Könyv

Minden Egész, nem törött

Michael-Thomas Liske: Leibniz

  • Váradi Róbert
  • 2014. augusztus 11.

Könyv

Manapság már aligha élnek köztünk univerzális géniuszok, akik nem pusztán passzív, enciklopédikus tudással bírnak (és ennyiben "csak" akadémiai tudású polihisztorok volnának, akik ma már szintén valószerűtlennek tűnnek), hanem egy személyben kifejezetten megtermékenyítőleg, forradalmilag is képesek hatni, és új irányt adni a kor legkülönfélébb elméleti és gyakorlati tudományágainak, filozófiájának, politikájának.

A felhalmozott tudás mára túlságosan specializált lett, a diszciplínák túl széttartóak ahhoz, hogy egyetlen emberben összpontosulhasson mindaz, ami ahhoz kell, hogy generális szellem- és tudománytörténeti hatást válthasson ki. Leibniz ilyen univerzális géniusz volt, talán az utolsó.

Michael-Thomas Liske igényesen kivitelezett könyve vállaltan nem a tudós, hanem a filozófus Leibnizet, pontosabban annak filozófiáját kísérelte meg tematikusan és átfogóan bemutatni. A könyv - hátsó borítójának tanúsága szerint - büszkén hiánypótlóként határozza meg magát a magyar olvasók előtt, ám ez nem igaz: több magyar nyelvű kötet is szól Leibnizről, például 2009-ben jelent meg egy leibnizi filozófiára fókuszáló kiadvány Boros Gábor tollából. Ettől függetlenül ritka összeszedett, kimagasló nívójú munkát tarthat kezében az olvasó; az összképhez nagymértékben hozzájárult még a szöveg precíz gondozása, kiváló fordítása is. A Passaui Egyetem filozófiaprofesszorának nem lehetett könnyű dolga, hiszen a leibnizi korpusz hatalmas (nota bene: közel háromszáz évvel Leibniz halála után az összes művének kritikai kiadása, hagyatékának teljes körű publikálása mind a mai napig nem történt meg), ráadásul Leibniznek nem voltak a szó klasszikus értelmében vett filozófiai főművei, amelyek vezérfonalul szolgálhattak volna Liske számára. Leibniz spekulatív gondolatait megalapozó előfeltevéseit, fogalmait ugyanis jobbára szétszórtan, korának közéleti és tudományos életének prominenseivel folytatott levelezéseiben, kisebb-nagyobb részletességgel kidolgozott írásaiban fejtette ki. Komoly megelőző, filológiai munkát jelenthetett tehát az, hogy végül egy koherens, a leibnizi filozófiát a maga komplexitásában kielégítően tárgyaló kötet kerülhessen az asztalra.

Leibniz egyike azon gondolkodóknak, akik szerint a világban minden mindennel összefügg. Számára a világ összes jelensége - minden esetleges hasonlóságuk ellenére - individuális szubsztanciákként, autonóm módon, előre determináltan adott, és együttesen, egy előre megállapított harmónia struktúrájába illeszkedve állnak össze a világot kitevő totális heterogenitássá. A leibnizi igazság a mindent átható és végtelen harmónia, a tökéletesség, az univerzális egység igazsága, amelyet Isten léte és szupertulajdonságai szavatolnak, és amely filozófia végül nem átallja kijelenteni: "ez a világ a lehető világok legjobbika". Leibniz nemes programjának célja, hogy racionálisan, logikusan, morálisan, metafizikailag igazolhassa ezt. Liske soraiból halványan kirajzolódik annak az embernek a portréja is, akinek az egységteremtő, harmóniára, szintézisre törekvő, a skolasztikus filozófiát a természettudományos eredményekkel racionálisan összebékíteni vágyó személyiségéből kisarjadó sajátságos filozófiája megmagyarázhatja elhíresült, provokatívnak ható állítását. Leibniz jelentősége nemcsak rendkívül szerteágazó munkásságában és tudományos érdemeiben áll, de abban is, hogy a metafizikai optimizmus és pesszimizmus skáláján a leibnizi filozófia foglalja el a legszélső pozíciót az optimista oldalon, ami persze egyszerre vívta ki kortársai, majd később - egyebek közt - Voltaire megütközését, és még később Schopenhauer dühét is, valamint bizonyult ugyanakkor inspirálónak a későbbi filozófiai gondolkodás számára.

Liske könyvének legnagyobb erénye egyszersmind a gyengéje is: épp csak annyira törekszik Leibnizet, az embert közelebb hozni az olvasóhoz, amennyire az filozófiájának mélyebb megértéséhez szükséges. ' nem "mesél", mint ahogyan például Safranski teszi szépírói módon monográfiáiban, cserébe viszont minuciózus kritikával tér ki minden releváns leibnizi fogalomra és konklúzióra, hogy tárgyilagos, mégsem száraz módon interpretálhassa a német filozófus gondolatait. Emiatt a könyvet inkább azok forgathatják nagy haszonnal és kitartó kedvvel, akik a filozófia iránt komolyabban érdeklődnek, esetleg némi háttérismerettel is rendelkeznek már.

Fichte szerint az, "hogy valaki milyen filozófiát választ, az tehát attól függ, milyen ember: mert egy filozófiai rendszer nem valami holt ruhanemű, amelyet tetszés szerint felölthetünk és levethetünk, hanem átlelkesíti annak az embernek a lelke, akié". Szép gondolat, ami Leibniz esetében csakugyan megáll. A kulcskérdés itt csak az, hogy vajon egy autentikus gondolkodó mégoly átlelkesült, de rendkívül spekulatív filozofémája valóban fedi-e a valóságot - és az igazságot -, egyáltalán: köszönő viszonyban van-e velük, avagy megmarad inkább a szellemtörténet egyik érdekes, egykor szép távlatokat ígérő, jó ideje azonban befalazott, kihalt zsákutcájának.

Fordította Felkai Gábor. Typotex, 2013, 316 oldal, 4800 Ft

Figyelmébe ajánljuk

Hol az ember?

A megfilmesíthetetlen könyvek megfilmesítésének korát éljük – ezek pedig nagyrészt sci-fik. Herbert Ross Dűnéjének sokszor nekifutottak, mire Denis Villeneuve szerzői húrokat pengető két blockbustere végre a tömegek igényeit is képes volt kielégíteni; Isaac Asimov Alapítványából az Apple készített immár második évadát taposó, csillogó űroperát – a Netflix pedig az elmúlt évek egyik legnagyobb sikerű, kultikus hard sci-fijébe, Liu Ce-hszin kínai író Hugo-díjas A háromtest-triló­giá­jába vágott bele.

Nem viccelnek

  • - minek -

Poptörténeti szempontból is kerek jubileumokkal teli lesz ez az év is – novemberben lesz negyven éve, hogy megjelent a The Jesus and Mary Chain első kislemeze, a melódiát irgalmatlan sípolásba és nyavalyatörős ritmusba rejtő Upside Down.

Elszáll a madárnő

„Én nem tudok, és nem is szeretek a képeimről beszélni. Amit el tudok mondani, azt csak színnel tudom elmondani. Képeimbe belefestettem az életem tragédiáit és örömeit. Ez volt az életem” – halljuk a művész vallomását a kiállítás első termében, a falra vetített 1977-es rövidfilm részleteként.

Aktivizmus színészekkel

  • Erdei Krisztina

Csoszó Gabriella aktivista fotós, töretlen kitartással vesz részt az ellenzéki tüntetéseken és osztja meg képeit azokkal, akik szeretnének mást is látni, mint amit a NER kínál.

Házasok hátrányban

  • Kiss Annamária

Középkorú házaspár egy protokollparti után vendégül lát egy fiatal párt egyetemi lakosztályuk teraszán, hajnali kettőkor. Az elején mit sem sejtenek arról, hogy ez lesz valamennyiük életének talán leghosszabb éjszakája.

Koponyalabirintus

Az alighanem legelismertebb, világirodalmi rangú kortárs román író, Mircea Cărtărescu 2015-ös nagyregénye rendkívüli, monstruózus mű. Kiszámíthatatlan, szabálytalan, megterhelő. Pedig látszatra nagyon is egyszerű, már-már banális helyzetből indul.

Messziről jött zeneszerző

A Tigris és sárkány és a Hős filmzeneszerzője hat éve már járt is nálunk, mégis bemutatásra szorul a magyar koncertlátogatók előtt. A hatvanhat éves, kínai származású komponistáról hídemberként szokás beszélgetni, aki a hagyományos kínai klasszikus zenét tömegekhez vitte el a nyugati világban.

Az ajánlat

Napi rendszeres fellépéseinek sorában Magyar Péter a múlt pénteken a Klubrádióban járt, ahol Bolgár György műsorában mindenféle kijelentéseket tett Ukrajnáról, illetve az ukrajnai háborúról.

A hegyi ember

Amikor 2018 februárjában Márki-Zay Péter az addig bevehetetlennek hitt Hódmezővásárhelyen, az akkoriban igen befolyásos Lázár János városában az időközi polgármester-választáson magabiztosan legyőzte fideszes ellenfelét, reálisnak tűnt, hogy mindez megismételhető „nagyban” is a tavaszi országgyűlési választásokon.

„Pályáznék, csak nem tudom, kivel”

Miért meghatározó egy társadalom számára a migrációról szóló vita? Hogyan változott a meg Berlin multikulturális közege? Saját történetei megírásáról és megrendezéseiről beszélgettünk, budapesti, román és berlini színházi előadásokról, de filmtervei is szóba kerültek. Kivel lehet itt azokra pályázni?

Pusztítás földön, vízen, levegőben

A magyarországi üvegházhatású gázkibocsátás csaknem háromszorosa került a levegőbe az ukrajnai háború első másfél évében. Óriási mértékű a vízszennyeződés, állatfajok kerültek a kipusztulás szélére. Oroszország akár fél évszázadra való természeti kárt okozott 2023 közepéig-végéig.

Alkotmányos vágy

A magyar mezőgazdaság tizenkét éve felel meg az Alaptörvénybe foglalt GMO-mentességnek, takarmányozáshoz tavaly is importálni kellett genetikailag módosított szóját. A hagyományos szója vetésterülete húsz éve alig változik itthon, pedig a szakértő szerint lehetne versenyezni az ukrán gazdákkal.