne törvényben feltételként a jogi személyiség a szerv fogalmához, hogy reagáljak egy szokásos érvre. A NAIH-hal értek egyet abban is, hogy a HÖK a diákok érdekeit képviseli a fórumokon, tagjai ott ülnek a szenátusban, a gazdasági tanácsban, ezért közfeladatot lát el. A HÖK vezetősége, az elnök, az alelnökök, valamint a kari lap, a Jurátus főszerkesztője is száz százalék, hogy közfeladat ellátásában működik közre. A NAIH szerint csak a jutalomkeretből kifizetett azon összegek számítanak közérdekű adatnak, amit HÖK-ösöknek fizettek ki, a mezei hallgatóknak adott jutalmakat nem kell kiadni, így semmiképpen nem sértünk személyes adatokat. A NAIH felszólította Kalina Gergelyt is, hagyjon fel azzal a gyakorlattal, hogy közérdekű adatigénylésért személyes adatokat kér cserébe.

Sajnálom az egyetem vezetését, de maguknak okozták a bajt: tudták, hogy nem átlátható a HÖK, és problémák vannak vele. De addig viszem az ügyet, ameddig kell. Akár Strasbourgig. A cél az, hogy a bíróság precedensjellegűen kötelezze a HÖK-öt a három év közfeladattal kapcsolatos költségvetési adatainak a kiadására.

MN: Látsz valami változást azóta a HÖK politikájában?

GSZD: Általában igen. Bubla Áron, a jelenlegi ÁJK HÖK elnöke válaszol az e-mailjeimre, Földvári Krisztián annak idején egyáltalán nem reagált. Az elnök tud arról, hogy zajlik az ügy a bíróságon, sőt ott is volt hallgatóként az első tárgyaláson február 19-én. A fejleményeket jónak tartom, és részben annak tudom be, hogy maceráltam miatta a HÖK-öt. Például a múltkor is, amikor a karon botrány volt azért, hogy a HÖK-ös oktatási elnökhelyettes másoknál előbb jelentkezhetett vizsgára, megint írtam egy blogbejegyzést. A HÖK Newst nem olvasom, de jónak tartom a képviselők mikroblogjait, ahol közzéteszik, mit csináltak az előző szám megjelenése óta, valamint hogy viszonylag új gyakorlatként a választásokon indulóknak megjelenhetnek a rövid bemutatkozó szövegei. Ugyanakkor az idei választások után azok számára, akik nem HÖK-ösök, megnehezült a megjelenés.

MN: Hogyan lettél a HaHa és a diáktüntetések fejese?

GSZD: Nem vagyok fejes. Egy aktív aktivista vagyok. A HaHában nincsenek vezetők és vezetettek, nincs hierarchia. Mindenki önkéntes, mindenki hozzászólhat, ha van jó ötlete. Decemberben hallottam a diáktüntetésekről a hírekben, és az egyik barátom barátján keresztül kerültem be a sztrájk-csoportba, amiből később kifejlődött a HaHa Facebook-csoportja. Az aktivisták között csak lelkesedésben és szorgalomban van különbség.

MN: Nem gondolod, hogy a HaHának hibája, hogy hiányzik belőle a vezető egyéniség?

GSZD: Ebben rejlik az ereje. A HÖOK-ban elég lenne egyetlen embert megvásárolni, a HaHát viszont nem lehet: nincsenek benne nélkülözhetetlen emberek. Az eseményekre is gyorsan tudunk reagálni. A loomio.org oldalt használjuk szavazásra, és büszkék vagyunk, hogy mi vagyunk ennek az új-zélandi fejlesztésnek a legnagyobb tesztcsoportja. Általában két nap alatt bármiről dönteni tudunk. A mechanizmus hatékony és demokratikus. A sajtó persze nyilván azt akarja, hogy elég legyen egy embert megkérdezni, támadni vagy felmagasztalni oldaltól függően. De hát nem ez a helyzet, szokjanak hozzá. Az ATV, a Népszabadság és a HVG imádja a HaHát, mert azt hiszik, hogy ettől a kormány gyengül, a Magyar Nemzet és a HírTV pedig támadja. De ez a beállítás teljesen fals. Mi egy ügy mellett vagyunk, a felsőoktatás ügye mellett, és mivel a kormány csinálja a felsőoktatást, nyilván az ő intézkedései ellen kell fellépni. Ha Bajnaiék csinálnák ugyanezt, a HaHa ugyanúgy tüntetne - hogy válaszoljak a Magyar Nemzet és a HírTV hasztalanul ismételt, nevetséges vádjaira, miszerint kapcsolatban lennénk Bajnai Gordonnal.

