Távozna Siófokról a Gábor Dénes Főiskola, de megkérné az árát a várostól

  • narancs.hu
  • 2022. augusztus 5.

Kis-Magyarország

14 millió forint „lelépési díjat” kér a Gábor Dénes Főiskola azért, hogy közös megegyezéssel szűnjön meg az önkormányzattal kötött bérleti szerződése. Az intézmény 2015 óta Siófok egyik legértékesebb, közel 10 ezer négyzetméteres vízparti ingatlanát bérli évi 4 millió forintért.

Siófok pedig nagyon szeretné visszakapni az egykori Sió és Hullám szálló épületét, amit az előző, még Fideszes többségű képviselő-testület adott ki nagy vehemenciával a főiskolának, és rögtön ki is nevezték a Fideszes alpolgármestert, Hamvas Pétert a kampusz igazgatójának.

Az eredetileg évi 90-100 hallgatóra méretezett intézmény a kezdetektől nem hozta a várt eredményeket. Az első, 2016/17-es tanévben 8 fő jelentkezett nappali tagozatra. Ezt még be lehetett tudni az indulás nehézségének, de a helyzet azóta sem javult. Olyannyira, hogy a most lezárult felvételi időszakban egyetlen meghirdetett siófoki képzés sem indul. Igaz, a jelentkezést sem volt átlagon felüli. Négy nappali szakra összesen heten jelentkeztek, de egyikük sem első helyen jelölte be az intézményt. Siófokon tehát a Gábor Dénes Főiskola (GDF) egyetlen képzést sem tudott elindítani, sem nappali, sem távoktatásos formában, alapképzésként és felsőfokú szakképzésként sem. Valószínűleg azért, mert nem jött össze szakonként legalább öt felvett hallgató.

A hallgatóhiány a főiskola siófoki működésének egész idejében fennált. Mint azt korábbi cikkünkben megírtuk, a GDF vezetése a képviselő-testülettől kérte, hogy „az épület keleti szárnyában található közüzemi főmérő órák kerüljenek átírásra a bérbeadó önkormányzat nevére, és a GDF vállalja az önkormányzat által kiszámlázott közüzemi díjak megfizetését”, mert a rezsi fizetése megterheli a GDF cash-flow-ját. Kérték továbbá, a bérleti díj fizetése alól öt évre mentesítést kapjanak, valamint hogy az önkormányzat közmunkás takarító, karbantartó személyt biztosítson számukra. Ezt a testület – amelyben a Fidesz a 2019-es választáson elvesztette többségét – elutasította, majd a főiskola képviselője szóban újra előterjesztette. Eredménytelenül.

 
A Gábor Dénes Főiskola épülete Siófokon
Fotó: Narancs.hu

Hogy miből élt a GDF, ha nem volt hallgató? Nos, az egykori fideszes képviselő-testület lehetővé tette, hogy az oktatásra „még” nem használt helyiségeket bérbe adják. Ezután városszerte beszédtéma volt, hogy az oktatás csak ürügy, a valódi „biznisz” az ingatlankiadás. Ezt elégelte meg az önkormányzat idén januárban, amikor határozatban kezdeményezte a Gábor Dénes Főiskolával 2015. december 1. napján 9266 négyzetméter „kivett udvar, főiskolai oktatási épület, középiskolai kollégium” használatára kötött szerződés 2022. június 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetését, ami jövő december végén járna le.

Eltelt június 30-a, de a főiskola még mindig az épületben van. Július 20-án sikerült egyeztetniük Lengyel Róbert polgármesterrel és munkatársaival. A megbeszélésről készült és lapunk birtokába került jegyzőkönyv szerint az intézmény kérte a polgármester azonnali állásfoglalását a tekintetben, hogy a fennálló bérleti jogviszonyt fenntartja-e a jelenlegi állapotban, vagyis a további együttműködés biztosítható-e, vagy a bérlemény tárgyát képező ingatlan visszavételét akarja. A polgármester a testületi döntésre hivatkozva közölte, hogy az ingatlant az önkormányzat vissza kívánja venni. A GDF erre azt reagálta, hogy az ingatlant visszaszolgáltatják, azonban legalább 2-3 hónap szükséges a visszaadásra, ugyanis egy albérlőnek az albérleti szerződése 2022. október 31. napjáig szól.

Követelték továbbá a bérlemény visszaadásával, azaz a bérleti szerződés megszűnésével felmerülő járulékos költséget, amelyet 14 millió forintban határoztak meg.

