Péterfalvi kimondta: nem lehet titkolózni a Club Aliga-tárgyalásokról

  • narancs.hu
  • 2021. március 9.

Kis-Magyarország

Balatonvilágoson a polgármester egyes képviselőknek sem mutatja meg a Fidesz-közeli befektetőkkel folytatott tárgyalások jegyzőkönyvét. A nyilvánosság korlátozása alaptörvény-ellenes, állapította meg Péterfalvi Attila adatvédelmi biztos.

Hiába íratott alá a Club Aliga új, Fidesz-közeli tulajdonosa titoktartási nyilatkozatot a helyi képviselő-testület négy tagjával és onnantól csak velük tárgyalnak a hajdani pártüdülő fejlesztésével kapcsolatos tervekről, a tárgyalásokon elhangzottakat nem lehet teljes egészében elzárni a nyilvánosság elől – ezt állapította meg a nemzeti adatvédelmi hatóság.

Egy nagyobb hatalom...

Bukovszki András, az Aligai Fürdőegyesület alelnöke, a balatonvilágosi képviselő-testület 2019 októberében megválasztott tagja kért állásfoglalást a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH). Az előzményeket nemrég a Narancs.hu is részletesen taglalta: a 47 hektáros Balaton-parti területen fejlesztésbe kezdő Appeninn Nyrt. néhány hónapja úgynevezett bennfentesi nyilatkozatot szeretett volna aláíratni a balatonvilágosi képviselő-testület tagjaival, mondván, a következőkben csak azzal hajlandó tárgyalni, aki aláírja, s egyben titoktartási kötelezettséget is vállal.

 

A polgármester és három képviselő aláírta, másik három képviselő azonban nem. Utóbbiakat így kirekesztették a befektetőkkel folytatott egyeztetésekből, azokról nem tájékoztatja őket a polgármester. A tét Bukovszki András szerint nem kevesebb, mint „egy falu jövője”. Ők a mindössze 180 méternyi Balaton-parttal rendelkező település lakói, ingatlantulajdonosai számára továbbra is szeretnék biztosíttatni a Club Aliga területén a szabad átjárást, a strand, a közutak használatát. Ám amióta kizárták őket a tárgyalásokból, nem tudják, hogy a „négyek” is ezt az álláspontot képviselik-e, ragaszkodnak-e a többek között a fürdőegyesületi tüntetésekkel kivívott jogaikhoz. Vagy annak szellemében viselkednek, amit egy tavaly nyári fórumon egyikük, Tretykó István alpolgármester mondott: „meg kell érteni, egy nagyobb hatalommal állunk szemben”.

 

Nem lehet minden titkos

Az adatvédelmi hatóság állásfoglalásában leírta: a nyilatkozatot alá nem író képviselők álláspontja szerint a Club Aliga fejlesztései jelentősen befolyásolják az ott élők és a nyaralótulajdonosok életét, a lakó- és természeti környezetét, a Balaton-parthoz közúton való lejutás, a strandterület és a szabad parti sétányok használati lehetőségét, ekként a Club Aligát érintő kérdéseket kiemelt közügynek tekintik. A Péterfalvi Attila elnök által aláírt állásfoglalás leszögezi:

„A bennfentes nyilatkozat önmagában nem lehet akadálya a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának.”

Az Alkotmánybíróság 2019. évi egyik határozata kifejti, hogy „a közpénzekkel gazdálkodó szervezetek pusztán titokvédelmi szerződéses kikötésekre hivatkozással nem zárkózhatnak el a közérdekből nyilvános adatok kiadásától.”

Ugyancsak az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint „nem tekinthető az Alaptörvénnyel összhangban állónak az olyan korlátozás, amely egy adatot vagy egész dokumentumot végérvényesen elvon a nyilvánosság elől, illetve egy dokumentumot annak tartalmától függetlenül, teljes egészében nyilvánosságkorlátozás alá helyez.”

A NAIH szerint amennyiben vannak olyan (például üzleti szempontból fontos) adatok, melyek kizárhatók a közérdekű adatok sorából, az esetben ezeknek – és csak ezeknek – a nyilvánosságát zárhatja ki a bennfentesi nyilatkozat, minden mást nyilvánosságra kell hozni. A balatonvilágosi bennfentesi nyilatkozat azonban az összes információt kivonja a nyilvánosság alól.

„A tárgyaláson elhangzó közérdekű adatok nyilvánossága arra hivatkozással, hogy az bennfentes információ, nem korlátozható”

– írta Péterfalvi Attila a fürdőegyleti alelnöknek.

Kéri a jegyzőkönyveket

Bukovszki András ezt követően levelet fogalmazott Takács Károly balatonvilágosi polgármesternek, arra kérve: szüntesse meg a jogszabálysértő állapotot és küldje meg az eddigi tárgyalások jegyzőkönyveit. Az, hogy ehhez nem fér hozzá, Bukovszki szerint az önkormányzati törvénybe is ütközik, mivel egy képviselő-testületi tagról van szó. Takács Károly polgármester válaszlevelében az írta: a képviselő kérje az Appeninn Nyrt. nyilatkozatát arról, hogy mely adatokat lehet nyilvánosságra hozni és melyeket nem.

Bukovszki András válaszleve szerint ő semmilyen jogviszonyban, kapcsolatban nem áll az Appeninnel; az adatkezelő az önkormányzat, így a polgármesternek kell megindokolni, ha a tárgyalások egyes részleteit „titkosítja”. A fürdőegyleti alelnök arra emlékezteti a polgármestert: az adatvédelmi hatóság állásfoglalásából is az következik: „a teljes jegyzőkönyvet akkor sem tudná teljesen elzárni a nyilvánosság elől, ha bizonyítani tudná, hogy vannak olyan adatok a dokumentumban, akkor is csak egyes konkrét adatokat tehetne olvashatatlanná.”

Több vasat tartanak a tűzben

A balatonvilágosi helyi csatározás – amely azt bizonyítja, hogy a Fidesz-közeli befektetőknek sikerült az, ami 1990 óta senkinek: megosztani a helyi döntéshozókat – azonban ezzel aligha ér véget. Már csak azért sem, mert azt Péterfalvi Attila azt is a kérelmező tudtára adta: az adatvédelmi hatóság állásfoglalása

„jogi erővel, illetve kötelező tartalommal nem rendelkezik”.

Ahogyan pedig legutóbbi cikkünkben is megírtuk, a fürdőegyesület több vasat is tart a tűzben. Alkotmányossági panaszt nyújtottak be a Club Aliga ügyében, s ebben a fejlesztést kiemelt beruházássá nyilvánító, szerintük alaptörvény-ellenes kormányrendelet megsemmisítését kérik. Ezenkívül a tagok közül mintegy százan az alapvető jogok biztosához fordultak az alaptörvényben biztosított jogaik megsértése miatt.

Figyelmébe ajánljuk