MN: Milyen a HaHa és általában a HÖK-ösök viszonya? Mintha nem nagyon közösködnének veletek az érdekképviseletek tagjai.

GSZD: Ezt így nem mondanám. A HaHa tárgyalt az Országos Felsőoktatási Egyeztető Fórumban (OFEF) Nagy Dávid és Kis Dávid HÖOK-elnökkel. Az OFEF tagja a HÖOK és a HaHa mellett az Oktatói Hálózat, a Középiskolai Hálózat, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete és a Magyar Rektori Konferencia, tehát a tanárok is. Mind komolyan vettük egymást, és az OFEF elfogadta a HaHa 6 pontját, a hallgatói szerződés eltörlését, az átfogó felsőoktatási reformot, a 2011-es szintű keretszámok visszaállítását, hogy állítsák le a forráskivonást, valamint a szociális érzékenységet követelő pontokat. A HÖOK úgy mozog a két fél között, mint egy kígyó, lavírozik a diákok és a kormány között. December előtt kormánybarát volt, puszi és pacsi. Decemberben Nagy Dávid tüntetést vezet, leül a Parlament elé demonstrálni, a HÖOK mozgósít. Később mégis tárgyalnak a kormánnyal, és megegyeznek. A kormány az egészből jól jött ki, aztán egyszer csak kijelentette, hogy a hallgatói szerződés benne lesz az Alaptörvényben. Ekkor a HÖOK teljesen felháborodott, meg is értem, jól átverték őket. Megint radikális hangú sajtóközlemény, később ismét leültek tárgyalni. De az alkotmány rendelkezései között ott maradt a hallgatói szerződés lehetősége, ami mindig ütőkártya lesz a kormány kezében.

Nagy demokráciadeficit van a HÖOK és a "helyi" HÖK-ök között. Amikor a HaHa fórumot szervezett, meghívta nemcsak az országos, hanem az alacsonyabb szinten képviselő HÖK-ösöket is, például Kalina Gergelyt is. Alapvetően nem tűntek ellenségesnek, inkább olyan volt a hozzáállásuk, hogy elmegyünk, és jó fejek leszünk. Ez valószínűleg annak is volt köszönhető, hogy a rektor hivatalosan kikérte a HaHa véleményét a várható HÖK-reformról. Régóta vannak problémák: kevesen vesznek részt a HÖK-választásokon, a BTK HÖK jobbikos keltető lett, ami az egyetemnek nagyon kínos, és úgy próbál küzdeni ellene, hogy igyekszik kizárni az egyetem falai közül a politikát.

MN: Tetszik a forradalmárkodás?

GSZD: Elköteleződésem a jelenlegi pártok közül egyik felé sincsen, leginkább a konzervatív-liberális vonal tetszik. Schiffer András felszólalásait szeretem, amikor 256-odszorra is elmondja, hogy a kormány visszaélt az erőfölényével, és előáll a jogállami eszméket védő javaslataival, bár mindenki tudja, hogy nem fogják megszavazni. De igenis konstruktív kiállni a demokratikus értékek és a jogszerűség mellett. Nem titok, hogy kétszer is szavaztam azelőtt a Fideszre. Sőt még Orbán Ráchellel is táncoltam, amint azt a Magyar Nemzet kedvéért nyilvánosságra is hoztam, mint a HaHa ezerszálú politikai kötődését bizonyító tényt. Ám ha most hét végén lennének a választások, nem szavaznék a Fideszre.

MN: Mik a terveid a jövőre nézve? Hivatásos lázadó?

GSZD: Nem. Jogász, ügyvéd akarok lenni, polgári jogos vagy jogvédő-szervező-szerű. Lehet, hogy később is átláthatósággal szeretnék foglalkozni.

Neked ajánljuk