„Nem vagyunk beljebb” – A portfóliókról tárgyal a Pedagógusok Szakszervezete

Belpol

A múlt heti egyeztetést csak az első lépésnek tartják a kormánnyal korábban megállapodó sztrájkbizottság szakszervezetei. Galló Istvánnét, a Pedagógusok Szakszervezetének elnökét kérdeztük.

magyarnarancs.hu: Múlt héten Sipos Imre helyettes államtitkárral tárgyaltak a pedagógusok minősítési rendszeréről. A minisztérium azt közölte, tájékoztatták önöket a kidolgozás folyamatáról, az abban részt vevő szakértőkről. Megnyugtató volt a találkozó?

Galló Istvánné: Egy tájékoztatást kaptunk a pedagógusok minősítési rendszeréről, de ezzel nem vagyunk beljebb. Sztrájkbizottságunk – amely 2013. január 22-én megállapodást írt alá a kormánnyal – fontosnak tartja, hogy a miniszterrel találkozzon, mert az elmúlt egy évben azt tapasztaltuk, hogy az államtitkárság vagy éppen a Klebersberg Intézményfenntartó Központ (Klik) elnöke gyakran nincs döntési helyzetben. A pedagógus-életpályamodell egyik eleme, a pedagógusok minősítési rendszere körül most gyorsultak fel a dolgok, a kollégák most találkoznak a portfóliófeltöltéssel, és úgy ítéltük meg, hogy a megállapodásban foglaltak nem teljesültek maradéktalanul.

magyarnarancs.hu: A megállapodásban az szerepelt, hogy önöket bevonják a minősítési rendszer kidolgozásába. Kicsit elkésettnek tűnik most a próbálkozásuk, hiszen sok tanárnak április végéig van ideje a portfólió feltöltésére.

GI: A megállapodás azt nem tartalmazta, hogy a minősítési rendszer kidolgozásában részt vesznek a szakszervezetek. A sztrájkbizottság javaslata az volt, hogy a szakvizsgával rendelkező pedagógusok bizonyos munkában eltöltött év után, esetleg más objektív szempontok figyelembevételével, de automatikusan kerüljenek a pedagógus II. fokozatba. Ezt a kormány nevében Balog Zoltán és Hoffmann Rózsa is elfogadta. Ez a dolog mindjárt megbicsaklott 2013 szeptemberében, amikor a részleges béremeléssel egyidejűleg a pedagógusokat az első kategóriába sorolták, figyelmen kívül hagyva a megállapodás ezen pontját. Feltehetően semmilyen szempontrendszer nem volt még akkor kidolgozva, és a béremelés miatt szorította az idő a kormányt. Jelen állás szerint 2015 januárjától léphetnek magasabb fokozatba a legalább 14 éve pályán lévő, szakvizsgával rendelkező kollégák. Ehhez viszont nekik is fel kell tölteniük a portfóliót, további feltételt szabtak tehát, amiről elmaradt az egyeztetés.

false

 

Fotó: Sióréti Gábor

magyarnarancs.hu: A portfólió elkészítéséhez egy 163 oldalas segítő dokumentumot kaptak.

GI: Igen, de a kidolgozottság fokát jól jelzi, hogy ez a segédanyag decemberben jelent meg, a felzúdulás hatására viszont később azt mondták, hogy egy egyszerűsített portfóliót is fel lehet tölteni. Mindez arra utal, hogy az államtitkárság is érzi az egész eljárás problematikusságát. Már a bérrendezés is igazságtalan volt, és a minősítés sem kedvező a pedagógusok számára. Mégiscsak furcsa, hogy több évtizede a pályán lévő, elismert szakembereknek egy ilyen minősítésen kell keresztülmenniük, hogy a pedagógus II.-be kerüljenek. Ráadásul a jelenlegi rendszer nem tud mit kezdeni a régóta tanító, több diplomával rendelkező, de nem szakvizsgázott kollégákkal. Ennek az az oka, hogy egyszerre nem tudnak mindenkit minősíteni, hanem minden évben a miniszter határoz meg egy kontingenst, nyilvánvalóan a költségvetési lehetőségek alapján.

magyarnarancs.hu: A szakvizsga mint kritérium mennyire megfelelő, mit takar egyáltalán?

GI: Szakvizsgának számít például a vezetőképző tanfolyam, ezt mindenki elvégzi, aki vezető pozícióra pályázik. Egyébként a régi fizetési rendszer is honorálta ezt. Honorálta továbbá a minőségileg jobb munkát is, mégpedig az intézményi minőségbiztosítási rendszeren keresztül. Szerény összeg volt, de ez motiválta igazán a pedagógusokat. Az életpályamodell minősítési rendszere ellenben nem fogja igazán honorálni a kimagasló munkát, és ez nagy szívfájdalma a pedagógustársadalomnak.

magyarnarancs.hu: Gyakorlatilag annyi történik, hogy a helyi értékelés szerepét egy központi értékelés veszi át?

GI: Így van, elvonják a helyi jogosítványokat az értékelésben is. Mi ez ellen és az egész életpályamodell ellen kezdettől fogva hangosan tiltakoztunk. Sajnálatos módon az élet minket igazolt. Kifogásoltuk például, hogy a kötelező óraszám nincs egyértelműen meghatározva, és valóban az lett az eredmény, hogy ugyanazért a fizetésért van, akinek többet kell dolgoznia.

magyarnarancs.hu: Konkrétan mit szeretnének elérni Balog Zoltánnál? Hogy a szakvizsgás kör automatikusan átkerüljön a pedagógus II.-be?

GI: A miniszter úrral való tárgyalás előtt én nem tárhatom nagy nyilvánosság elé azokat az alternatívákat, amelyekkel a pedagógus-szakszervezetek készülnek. Egy-egy ilyen tárgyalás nagyon kemény, bár rendkívül intelligens módon lefolytatott csatározás, és az ember nem lövi el előre a puskaport. Van a tarsolyunkban egy-két alternatív javaslat, ezzel pillanatnyilag tudnánk kezelni a helyzetet, de fenntartjuk a véleményünket, hogy koncepcionális gondok is vannak a minősítési rendszerrel. A múlt keddi egyeztetésen az is kiderült, hogy ez még teljesen kiforratlan, most válogatják a minősítő bizottságok tagjait, ugyanakkor már kérik a portfóliók feltöltését. Elég meglepő volt számomra azt hallani, hogy a feltöltött portfólió tartalmát most nem is fogják vizsgálni a minősítés szempontjából.

false

 

Fotó: Sióréti Gábor

magyarnarancs.hu: Azt is mondták, hogy ez csak egy kísérleti program.

GI: Így van. Ha nagyon kisarkítom, akkor ha nem a szakácskönyvet másolja be a kolléga, akkor annak a belső tartalmát nem vizsgálják. A most feltöltött portfóliókból fogják megtanulni a minősítő bizottságok a különböző szempontokat. Ilyen értelemben az a közel 26 ezer pedagógus, akinek van lehetősége pedagógus I.-ből pedagógus II.-be kerülni, egy kísérlet alanya.

magyarnarancs.hu: Az mit jelent, hogy a miniszter évente szabja meg a minősítésben részt vevők számát? Továbbra is bizonyos követelményeket fog mondani, vagy egyszerűen megszabja, hogy hány embert engedhetnek át a minősítők?

GI: Saját maga dönti el, hogy milyen szempontokat fog figyelembe venni. Annyit tudunk, hogy 2015-ben körülbelül 30 ezer fő vehet részt a minősítésben, a szakvizsgával rendelkező, de 14 évnél még kevesebbet dolgozó pedagógusok és azok a nyugdíj előtt állók, akik nem rendelkeznek szakvizsgával. Más kérdés, hogy ezt nem jogszabályban, hanem közleményben tudatta az államtitkárság.

magyarnarancs.hu: A minősítéshez később óralátogatások is kapcsolódnak majd. Ha ehhez hozzáadjuk a szigorúbb tanterveket és a tankönyvkínálat szűkítését, könnyen juthatunk arra a következtetésre, hogy a minősítés valójában a tananyag szolgai leadására, esetleg ideológiai hangsúlyok kidomborítására akarja rábírni a pedagógusokat. Mennyire indokolt félelem ez ön szerint?

GI: Az említett intézkedések mindenképpen nagyon érdekesek a szakfelügyeleti rendszer vonatkozásában. Amikor központi tantervet adnak ki, amelytől nagyon minimális mértékben lehet eltérni, amikor korlátozzák a tankönyvek választhatóságát, akkor az ellenőrzés arra fog korlátozódni, hogy a kerettantervben előírtakat, illetve a miniszter által jóváhagyott tankönyvben leírtakat hogyan adja vissza a pedagógus. Szerintem nem irreális az ön által elmondott félelem, előfordulhat, hogy ideológiai aspektusból is nézik a dolgokat. Ha meghagyjuk a pedagógusok módszertani szabadságát, akkor nehéz dolga van a szakfelügyelőnek, és óhatatlanul szubjektív lesz a megítélés; most nagyon egyszerű lesz a feladat, azt fogja megnézni, hogy a kerettantervnek és a tankönyvnek megfelelően tanít-e a pedagógus.

magyarnarancs.hu: Korábban sokat tiltakoztak a Nemzeti Pedagógus Kar tervezett létrehozása ellen. Hogy áll most ez a projekt?

GI: Tulajdonképpen nem tudjuk, hogy a kar létrehozása milyen stádiumban van, áprilisra ígérték az indulását. Amikor szeptemberben a kollégák megkapták az új besorolásukat, azon szerepelt, hogy egyben a pedagóguskar tagjaivá is válnak. A Pedagógusok Szakszervezete egy decemberi döntés értelmében már a kar munkájának előkészítését is bojkottálja, ha pedig mégiscsak megalakul a kar, akkor arra biztatunk mindenkit, hogy abban semmiféle tisztséget ne vállaljanak. Emellett Alkotmánybíróságon támadtuk meg a kar köztestület jellegét és a kötelező tagságot.

magyarnarancs.hu: A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete levelet írt önöknek és a többi szakszervezetnek. Azt javasolják, hogy az új kormánnyal majd közösen tárgyaljanak, addig pedig függesszék fel a minősítés végrehajtását. Válaszoltak már?

GI: Nem válaszoltunk, mert a Pedagógusok Szakszervezete ilyen megkeresésekre csak testületi felhatalmazás alapján válaszolhat, és egyelőre még nem volt testületi ülésünk, ahol erről a javaslatról dönthettünk volna.

magyarnarancs.hu: Ön szerint várható lényeges oktatáspolitikai váltás a választások után,  akár a jelenlegi kormánypártoktól, akár az ellenzéktől?

GI: A Pedagógusok Szakszervezete nagyon szigorúan tartja magát ahhoz, hogy pártokkal és pártokról csak szakmai alapon beszél. A választásról magáról tehát nehéz bármit is nyilatkoznom. A közelmúltban tartottunk egy szakmai fórumot, ahová a jelenleg kormányzó és az ellenzéki oldal szakpolitikusait is invitáltuk. Ezt megelőzően kongresszusi állásfoglalásban fogalmaztuk meg a közoktatással kapcsolatos elvárásainkat. Ezekkel az ellenzéki pártok szakemberei többé-kevésbé egyetértettek. Ugyanakkor az elmúlt évek tapasztalatai alapján a kormányzat részéről is hangzanak el olyan nyilatkozatok, hogy például decentralizálni kell a Klik működését. Én azt gondolom, hogy ha marad a kormány, akkor is sok mindent át kell gondolni a közoktatással kapcsolatban, mert kommunikálni lehet, hogy minden nagyon szép és jó, csak az élet sajnos nem ezt igazolja, és nem ezt látják a tanárok sem. A rendszer ilyen gyors átalakítása nagyon sok hibával jár, ezekre korrekció csak akkor lesz, ha törvényt módosítanak, és olyan dolgokat is felülvizsgálnak, amelyekhez eddig makacsul ragaszkodtak.

Neked ajánljuk