Para

Kovács Imre: A horror vakui

  • 2001. november 15.

Egotrip

A Sündörgő bezár, a legközelebbi éjjel-nappali lent van a francban, de Berci kőművest ez nem rettenti el. Wartburggal indulnak el, és csak félúton egyeznek meg, hogy ki vezet. Csodával határos, de hazafelé tartanak, amikor valamiért vesznek egy libát is Erdész Bélánál, kinek csinos felesége, Csiga Melinda már messziről ordít, hogy takarodjanak a picsába.

A Sündörgő bezár, a legközelebbi éjjel-nappali lent van a francban, de Berci kőművest ez nem rettenti el. Wartburggal indulnak el, és csak félúton egyeznek meg, hogy ki vezet. Csodával határos, de hazafelé tartanak, amikor valamiért vesznek egy libát is Erdész Bélánál, kinek csinos felesége, Csiga Melinda már messziről ordít, hogy takarodjanak a picsába.

A liba akkora, mint egy emu, Sanyi segédmunkás és Berci kőműves úgy határoz, hogy még az éjszaka folyamán elkészítik, úgyhogy nekiállnak egy fűrészlappal elvágni a torkát. Talán a fentiekből is kitűnt, de megerősítem: ekkorra már annyira részegek mindketten, hogy az a rekordok könyvébe kívánkozik, Sanyi segédmunkás alsó ajka például minduntalan fennakad a homlokára, de így legalább nem tud lehelni, mert attól meg állandóan beindultak a riasztók a garázssoron.

Sanyi kezd, de a liba sokkal józanabb náluk, úgyhogy elrántja a nyakát a fűrész elől, ami nem egy nagy mutatvány, tekintve a tekintenivalókat.

Másfél óra múlva már kis tisztás veszi körül hőseinket, akik kivágtak néhány őshonos tölgyet, pár bokrot és majdnem végeztek egy sziklával is, csak a liba örvend a legjobb egészségnek.

Egyelőre - vagyok kénytelen hozzáfűzni, mert ekkor Berci kőművesnek áthidaló ötlete támad, és hazatántorog, miközben Sanyi segédmunkás elszunnyad a libán. Befelé horkol, alsó ajka bágyadtan csapkodja homlokát.

Ez az a pont, ahol meg kell kérnem az állatvédőket, hogy fejezzék be az olvasást, mert az elkövetkező események még a hűséges krónikást (engem) is megrázták, sőt még most is, midőn papírra vetem őket, meg-megremeg a ke-kezem.

Berci kőműves alakja úgy bontakozik ki a hajnali ködből, mint Koltay Gábor Honfoglalás című filmjében a cselekmény: lassan és tántorogva, hogy aztán a kezében tartott kalapáccsal egyetemben átzuhanjon Sanyi segédmunkáson, és az időközben véle összemelegedett lúdon. Kedélyes ordítozás után mindhárman talpon megint, majd megbeszélik a tervet, hogy rögvest hozzálássanak. Sanyi segédmunkás fogja a liba fejét, miközben Berci kőműves egy százas szöggel a tuskóhoz szögeli a csőrét. A liba nem nagyon ugrál tovább, úgyhogy elfűrészelik a torkát, majd levágott fejét a tönkhöz rögzítve hagyják, és akkurátusan kivéreztetik.

Innen már minden megy a maga útján, felrugdalják Erdész Bélát, aki kopaszt, nyúz és belez, majd együtt alszanak, míg a liba szénné ég.

Figyelmébe ajánljuk