Pedagógusbér-emelés a valóságban: még mindig nem tudják a tanárok, mennyit fognak keresni

Belpol

Az átlagban 32,2 százalékos emelés beharangozása mellett a kormányzat azt kommunikálta: a pedagógusok legkisebb illetménye nem lehet kevesebb 528 000 forintnál. Pár nappal később viszont már mindenki számára egyértelművé vált a csúsztatás: hiszen de, lehet, 2025-től. Pál Alexandrával, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) országos választmányának tagjával beszélgettünk a nemrégiben bejelentett új szabályokról és a fejleményekről.

magyarnarancs.hu: Kormányrendeletként jött ki a pedagógusok béréről szóló új szabályozás, 2023. december 29-én. Egy nappal később – Gulyás Gergely miniszter szavaiból – kiderült, hogy ez nem is az, hanem egy koncepció, amit társadalmi vitára bocsátottak.

Pál Alexandra: Éppen december 29-én írtunk Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak egy levelet, melyben arról érdeklődtünk, mikor kerül sor további egyeztetésre, illetve Brüsszelből megjött-e már az a levél, amelyre ők hivatkoztak, miszerint az a feltétele annak, hogy a korábban bejelentett tízszázalékosnál magasabb arányú pedagógusbér-emelés valósuljon meg. Dél körül ment el ez a levél, és szokatlanul gyorsan, 18 óra 24 perckor érkezett a válasz e-mail, amelyben megküldték nekünk véleményezésre a „tanárbéremelés” koncepcióját. Egyértelműen kikötötték, hogy január 6-áig áll módunkban ezt a koncepciót véleményezni. Ám még az ő e-mailjüket megelőzően, egészen pontosan 16 óra 58-kor kijött egy MTI-közlemény, amely jelezte, még aznap megjelenik egy kormányrendelet a pedagógusok béremeléséről. Aznap az esti órákban meg is jelent a Magyar Közlönyben a „tanárbéremelés” kormányrendeletként. Ezt meg is írtuk akkor frissen a nedolgozzingyen.hu-n, továbbá, hogy

a társadalmi egyeztetés ezek után már csak színjáték.

magyarnarancs.hu: 32,2 százalékos emelést számolt ki a kormányzat, miközben ezt a mértéket csak a gyakornokoknak garantálják.

PA: Pontosan. Az összes többi fokozat esetében a 32,2 százalék nem érvényesül, tehát ott nyilvánvalóan ennél kisebb mértékű emelés valósul meg. A gyakornok havi illetménye, a Pedagógus I. és a Pedagógus II. fokozatba tartozóké is a státusztörvény végrehajtási rendelete alapján 440 ezer forint lett volna januártól, ami most változik 528 000 forintra.

magyarnarancs.hu: Önök kiszámolták a minimális nettó összegeket is. A különbözet adóként jórészt megy az államkasszába. Illetve a pályakezdőké – a 25 év alattiak szja-mentessége révén – néhány évig nem.

PA: Igen, ők minimum 430 972 forintot fognak keresni a nettó 351 652 forint helyett. 

magyarnarancs.hu: Azért a gyakornokok bérének emelése nem csekély összegű, még nettóban sem. A nagy kérdés, hogy mi van azonban a többi fokozatba tartozókéval?

PA: Vagy például azokkal az idős kollégákkal, akiknek az illetménye már meghaladja az új alsó határokat? Náluk a béremelés hogyan fog megvalósulni, megtörténik-e egyáltalán, s mindegyiküknél-e? Mert ez az ő esetükben ezt még nem szabályozáták, így esetükben mindez még bizonytalan, képlékeny.

magyarnarancs.hu: Azt is ígérte a kormányzat, hogy 2025-ben a diplomás átlagbérek 80 százalékára zárkóztatják fel a pedagógusokét, de már idén 71-72 százalékra közelítik, s „közel bruttó” 700 000 forintot is elérhetik.

PA: Igen, Gulyás Gergely mondta egy korábbi interjúban. Az egyértelmű, hogy a 32,2 százalékos átlagú béremeléssel sem fogjuk ezt a közel 70 százalékot elérni.

magyarnarancs.hu: Lehet, hogy a többiekével a kormányzat az átlagszámításnál a többi fokozatba tartozókéval azonos létszámúnak veszi mondjuk a gyakornokokat? Avagy a kutatótanárokat, akik elméletileg havi egymillió forint bruttót is kaphatnak?

PA: Még akkor sem jön ki ez a bruttó 700 000 forint. Igaz, a kutatótanárok minimum illetménye bruttó 750 000 forint, de ők olyan kevesen vannak, hogy ha mind megkapnák az egymilliót, akkor sem tudnák fölhúzni az átlagkeresetet 700 000-re. Ez egyszerűen matematikailag lehetetlen. Fontos lenne a pedagógusok átlagkeresetének kiszámításánál súlyozni. Csak akkor kaphatnánk releváns értékeket. A Pedagógus I. és II. fokozatban dolgozik a legtöbb kolléga.

magyarnarancs.hu: Jelenleg azonban mindenkinél nulla forint, vagy a korábbi, most módosított rendelet alapján legfeljebb 10 százalék a bérnövekmény. Tudniillik a státusztörvény január 1-én hatályba lépett, de csak január 22-ig kell kiküldeni a pedagógusoknak az új kinevezéseket és a munkaszerződésüket, melyből egyértelműen kiderülhetne, hogy a december 29-én megjelent kormányrendelet alapján mindez hogyan változik számukra konkrétan.

PA: Ami azért is problémás, mert egészen addig, tehát lényegében

január nagy részében a kollégák úgy fognak dolgozni, hogy nem lesznek tisztában azzal, mennyiért teszik, illetve milyen feltételekkel.