Szerintük ezt az önkormányzatnak kell megfizetnie. A főiskola tehát a szerződés közös megegyezéssel történő megszűntetésével járó általa meghatározott költségeket a városon szeretné behajtani.

A GDF határozott jogi álláspontja az volt, hogy a város a felsőoktatásról szóló jogszabály alapján a felsőoktatásról köteles gondoskodni. Lengyel Róbert kérte a bérlőket, foglalják írásba, konkrétan mit értenek a közös megegyezés alatti szerződés megszüntetésén, azaz milyen anyagi igényt támasztanak a várossal szemben. A polgármester kérte továbbá, a beadványban hivatkozzák be azt jogszabályhelyet is, melyre igényüket esetleg jogszerűen alapozzák.

A főiskola képviselői ekkor úgy nyilatkoztak, hogy az írásos beadványukat legkésőbb július 25-ig megküldik. Beadványában a GDF releváns jogszabályhelyet nem hivatkozott, ellenben nagy vonalakban vázolta, hogy legkorábban esetleg 2022. október 31-én tudnák visszaadni a bérleményt (szerintük korábbi időpont is lehetséges az ingatlanban lévő albérlők átvételével, a felmondásuk rendezésével). Ezt is csak akkor, ha a város három és fél évnyi bérleti díjat visszatérít nekik „a siófoki képzési helyszín megszűntetésével a GDF-en felmerülő többletköltség fedezete érdekében”.

A főiskola egyben 14 214 500 forint megfizetését is követeli Siófoktól, mégpedig „szerződésmegszüntetés egyszeri ellenértéke jogcímen”. Tájékoztatták az önkormányzatot, hogy az összeg kalkulálásánál a benn lévő hallgatók átirányításával kapcsolatos utazási költségtérítést, több mint 12 millió forint tandíjkedvezményt, a logisztika és az adminisztráció többletköltségeként 850 000 forintot, valamint az ingatlanhoz kötődő HR-változások költségeként 1 186 500 forintot vettek figyelembe. Követelik továbbá, hogy a város bocsásson rendelkezésükre legalább 10 fős számítógépes labort péntek délutáni és szombat délelőtti használatra ingyenesen 2023. januárban négy , illetve 2023. május-júniusban ugyancsak négy héten át. Ilyen kikötés az eredeti szerződésben nem volt és azért is érthetetlen, mert akkor már nem lenne szerződésük a várossal.

 
Fotó: Narancs.hu

A GDF az önkormányzatnak írt levelében azt is írja: „A fentiek hiánytalan teljesülése esetén a Gábor Dénes Főiskola biztosítja, hogy a siófoki képzési helyen regisztrált hallgatók a képzésüket rendben befejezhetik, valamint saját fonásából fedezi a képzésnek a képzési díjakkal nem fedezett része finanszírozását, különös tekintettel a felmenő rendszerű megszüntetés miatti egyre fogyó hallgatószámból eredő méretgazdaságossági veszteségre. Egyben tájékoztatjuk, hogy Polgármester úr kérésének megfelelően, kiadáscsökkentő szándékkal a 2022/23-as tanévre a GDF már nem vett fel új hallgatót a siófoki képzéseire, annak érdekében, hogy a megszűntetés költségei tovább ne emelkedjenek az egyik fél esetében sem.”

Ahogy látható, kissé zavaros tehát a képlet. A GFD egyrészt elismeri, hogy nincs elég hallgató, másrészt azonban az épületet használnák még egy ideig. Kérdeztük a főiskola illetékeseit, miből adódik a siófoki kampusz bérleti szerződésének közös megegyezéssel való megszüntetése feltételeként kért 14 millió forintos „lelépési díj”. Az iránt is érdeklődtünk, hogy jelenleg hány nappali tagozatos GDF-hallgató tanul Siófokon, valamint szerintük miért nem indul szeptemberben egyetlen siófoki képzésük sem.

Két GDF-vezető címére is elküldtük kérdéseinket, de választ egyikről sem kaptunk. 

A város egyébként anyagilag azzal járna a legjobban, ha az eredeti lejárattal, 2023. december 31-én szűnne meg a szerződés. Így a GDF vagy kifizet még egy év bérleti díjat (4 millió forintot), plusz áfát és rezsit. Ez idő alatt a város fel tudna készülni és nyilvános pályáztatot írhatna ki egy sokkal jobb konstrukciójú, a város érdekeinek megfelelő koncepció szerinti bérleti szerződés megkötése érdekében. A GDF természetesen, ha ettől a költségtől szabadulni szeretne, egyoldalúan is felmondhatja a szerződést.

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk