Miért nem engedi a tárca a digitális oktatást a beázó, tanításra alkalmatlan gimnáziumban?

Belpol

A tetőt helyettesítő fólia beázott, már a lámpatestekből is folyt a víz, de a tanároknak és a diákoknak még mindig be kellett járniuk a gödöllői Török Ignác Gimnáziumba (TIG). Hiába kérték, a minisztérium nem adott engedélyt a digitális oktatásra. A tankerület szerint tanításra alkalmas az épület, de a tankerület vezetőjének annyi bátorsága mégsem volt, hogy elmenjen az országos botrányt kiváltó eset miatt szervezett fórumra. A gimnázium egyik tanárával, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete Országos Választmánya tagjával, Tarnai Katalinnal beszélgettünk a szürreális történetről.

magyarnarancs.hu: A diákoknak annyira elegük lett múlt hét csütörtökre, hogy egyszer csak hazamentek. És csodák csodájára még aznap délután döntés született a Dunakeszi Tankerületi Központban, hogy nem folyhat tovább a tanítás az épületben. Viszont online oktatásra sem térhetnek át.

Tarnai Katalin: Behívták az intézményvezetőt, az igazgatóhelyetteseket és az órarendkészítő tanárt, és közölték velük a döntést, hogy négy különböző helyen – általános iskola, egyetem, egyházi gimnázium és művelődési központ – kell jelenléti oktatással folytatnunk a tanévet, ott fogunk „kiküldetésben” tanítani.

magyarnarancs.hu: Szeptember 29-én a tankerület kiadott egy sajtóközleményt, amelyben egyebek mellett az írták, hogy ők már a nyári szünet végén „külső helyszínek bevonását” ajánlották fel, a gimnázium intézményvezetője azonban elvetette ezt az ötletet, online oktatásra kérve engedélyt.

TK: A tanévnyitó értekezleten – látva a felújítás miatti tarthatatlan állapotot – az egész tantestület digitális oktatást javasolta. Ami a TIG-ben a covid idején olyan magas színvonalú volt, hogy az érettségi eredményünk alapján a 13. helyet értük el a gimnáziumok országos rangsorában. Pont az a probléma, hogy olyan emberek döntöttek végül, akik nem vették figyelembe az oktatás folyamatát, konkrétan a gimnáziumunk működését, hogy csoportbontások biztosítják a minőségi oktatást. Nálunk például az érettségi előkészítőn a 11-12. évfolyamon felbomlanak az osztálykeretek, a hasonló érdeklődésű és képességű gyerekeket külön csoportokba kerülnek. Ráadásul a tankerület által először, augusztus végén felajánlott helyeken értesüléseim szerint maximum nyolc-tíz osztály fért volna el, azonban 21 osztályunk van.

magyarnarancs.hu: Szeptember 15-én egyenesen a minisztériumnak küldtek levelet, a körülményekre tekintettel digitális munkarend bevezetését szorgalmazva ismét, ám a válaszban azt állt, hogy ennek nincs jogalapja, mert azt a lehetőséget kizárólag járványügyi helyzetre vonatkozóan vezették be.

TK: Tudja, mi az érdekes? Sorra halljuk egyházi vagy alapítványi iskolákban tanító kollégáktól, hogy ők már a fűtési szezon előtt, előre tudják, hogy náluk hamarosan el fogják kezdeni az online oktatást.

 
A Török Ignác Gimnázium felállványozott homlokzata
Forrrás: Tarnai Katalin

magyarnarancs.hu: Az említett közlemény egyébként így kezdődik: „A Gödöllői Török Ignác Gimnázium felújításának ütemtervét minden érintett fél (intézmény, önkormányzat, műszaki ellenőr) ismeri, a munkálatok egyes eseményei előre tervezetten és napi egyeztetés alapján történnek.”

TK: És az ütemtervben az van, hogy a tetőt szeptemberben kell leszedni? Ahogy én láttam, augusztus 20. után kezdtek munkálkodni rajta. Pedig ott volt erre az egész nyári szünet. Ami a napi egyeztetést illeti: ennek keretében a tanárokkal annyit közöltek például, hogy melyik négy teremben cserélnek egyszerre ablakot, és a kollégáim zárták el azt a folyosórészt, például székekkel, hogy akkor ne menjenek oda a gyerekek. Volt olyan, amikor reggel derült ki, aznap melyik terem használható, mert még nem végeztek a tervezett munkálatokkal. Ha esett az eső, újabb tantermek – olyanok, amelyek fölött nem volt tető – váltak használhatatlanokká, ugyanis beáztak, így a folyosókon kellett tanítanunk.

magyarnarancs.hu: A minisztérium, a tankerület illetékesei mindenesetre jelenléti oktatásra alkalmasnak találták a körülményeket.

TK: Kértük, a tankerületi igazgató, Szabóné Forgács Gabriella jöjjön el augusztus 31-i tantestületi értekezletünkre, hogy megmutathassuk a fennálló állapotot, és segítsen engedélyeztetni a költségkímélő digitális oktatást szeptember végéig. Nem jött el. Szeptember 5-én mégiscsak meglátogatta a gimnáziumunkat Gödöllő fideszes országgyűlési képviselőjével, Vécsey Lászlóval együtt; körbenéztek a belülről is felállványozott, több helyen már látható vízfolyással beázott épületben. A bejáráson jelen volt még az építésvezető, valaki a katasztrófavédelemtől is, valamint az intézményvezetőnk. A látvány dacára a tankerületi igazgató utasította az intézményvezetőnket a jelenléti oktatás folytatására.

magyarnarancs.hu: Munkavédelmi és hasonló funkciójú hatóságok is megfelelőnek tartották a körülményeket?

TK: Szülői bejelentésre vizsgálódott a katasztrófavédelem is, és ők is rábólintottak. Két balesetvédelmi előadást is meghallgattunk. Az elsőt az augusztus 31-i értekezlet alkalmával. Akkor egyetlen kolléga sem volt hajlandó aláírni a balesetvédelmi oktatás jegyzőkönyvét, mert abban benne volt, hogy tájékoztattak bennünket, mire kell figyelnünk, valamint miért vagyunk felelősek, azt pedig lehetetlenség lett volna ilyen helyzetben teljesíteni. Egyszerűen képtelenség lett volna minden sarokra ügyeletest állítani, hiszen a folyosókat a belső takarással ellátott állványzat átláthatatlanná tette, és a diákoknak alig maradt közlekedésre is helyük. Szeptember 5-én, a megismételt balesetvédelmivédelmi oktatás után írtuk alá a kiegészítő záradékkal bővített jegyzőkönyvet, miszerint a tantestület nem tudja garantálni a diákok biztonságát, mert a körülmények erre alkalmatlanok.

 
Forrás: Tarnai Katalin

magyarnarancs.hu: Tehát már a tanév elején ez volt a szituáció?

TK: Én a tényleges évnyitó napján, 5-én már az iskola előtt maradtam és beszéltem néhány szülővel, akik nem engedték a gyerekeiket iskolába, mert olyan állapotok látszottak kívülről is, ami erre késztette őket.

magyarnarancs.hu: Miért 5-én kezdődött a tanítás?

TK: Szeptember 1-jén és 2-án osztálykirándulásokon vettek részt a gyerekek. Épp az épület állapota miatt határoztunk így, remélve, hogy addig is haladnak a felújítással és közben megkapjuk az engedélyt a digitális oktatásra.

magyarnarancs.hu: Az iskola igazgatója pedig szeptember 12-én rendkívüli szünetet rendelt el. 

TK: Hadd jegyezzek meg egy apróságot azzal kapcsolatban. Azért rendelte el, mert akkor kezdték meg a palatető bontásának második ütemét, az irodák és a tanári fölött. A tetőt borító pala azbesztet tartalmaz, aminek parányi darabjai a levegőbe jutva és esetleg belélegezve súlyosan károsak az egészségre. Ezt a bontást reggel végezte a kivitelező, amikor az diákok bent voltak az iskolában.

magyarnarancs.hu: Szeptember 19-én egy nagy esőzés után újabb rendkívüli szünet következett, de annak végeztével az intézményvezetőnek már nem volt lehetősége saját hatáskörben szünetet adni, és a diákoknak vissza kellett térniük az iskolába. Azonban – a tankerület közleménye így fogalmaz – „szeptember 26-án reggelre az átlagosnál nagyobb esőzés az intézményen több tanteremben és a lépcsőházban okozott komolyabb beázásokat”.

TK: Ez a beázás olyan mértékű volt, hogy a lépcsőkön is folyt a víz. Ami már korábban is megtörtént, de amikor a földszinti tanteremben a zongorára csöpögött, az mindenkit sokkolt. Ezután a Petőfi Sándor Általános Iskolában kaptunk négy tantermet, az ötödik-hatodik osztályosok mentek oda. A művelődési házban is adtak helyeket, nem feltétlenül termeket, mert folyosón is tanítunk ott, meg a galériában is. A tizedik évfolyamot helyeztük át oda, és a 9/D-t, mert ők az országos akció keretében tavaly kaptak laptopot, így tudnak tantermen kívül is dolgozni. Tizennégy osztály azonban aztán is a gimnázium épületében maradt.

 
A zongorás terem mennyezete
Forrás: Tarnai Katalin

magyarnarancs.hu: Most viszont már azt írta a tankerület: „A kialakult helyzetben 2022. október 3-ától a fenntartó tankerületi központ az intézmény összes osztályát áthelyezi a környező intézmények által eddig is felajánlott termekbe.” 

TK: Az egyetem átadott helyiségeit október 29-éig kaptuk meg, a művelődési házat és a Petőfi Sándor Általános Iskola négy tantermét is valószínű addig használhatjuk. A református líceum csak délutánra tudott nekünk helyet adni a termeiben a 11-12. évfolyamosok tanóráira. Csakhogy a mi gyerekeink nemcsak jól tanulnak, hanem sokan sportolnak is közülük, és ekkor edzéseik vannak, az innen történő kimaradásuk is komoly gond.

magyarnarancs.hu: Valamint a tanárok két műszakot teljesítenek nap mint nap, bár erről senki nem beszél.

TK: Így van. Sokan kezdenek első órában 7:50-től valahol, majd mennek tovább egy másik helyszínre a négy közül. És azoknak a kollégáknak, akik a 11-12. évfolyamon is tanítanak, estig kell dolgozniuk. Természetesen lesznek lyukasórák közben, de ezt nem mindenki tudja pihenéssel tölteni, hisz a tanár akkor is dolgozik, amikor dolgozatot javít, vagy egyéb feladatot ellenőriz, vagy éppen készít elő.

magyarnarancs.hu: Lehetett előre számítani a szeptemberi fejleményekre?

TK: Egyáltalán nem. Mi június 1-jén átadtuk a kivitelezőnek az épületet és az udvart, hogy mielőbb elkezdhesse a munkálatokat és mielőbb visszakaphassuk a szépen felújított épületet. Akkor gyerek nem lett volna a közelben, nyáron szinte kihalt a környék.

magyarnarancs.hu: Azt lehetett olvasni, hogy egy fél évre tervezték az egész felújítást. És hogy őszig végeznek a nagy munkákkal, szeptembertől már kisebbek lesznek csak.

TK: Hadd jegyezzem meg, hogy ha így lett volna is, az iskolán belül lényegében egy légtér szinte minden. A tornacsarnoknál van egy üvegajtó, ami azt elzárja. Tehát a por terjed mindenhová. Az osztálytermekbe is, amikor nyitják az ajtókat. Egyébként a balesetvédelmi oktatáson kifejezetten hangsúlyozták, hogy azokban a tantermekben, ami fölött vagy előtt, az állványokon dolgoznak, nem szabad kinyitni az ablakot, legfeljebb bukóra. A tantermekben átlag 35 diák tartózkodik a tanítás alatt. Nekik friss, oxigéndús levegő kellene. Már ez a tény is súlyosan korlátozta a megfelelő, egészséges tanítási-tanulási körülményekhez való jogunkat, lehetőségünket. A vírusos őszi időszakról nem is beszélve, hiszen nemrég, a covid idején azt javasolták, szellőztessünk gyakran, sőt álladóan legyenek nyitva az ablakok. 

magyarnarancs.hu: Írja a tankerületi közlemény, hogy az intézkedés átmeneti, „amint minden tanterem használható lesz, minden osztály visszaköltözik az épületbe”. Mit jelent az „amint”? Mégsincs ütemterv? Mondtak önöknek erről valamit? Az osztályterem nem azonos az iskola egészével, vannak például folyosók is.

TK: Itt álljunk meg egy pillanatra. Számomra az egész helyzet abszurditását a legkitűnőbben példázza a következő történet. Amikor megközelítjük az épületet, ki van írva egy táblára, hogy „Munkaterület! Illetéktelenek belépni tilos!”, majd felsorolják kék mezőkben, hogy védősisak, védőszemüveg, biztonsági betétes védőcipő használata kötelező az itt dolgozóknak.

 
Forrás: Tarnai Katalin

És az épület körbe van kerítve. Egyedül középen, a bejárati ajtó előtti rész van szabadon hagyva. Tehát ez építési terület kívül, belül. Ennek ellenére az építésvezető fiatalember lelkesen magyarázta – úgy éreztem, lyukat beszél a hasunkba –, hogy az építési terület a kerítésen belül az épület faláig tart. Azaz az épület fala építési terület még, de a mögötte lévő tanterem már nem. Ja, csak az ablaka, és a hiányzó párkány miatti szigetelőhabos, kiálló csavaros rész az. És az épület teteje is építési terület, de az alatta lévő légtér, terület már nem. Na, ez a gimnázium, ami tele van gyerekekkel, tanárokkal.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk

Két tüntetés Magyarországon

Internetes tartalomgyártók egy csoportja szervezett tüntetést két héttel ezelőtt pénteken a Hősök terére. A rendezvényen nagyszámú érdeklődő, úgymond tüntető jelent meg, egyes becslések szerint 50 ezren voltak, mások 150 ezresre saccolták a tömeget, nem tudjuk pontosan, a számláló a mai napig pörög, s nem is fogja abbahagyni, míg egy új követőt, feliratkozót is fial. Tény viszont, ami tény, az utóbbi évek legnépesebb tiltakozó megmozdulásáról van szó.

Te(l)jes kanna

A múlt évadban egy szombathelyi előadás, a Horváth Csaba rendezte Kivilágos kivirradtig nyerte el a legjobb előadás és a legjobb rendezés díját a Színházi Kritikusok Céhétől.

Olvasó kerestetik

Miközben tudjuk, milyen nehézségekkel küzdenek mind a független, mind a kőszínházi társulatok, talán nem az a színházi szféra legnagyobb kérdése, hogy olvasnak-e még az emberek leírt drámaszövegeket.

„Mintha a saját családjukról szólna”

Alföldi Róbert rendezésében mutatták be ősszel a Radnóti Színházban a 3tél című darabját, amelyet korábban London és Zágráb mellett Tokióban is nagy sikerrel játszottak. A szerzővel történelem és politika összefüggéseiről, személyes kötődésről és az állandó kívülállóság érzéséről is beszélgettünk.

Mindent a szemnek

Védi-e szerzői jog a látványtervezőket? A törvény betűje szerint akár védhetné, de a gyakorlatban ezt nehéz érvényesíteni, és jogdíjra csak nagyon ritkán tarthatnak számot a díszlet- és jelmeztervezők. Két szakmabelivel, Nagy Fruzsinával és Egyed Zoltánnal beszéltünk a kérdésről.

„Valami furcsa kereszt”

Júliustól ő lesz a szombathelyi Mesebolt Bábszínház igazgatója. Az eddig szabadúszóként dolgozó alkotót a ma kivételszámba menő, szakmai szempontokon alapuló pályázat mellett a tervei­ről és arról is kérdeztük, miért távolodott el a Freeszfétől.

 

Színjátékkal leplezett hátraarc

Az Országgyűlés hétfőn ratifikálta Svédország NATO-tagságát, előtte pedig Ulf Kristersson kisegítette Orbán Viktort az egyre kínosabb másfél éves színjáték lezárásában. A gyorsan aláírt katonai megállapodások jó ideje a fiókban heverhettek, azaz nem új fejlemények, mint azt a propaganda sulykolja.

Európai választások, hazai tétek

Az elmúlt hetekben a magyar politika a K. Endrének adott elnöki kegyelem, majd Novák Katalin lemondása körül forgott. A történtek jelentőségéhez nem fér kétség: a mélyen megosztott magyar társadalomban szinte páratlan, hogy olyan ügy foglalkoztassa a közéletet, amelynek megítélése tömegek számára nem pártpolitikai kérdés.

„Nem elég a János bácsikat lecserélni”

Egy megismételt kutatás szerint a gyermekbántalmazásért kiszabott büntetések összességükben tovább enyhültek, és a felderített esetek száma is több mint a felére csökkent. És többnyire továbbra sem az agresszort emelik ki a családból, sokkal inkább a gyermekeket.

 

Káderhiány

Kemény, az aljasságtól sem mentes lejárató kampányokra számítanak ellenzéki polgármesterek. A Fidesz imázsát sok más ügy mellett a kegyelmi botrány is megtépázta, és az is látszik, hogy számos helyen nem sikerült a kormánypárti csapatoknak újraszer­vezni magukat 2019 után.