Hol van még ilyen a munka világában, hogy valaki úgy kezd el dolgozni, hogy előtte nem fixálhatta le, mennyiért teszi, ahogy azt sem, hogy hol – gondoljon csak a kilátásba helyezett esetleges átvezénylésekre –, s egyáltalán, milyen feltételekkel?

magyarnarancs.hu: Hasonló helyzet előállt már ősszel is, mert akkor sem tudták, amikor dönteni kellett, hogy vállalják-e ezt a státusztörvény szerinti alkalmazást, vagy sem.

PA: Ez igaz, de csak részben. Ugyanis egészen december 31-ig úgy tudtunk dolgozni, hogy volt mögöttünk konkrét kinevezés, illetve munkaszerződés. Ezek tartalmaztak minden szükséges információt. Most még ez sincs. Pedig októbertől december 31-ig lett volna idő kiküldeni az új kinevezés- és munkaszerződés-tervezeteket, hogy időben tudatában legyünk annak a tartalmával. De nem történt meg, csak kijött egy kormányrendelet december 29-én, amely január 1-jén hatályba lépett, ám az az új kinevezés a munkaszerződéssel, melyek január 1-től hatályosak, még nem érkeztek meg.

magyarnarancs.hu: A PDSZ szerint a béremelési koncepciónak vannak azért pozitívumai.

PA: Ilyen például az, hogy amennyiben a kollégákat az eddigitől eltérő feladatellátási helyre akarnák átvezényelni, akkor a tankerületi központoknak ezt a kinevezési okmányban kötelességük lenne megindokolni. Ez azonban, bármennyire is előrelépésnek számít, mivel enyhít a státusztörvény ide vonatkozó szabályán, még nem elegendő. A PDSZ tehát továbbra is azt az álláspontot képviseli, hogy a feladatellátási hely módosításának közös megegyezés alapján kell megvalósulnia. A státusztörvény vonatkozó pontjában egyébként egyértelműen szakszervezeti eredmény, hogy azon pedagógusoknak, akiknek alsó tagozatos vagy annál kisebb gyermekük van, nem vezényelhetők, illetve a többiek is csak járáson belül. A státusztörvény eredeti tervezetében ezek az enyhítések még nem szerepeltek.

 
Pál Alexandra

magyarnarancs.hu: Az eredmények között említették azt is még, hogy a szakszervezetek kiharcolták: a teljesítményértékelésre hivatkozva nem lehet csökkenteni senkinek a bérét.

PA: Ez egyelőre csak részben igaz. A koncepcióra írt viszontválaszunkban jeleztük, hogy ezt üdvözöljük, ugyanakkor szükséges lenne jogszabályban való kodifikálására, mivel egyelőre ez ilyen formában csak egy javaslat. Jogszabályban való rögzítése viszont egyértelműen szakszervezeti eredmény lenne.

magyarnarancs.hu: A Belügyminisztérium (BM) azonban utólag pontosította az eredeti kormánykommunikációt: a most kormányrendeletben megjelentetett, 32,2 százalékos tanárbéremelést lehet majd csökkenteni. Erre 2025. szeptember 1-jétől lesz lehetőség. Pedagógus I. fokozatban például – most csak az alsó határokat említve – a veszélyhelyzeti felhatalmazású kormányrendelet által minimumként meghatározott 538 000-ről a státusztörvényben szereplő minimumra, vagyis 410 000-re akár.

PA: Ez így van. Eredetileg, még a státusztörvény tervezetének megjelenése előtt, arról volt szó, hogy bevezetnek egy teljesítményértékelési rendszert. Tavasszal volt ennek egy pilotprogramja. Az ötlet meg is bukott, mert az igazgatók lényegében lojálisak voltak a saját tantestületükhöz: 90-95 százalék fölöttire értékelték a kollégáik munkáját, ezzel is demonstrálva azt, hogy ez a koncepció mennyire alkalmatlan arra, amire kitalálták. Ennek ellenére még mindig szó van arról, hogy ezt bevezetik. Mindenesetre az eredeti alapján ez úgy nézett ki, hogy a teljesítményértékelés függvényében a kollégákat lényegében három csoportra osztják: a felső 25 százalékra („intézményi átlag feletti teljesítmény”), az alsó 25 százalékra („átlag alatti teljesítmény”) és a kettő között lévő csoportra („átlagos teljesítmény”). Ezt a három kategóriát bérdifferenciálással kívánták kísérni: felfelé és lefelé is megvalósítható béreltérítéssel a két szélső kategória esetében. A felső kategóriában ez béremelkedést, az alsó kategóriában viszont bércsökkenést jelentett volna. A PDSZ többek között ez ellen is nagyon hangosan tiltakozott és tiltakozik mind a mai napig. Felhívtuk a kormány figyelmét: egyetértünk azzal a javaslattal, hogy a pedagógusok havi illetményét ne lehessen a teljesítményértékelés alapján csökkenteni, ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy jogszabály rögzítse. A december 29-i koncepció alapján egy rövid időre azt hittük, legalább azt sikerült elérni, hogy ettől a tervtől elálljon a kormányzat. Tévedtünk. És mivel a BM most hivatalosan is megerősítette, hogy 2025. szeptember 1-jétől lehet majd csökkenteni a kollégák havi illetményét, ezért feltehetően a december 29-i koncepcióban szereplő javaslatuk komolytalan, nem tükröz valós szándékot, mindössze színjáték.

magyarnarancs.hu: Megjegyzendő, az is bekerült ugyanebbe a koncepcióba, hogy legyen háromévenként kiszámítható illetményemelés.

PA: Ezt szintén üdvözöljük.

magyarnarancs.hu: Két és fél százalékot garantálnak háromévenként. Jó sok.

PA: Rengeteg... De ez is még mindig csak koncepció.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk