Nagyon „fura” szerződéseket kötött 100 milliós nagyságrendben a korábbi fideszes városvezetés

Serceg a levegő Békéscsabán, az új önkormányzat előszedte elődje tanácsadói szerződéseit, ezek közül már többet fel is mondott. A polgármesteri széket tavaly bukta a Fidesz itt.

Az eddig megismert információk alapján tanácsadós mutyit sejtet mindaz, ami Békéscsabán történt hosszú éveken át. Röviden a következőről van szó: az eddig rendelkezésre álló dokumentumok szerint van egy cég – a Joghatás Kft. –, ami zsinórban kapta a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulástól (erről bővebben keretes írásunkban olvashat) és az általa fenntartott szociális intézményektől a különböző, jellemzően jogi szaktudást igénylő és tanácsadói megbízásokat. Csakhogy ezekkel már akad némi probléma is.

A helyzet címszavakban a következő:

–       idén nyárig összesen 116 millió forinthoz jutott a cég

–       ezért például havi több mint egymillió forintért adtak tanácsot „konyhai” ügyekben (sic!)

–       a mostani békéscsabai önkormányzat hónapok óta vizsgálja a cég megbízásait

–       eközben az előző polgármester, Vantara Gyula kormánypártiként az országgyűlésben ül

–       a szerződések megkötésekor ő volt a Kistérségi Társulás elnöke

–       egy birtokunkba került vizsgálati dokumentum szerint több szerződés jogszerűtlenül és nem értékarányosan, túlárazva került megkötésre

–       több esetben nem írtak ki közbeszerzést, ez pedig törvénysértő

–       hat szerződést már felbontott a Joghatással a társulás

–       és nagyon úgy tűnik, hogy mindez még csak a kezdet…

De most már jöjjenek a részletek és a száraz tények!

A Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás és az általa fenntartott

A társulás

2004 júliusától kezdve működik, tagjai a központot adó Békéscsaba mellett Telekgerendás, Csabaszabadi, Kétsoprony és Doboz, döntéshozó szerve a települések polgármestereiből álló Társulási Tanács, melynek jelenlegi elnöke Békéscsaba polgármestere; továbbiakban csak társulás.

szociális intézmények (Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Életfa Idősek Otthona, Békéscsabai Kistérségi Életfa Szociális Szolgáltató Központ) évek óta szerződésben állnak a Joghatás Kft.-vel, illetve a kft.-hez köthető személyekkel (erről lásd bővebben keretes írásunkat). 2011 novembere és 2015 júniusa között a megkötött szerződésekből a Joghatás Kft. nagyjából bruttó 116 millió forinthoz jutott.

Szarvas Péter, Békéscsaba jelenlegi polgármestere egy június végi sajtótájékoztatón közölte, hogy a Társulási Tanács (melynek 2014. november óta ő az elnöke, Vantara Gyulától vette át a posztot) februári ülésén hívták fel a figyelmét arra, hogy problémák vannak a céggel. Erre Szarvas azonnal könyvvizsgálói ellenőrzést szorgalmazott, és márciusban értesítette a közgyűlést is. A polgármester egyúttal „felrótta a képviselő-testület tagjainak azt, hogy korábban nem fogalmaztak meg kritikákat a Kistérségi Társulás szociális intézményeiben folyó munkával kapcsolatban, minden évben elfogadták a szakmai beszámolókat. Csupán az idén kerültek elő a 2011., 2012., 2013. és 2014. évi problémák” – olvasható a megyei portál tudósításában. (Önkormányzati forrásaink ehhez hozzátették, a szakmai beszámolók mellé pénzügyi beszámolókat nem kaptak, az idei beszámolót pedig Szarvas is rendben találta és elfogadásra javasolta a közgyűlés júniusi ülésén.)

Kritikus a szakértői vizsgálat

A vizsgálat júniusban kezdődött és 39 szerződést érint. Ezek főként „jogi és szervezetfejlesztési szaktudást igénylő feladatok ellátására” köttettek, de a szerződések között találni TÁMOP-os pályázat szakmai koncepciójának elkészítésére, vagy „munkahelyi étkeztetés és egyéb vendéglátás tevékenységi körbe tartozó feladatokkal kapcsolatban felmerülő szaktanácsadásra” történő megbízást is.

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: MTI

Az eddig megszületett és a magyarnarancs.hu birtokába jutott szakértői vizsgálatból az derül ki, hogy mind a könyvvizsgálói, mind a pénzügyi vizsgálat kimutatott hiányosságokat, a közbeszerzési vizsgálat pedig megállapította, hogy 16 esetben nem történt közbeszerzés – ezzel tehát megszegték a közbeszerzési törvényt. „A vizsgált szerződések esetében beigazolódott, hogy a szerződéseket a közbeszerzési törvény mellőzésével kötötték meg, így ezen jogsértő szerződések felmondása szükséges” – olvasható az említett jelentésben. (A jogi tanácsadásból a Joghatás bruttó 69 milliót, az élelmezési tanácsadásból pedig majdnem bruttó 47 milliót kapott.) A felbontott élelmezési tanácsadói szerződés helyett információink szerint egyelőre újat nem kötött a társulás, ez azonban úgy tudjuk, sem a társulás, sem az intézmények életében nem jár semmiféle hiánnyal vagy nehézséggel. (A jogi tanácsadói tevékenységre közbeszerzést ír ki a társulás, az operatív napi munka elvégzését pedig alkalmazotti létszámbővítéssel oldották meg. Az alábbi táblázatban pedig néhány tevékenységet – és az értük járó összeget – tüntettük fel szemléltetésképp. Ezeket az összeget vagy a kft., vagy a kft. valamely tagja kapta.)

Mit ? Mennyiért?
Megbízás a megbízó kintlévőségeinek behajtására irányuló jogi munkák elvégzésére 100 ezer forint/hó
Szakmai terv elkészítése a Békéscsabai Kistérségi Egyesített Szociális Központ Csaba utcai Idősek Otthona számára 500 ezer forint

A megbízó intézményében lakó ellátottak részére nyújtandó ingyenes jogi tanácsadás

120 ezer forint/hó

Jogi szaktudást igénylő feladatok ellátása

3,165 millió forint

A társulás és az intézmények több átalány jellegű szerződést is kötöttek a Joghatással, ezek rendszerint egy-egy projektfeladathoz kapcsolódtak, mint például a „Kerékpárral a munkába! – kerékpárút kiépítése Békéscsaba–Kondoros között” című projekttel kapcsolatos jogi szolgáltatási feladatok elvégzése, ezen túl pedig voltak eseti, egy-egy konkrét feladat megoldására szolgáló megállapodások is. A szerződéseket többek között az intézmények vezetői írták alá, néhányon pedig megtalálható a Kistérségi Társulás akkori elnöke (és Békéscsaba előző polgármestere), Békés megye 1. választókerületének országgyűlési képviselője, Vantara Gyula, illetve a társulás alelnöke, Kétsoprony polgármestere, Völgyi Sándor szignója is.

Felbontott szerződések

A vizsgálat ugyan még nem zárult le, de hat szerződést már így is felbontottak: egyet értékaránytalanság, a többit pedig jogszerűtlenség miatt.

Ez utóbbi abból következett, hogy az ügyvédi törvény szerint jogi tanácsadást gazdasági társulás, illetve magánszemély nem végezhet (csak ügyvéd, jogtanácsos vagy közjegyző), a Joghatás Kft. – gazdasági társulásként – eszerint jogszerűtlenül járt el. Így például egy 2011. november 28-án megkötött és 2012. június 30-ig érvényes szerződés szerint a társulás 3 millió 165 ezer forintot fizetett Haranginé Ádám Zsuzsanna megbízottnak, a számos feladat mellett többek között azért, hogy „a Megbízott vállalja, hogy a Megbízó közalkalmazottainak – kivéve az Életfa gazdasági csoport – teljes személyi iratanyagát átvizsgálja, melynek során különösen kiemelten vizsgálandó, hogy a betöltött munkakörhöz szükséges képesítési követelményeknek az adott személy megfelel-e”.

Cég, család, politika

A Joghatás Kft.-t 2011. november 3-án jegyezték be (a társulással pedig 2011. november 8-án kötötte meg az első szerződését), ügyvezetője azóta is dr. Haranginé dr. Ádám Zsuzsanna. A kft. tagja még az ügyvezető lánya, aki információink szerint jelenleg is Szarvas Péter polgármester sajtóreferense. Az OPTEN adatai szerint a kft. melynek fő tevékenysége az üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás egyre nyereségesebb, ugyanis míg 2012-ben 1 millió 591 ezer forint üzemi bevételük volt, addig 2013-ban már 5 millió 551 ezer, 2014-re pedig ez a szám 14 millió 275 ezer lett. A Kistérségi Társulás több szerződést is kötött az ügyvezető férjével.

 

De például

Az Életfa Szociális Szolgáltató Központ havi 1 millió 100 ezer forintot (plusz áfa) fizetett ki a Joghatás Kft.-nek konyhai tanácsadásért. Igen, konyhai tanácsadásért, egészen pontosan olyan tevékenységekért, mint például:

– „a havi meleg étkezést rögzítő étlapterv alapján a tényleges étlap összeállítása normál étkeztetés esetén, annak szakmai véleménnyel történő ellátása, melynek hiányában az étlapterv nem adható ki”,

– „a meleg étkezéseknél idényjelleg helyi vagy környékből származó alapanyagok beintegrálása az étkeztetésbe”,

– „alapanyag ismertetése egészségnap keretében”,

– „a beszerzésre kerülő anyagok tekintetében közreműködik abban, hogy azok a fenti szabályoknak megfelelő minőségben kerüljenek beszerzésre”,

– „a Megbízó által megjelölt telephelyeken információt gyűjt arra vonatkozóan, hogy az ellátottak étkezési szokásait minél jobban feltárják”,

– „a magyar ünnepi szokások szerinti étkezések biztosítása az ünnepnapokon”.

Ebben az esetben – bár forrásaink szerint az intézményekben valós munka folyt – túlárazást állapítottak meg, és a vizsgálat lezárultával a pénz egy részét valószínűleg vissza kell fizetnie a kft.-nek. (Azt egyelőre nem tudni, hogy erre képes lesz-e.) A végleges vizsgálati jelentés csak október végére várható. (Külön érdekes, hogy információink szerint ezt az az ügyvéd végzi, aki egyébként 2007 óta Békéscsaba önkormányzatának állandó megbízási szerződéssel rendelkező külső jogi tanácsadója.)

Az üggyel kapcsolatban szerettük volna megkérdezni az érintetteket is. Haranginé – hivatalosan megadott – e-mail-címéről azonban rögtön érkezett a rendszerüzenet: „ismeretlen felhasználó”. Szarvas Péter és Vantara Gyula cikkünk megjelenéséig nem reagált kérdéseinkre. Ha megteszik, válaszukat azonnal közzétesszük.

Kavar a politika?

Több, a békéscsabai politikai életet közelről ismerő forrásunk elbeszélése alapján a Harangi család már akkor képbe került Békéscsaba és a kistérség életében, amikor Vantara Gyula volt a polgármester, ő kezdett velük szerződéseket kötni. Mivel a 2014-es országgyűlési választásokon Vantara Békés megye első választókerületében mandátumot szerzett, két ciklus után felállt a polgármesteri székből, és inkább az országgyűlési munkát választotta. Információink szerint az ő támogatott polgármesterjelöltje Szeverényi György, az Alföldvíz Regionális Vízközmű-szolgáltató Zrt. műszaki igazgatója volt. A Fidesz békéscsabai alapszervezete azonban nem őt támogatta, hanem Hanó Miklóst (aki jelenleg Szarvas Péter egyik alpolgármestere). Forrásaink szerint folyamatosan jelentek meg Szarvas Péter környezetében Vantara emberei: Szarvas Péter immár polgármesterként például több száz nagycsaládosnak és rászorulónak osztott sonkát és kalácsot – Vantara és Haranginé jelenlétében; polgármesterré választása után lett Harangi Zsuzsa Szarvas sajtóreferense, vagy Szántó Zsolt aki azelőtt Vantara kabinetjének munkatársa volt a kabinetvezetője. Ennek alapján tehát kevéssé valószínű, hogy a jelenlegi polgármester – aki függetlenként indult, de a Jobbik támogatását is élvezte – esett volna neki elődjének. Sokkal inkább arról van szó, hogy az ellenzék robbantaná be a „Joghatás-bombát”.

Neked ajánljuk

A gyöngy

  • Halasi Zoltán

A király elküldi fiát messze földre, hozza el a kígyótól a kincset. Mielőtt a fiú útnak indul, meg kell válnia ruhájától. Megérkezik, elvegyül az ottaniak között. Ételüktől azonban mintegy álomba merül, megfeledkezik királyfi voltáról, küldetéséről. Apja levele téríti magához. Megigézi a kígyót, megszerzi a kincset. Hazatér, megdicsőül.

Máshogy mutatja ki

  • SzSz

„Az utolsó túlélő halálával Auschwitzot beveszi a kirakatból a történelem. Lomtárba kerül, ott porosodik majd a sötétben a tatárjárás és a waterlooi csata közt” – nyilatkozta Röhrig Géza egy interjúban a Saul fia diadalmenetének egyik állomásán –, a Born in Auschwitz egyszerre igazolja és cáfolja e kijelentést azzal, hogy bemutatja, hogyan hatja át a tragédia háromgenerációnyi család életét.

„A vérfürdő nem vonz”

A Star Trek-filmek Spockja jelenleg az AMC horrorsorozatában, a NOS4A2 második évadában adja a Charlie Manx nevezetű gonoszt, de élőben nincs benne semmi fenyegető. A Rhode Island-i forgatáson értük el.

„Gátlástalanul húzogatjuk ki egymás sorait”

  • Láng Dávid

Több mint ezer induló közül ők nyerték tavaly az Öröm a Zene tehetségkutató országos döntőjét, nem sokkal később pedig Lovasi András is kiválasztotta őket a raktárkoncertes gázsiját szétosztó pályázaton. A duóval arról beszélgettünk, mivel győzhették meg a zsűrit, milyen köztük a dalszerzői dinamika, és terveznek-e teljes zenekarrá bővülni.

Ülő ováció

  • Nagy István

Nyolcvanegy éves korában elhunyt minden idők egyik legnagyobb hatású zenei producere, akinek a jelentősége egyedül talán George Martinéhoz fogható; mindketten a modern zenerögzítési technika úttörőinek, lényegében megteremtőinek számítanak.

A földön kívüli selyemszörny

  • Vida Virág

Amióta online térbe kényszerült a színház, új, alkalmazott műfaj jelent meg a művészetek palettáján, amelyet leginkább „előadás-közvetítésnek” lehetne nevezni, és abban különbözik a korábbi színházi közvetítésektől, hogy eddig soha nem látott nyomatékot kap benne az operatőri munka.

Megtalálva

  • Dékei Kriszta

A művészet történetében komoly hagyománya van a nagy elődök másolásának, a témák és a stílusok újradolgozásának.

Eladó, kiadó

Hérodotosz óta sokat változott a közmeg­egyezés azzal kapcsolatban, mik is lehetnek a történetírás elfogadott témái és alkalmatos forrásai.