Megmenekülhet a Tilos – Elismerte korábbi tévedését a Médiatanács

  • - rpd -
  • 2014. november 13.

Belpol

A Tilos Rádió jó eséllyel tovább sugározhat a 90.3-on, miután a Médiatanács visszavonta a rádiót a közösségi frekvencia pályázatából kizáró végzését. Maradhat a Gazdasági Rádió is.

Heteken át úgy tűnt, ismét megszűnés fenyegeti a Tilos Rádió fm-sugárzását, miután a csatornát üzemeltető cég ajánlatát a Médiatanács (MT) kizárta a 90.3-as közösségi frekvenciáért zajló pályázatból. A pályázatot júniusban írta ki az MT, a hiánypótlásra felszólítást pedig szeptemberben küldte meg az üzemeltető Tilos Kulturális Alapítványnak (TKA). Végül novemberben az MT kizárta a pályázatból a TKA-t. Ahogyan arról mi is részletesen beszámoltunk, a kizárásnak két oka volt: egyfelől a Tilos Kulturális Alapítvány pályázatának elektronikus verziója nem egyezett a nyomtatottal (nem szerepeltek benne a paksaméta üres hátoldalai), ezért az MT formailag nem találta megfelelőnek a pályázatot. Másrészt a TKA-ban a „speciális célra elkülönített pénzforgalmi számla” kitételt eltérően értelmezték, mint az MT illetékesei, és egy alszámla helyett betétszámlán helyezték el a működés első hónapjaira elkülönítendő összeget. (A részletekről lásd: Helycsinálás, Magyar Narancs, 2014. október 30.)

false

A Tilos a végzés felülvizsgálatát kezdeményezte a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A közigazgatási eljárási törvény szerint viszont ilyenkor az illetékes hatóság – jelen esetben az MT – saját hatáskörben felülvizsgálhatja korábbi döntését. Ez történt most is. A végzés szövege szerint az MT helyt adott annak az érvnek, hogy a be nem szkennelt oldalak elmaradása hiánypótolható formai hibának számít. Magyarán, az MT-nek a hiánypótlásra való első felhívásakor nemcsak a banki betétet érintő eltérést, de ezt az alaki hiányosságot is jeleznie kellett volna. Ezt az MT első körben elmulasztotta, mert úgy ítélték meg, hogy ez egy olyan formai hiba, ami kizárja a pályázat érvényességét.

A Médiatanács egyébként érezhetően más szempontból is újragondolta, és másodjára már méltánytalannak találta eredeti döntését. A formai hibán túl a végzés ugyanis elismeri azt is, hogy „a pályázati ajánlat elektronikus másolati példányának alaki, formai hibája sajátos, csekély súlyú, adminisztratív jellegű hibának minősül”, mert a pályázati ajánlat elektronikus másolati példánya kizárólag az eredeti pályázati ajánlat áthúzott üres oldalait nem tartalmazza, így az eredeti és másolati elektronikus példányok tartalmilag, érdemben megegyeznek, tehát azonos tartalműak, csak formai szempontból állapítható meg eltérés”. A végzés nem reflektál ugyanakkor a banki betét formaiságát érintő nézetkülönbségekre, de mivel az eredeti határozatot az MT visszavonta, ebből az általunk megkérdezett jogászok szerint egyértelműen következik, hogy a TKA mindkét esetben jogosult hiánypótlás benyújtására.

További jó hír a Tilos számára, hogy a jelek szerint konkurens nélkül maradnak a 90.3 frekvencia pályázatán. Egyetlen vetélytársuk ugyanis a Gazdasági Rádiót (GR) üzemeltető Műsor-Hang Zrt., amely viszont másik két frekvenciajogosultsági pályázatban is érdekelt. A GR mindenekelőtt az általa jelenleg is használt 105.9-re hajt, ahol néhány hete még alulmaradni látszott a rádiós piacon ismeretlen, egyszemélyes Hang-Adás Kft.-vel szemben. (Ahogyan arról a Narancsban is beszámoltunk, az egyszemélyes cég vezetője Kriczki Andrea, aki korábban már vett részt Fidesz-közeli rádióállomások közvetítésében.) Az MT egy másik friss határozata alapján a hatóság helyt adott a GR keresetének, amely formai hiányosságokra hivatkozva kérte a Hang-Adás Kft. pályázatának érvénytelenítését. Az ülés jegyzőkönyvéből az indoklás ugyan nem derül ki, de értesüléseink szerint alaki természetű kifogások miatt született meg a döntés.

Ha a GR megszerzi a 105.9 sugárzási jogosultságát, akkor bizonyosan lemond a Tilos jelenlegi frekvenciájáról, így a TKA akár verseny nélkül is nyerhet. Igaz, egyelőre nincs hír arról, hogy a Hang-Adás kíván-e jogorvoslattal élni az illetékes bíróságnál, amihez joga van. Semmi nem dőlt el még bizonyosan, de a GR és a Tilos is közelebb kerüljenek ahhoz, hogy januártól további hét évig jelenlegi frekvenciájukon sugározhassanak tovább.

Figyelmébe ajánljuk