Tartalom

MaNcs, XIV. évf. 24. szám, (2002.06.13.) (2002-06-13)

Egotrip

Egotrip

Nádasdy Ádám: Modern Talking

Elég volt a nyámnyila mellébeszélésből, a permisszív liberalizmusból, a defetista laissez-faire-ből: ideje, hogy megmondjam, miről mit kell gondolni. A végén még azt hiszi a tisztelt olvasó, hogy nekem nincs véleményem, nincsenek érzelmeim.

Para

Egotrip

Kovács Imre: A horror vakui

Abányásztelepüléseken megszokott modernizáció és a magyar nép közismert fogékonysága ellenére is meglepő volt a látvány: Kalambó, a betanított tehénpásztor egy díványon ült a legelő közepén, és onnan irányította több, de inkább kevesebb sikerrel a rábízott csordát. A tehenek legeltek és/vagy kérődztek, kiváló alkalmat biztosítva az elmélkedésre.

Publicisztika

Publicisztika

Majsai Tamás: Quo vadis, egyházpolitika?

Avalláspolitikáját egykor még a "térdre, imához" parlamenti gúnyfelkiáltásban kikristályosító, és az egyházakat a kormányon lévő MDF halálos ölelésétől óvó Fidesz nagy utat tett meg odáig, hogy ne csak "vallásos" legyen, de ideológiájával, politikai vallást idéző közforgolódásával szinte maga kínálja a komolyságot, a hit bensőségességét a Kárpát-medence "keresztényeinek". A párt híveinek egyházias közönsége nem ritka fajta az újkori történelem veteményeskertjében. ´k azok a kényszerkeresztények, akik kora ifjúságuktól fogva nehezen viselik, hogy hitük elvi-hivatalos regiszterei még csak homályosan sem rímelnek pogány lelkük kincseire, akik számára a kereszténység legfőbb tartalma nacionális mitológiákban ölt testet, és funkciója szerint kimerül a tegnap biztonságához visszasegítő racionális etikai értékek (kultúra, erkölcs és szokásrend) közvetítésében. Közéjük tartoznak az egzisztenciális stabilitást Jézus váltsághalálában nem találók, az Isten Országát Nagy Magyarországgal behelyettesítők, a feltámadás öröme helyett az "itt élned, halnod kell" pogánykodásba beleremegők. Közéjük tartoznak azok a szittya vér helyett keresztvízzel meghintett, majd konfirmációban, bérmálásban részeltetett lányok és fiúk, hölgyek és urak, akiknek szíve Jahve szerelmétől nem különösképpen parázslik fel, ám annál kábultabb sikolyokban és erotív rángásokban törnek ki mindannyiszor, ha feltűnik a láthatáron kollektív Egójuk, az új Demagóg: a nevében is nagyra hivatott Viktor. ´k azok, akik lekötetlen vallási vegyértékeiket e világi erkölcsi tézisek, nemzeti, nemzetmetafizikai bóvlik számára kínálják fel, hogy aztán átélhessék az üdv jelenvalóságát, valahányszor csak felhangzik a Szentháromság triangulumát idéző (ex)kormányvallási krédó triásza: "Kitartás!", "Hajrá, Magyarország!", "Hajrá, magyarok!"

Publicisztika

Megadjuk magunk

A múlt hónapban távozott kormány hivatali idejének végnapjaiban úgy szórta a mi pénzünket, ahogy csak kevesen bírták eddig ebben az országban. A részletekről, arról, hogy mire ment el pontosan mennyi, egyelőre még keveset tudunk - a kormányülésekről nem készült jegyzőkönyv, a minisztériumokban folyik a kárfelmérés, a tárcák éves kereteiből májusra szinte alig vagy semmi nem maradt meg.

Belpol

Belpol

Már nem mumus az Everest

Erőss Zsolt, Várkonyi László hegymászók

A negyedik magyar Mount Everest-expedíció két tagja közül Zsoltnak sikerült feljutni a világ tetejére, László a céltól alig száz méterre visszafordult. A majdnem tragédiába torkolló vállalkozás (Az egyiknek sikerült, Magyar Narancs, 2002. május 30.) tehát sikerrel zárult, május 25-én végre megtörtént a "történelmi mászás", bár szerintük csak a közvélemény számára fontos az ilyen nemzeti dicsőség.

Belpol

Európai jogszabályok magyarul: Fordító hibák

Ha minden jól megy, Magyarország 2004-re az Európai Unió tagja lesz. A közösségi jogszabályoknak addigra nyelvileg, szakmailag és jogilag egyaránt tökéletes, hivatalos fordításban kell rendelkezésre állniuk, hogy a magyar jogrend részévé válhassanak. Hatalmas munka, súlyos problémákkal, csábító haszonnal és komoly kockázattal.

Belpol

Vihar a Sláger Rádió körül: Mindenki szem a láncban

Május utolsó hetében élénk nyilatkozatháború bontakozott ki az ORTT és a Sláger Rádió között a rádió műsorszolgáltatási szerződésének tavaly decemberi, ORTT általi felmondása miatt kialakult jogvitában. Mindeközben - lapzártánkkal egy időben - a Magyar Tudományos Akadémián az M&H Communications, a Gazdaságkutató Rt., a K"D Médiakutató, az Ernst&Young, továbbá német és magyar médiaszakértők közreműködésével (és a Sláger Rádió anyagi támogatásával) kidolgozott médiapiaci elemzést mutattak be, mely a Sláger-ügyet a hazai kereskedelmi rádiós piac válságának tüneteként írja le.

Külpol

Külpol

Cyber hírek

Szelektív hulladékgyűjtés A szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének első évében 321 tonna csomagolási hulladékot, 111 tonna papírt, 67 tonna műanyagot, 68 tonna színes és 75 tonna fehér üveget gyűjtött össze a lakosság Győrött. A szelektíven gyűjtött hulladékot értékesítik, az ebből származó összeg fedezi a kiadásokat.n Netscape helyett Mozilla A nyílt forráskódú böngészőprogramot fejlesztő Mozilla (www.mozilla.org) nyilvánosságra hozta böngészőjének 1.0-ás verzióját.

Külpol

Kulturális hírek

BUSSZAL A SZOBORPARKBA Június-július-augusztusban naponta hatszor (9, 10, 11, 15, 16 és 17 órakor) közvetlen buszjáratok indulnak a 16-os autóbusz Deák téri megállójából a XXII. kerületi Szoborparkba, majd onnan fél órával később vissza.

Külpol

Francia parlamenti választások: Jobb napokat látni

Ezt azért úgy nagyjából sejteni lehetett: a jobbközép nyer, és/mert a baloldal képtelen összeszedni magát, a szélsőjobb pedig alatta marad saját várakozásainak. A francia parlamenti választások vasárnapi, második fordulója már csak árnyalni fogja a képet, és csupán az derülhet ki, hogy melyik oldalnak vannak nagyobb, mozgósítható tartalékai az első fordulós távolmaradók körében, illetve hogy a kommunisták képesek lesznek-e önálló parlamenti frakciót alakítani.

Külpol

Választás Csehországban: Mindenki egy ellen

Holnap (június 14-én, 12-22 óráig) és holnapután (június 15-én, 8-14 óráig) tartják Csehországban a képviselőházi választást. Szemben például a hazai gyakorlattal, a voksolás egyfordulós és tisztán listás. Így körülbelül szombat éjfélre lesz világossá, milyen összetételű parlament irányítja majd az országot a következő, négyéves ciklusban.

Könyv
Képzőművészet

Képzőművészet

Kritikus botrány (Martin Walser új regénye)

A frankfurti Suhrkamp könyvkiadó június végén jelenteti meg egyik legolvasottabb írója, Martin Walser Tod eines Kritikers (Egy kritikus halála) című művét, aminek az előzetes közlését a Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) vezető szerkesztője nyílt levélben tagadta meg. Indoklása szerint a regény a gyűlölet dokumentuma, és hemzseg a félreérthetetlen antiszemita kliséktől.

Zene

Zene

Kiállítás: Mondializáció 2. Az utolsó nagymogul (Helmut Newton a Ludwig Múzeumban)

Newton az egyik utolsó képviselője a 20. századi vizuális művészet elektronika előtti korszakának, annak a látás- és gondolkodásmódnak, mely a látvány fölhabzásának még eredeti, módosítatlan és közvetítetlen, tehát direkt formájának hitelét elhitte, aki még annak hitt, amit látott, s ezt - elképesztő hitető erővel - bele tudta "applikálni" a néző szemébe is. A nyolcvankét éves, német-ausztrál-amerikai-francia fényképész 1938 óta tartó "hosszú futásával" etalont teremtett a divatfotózásban, pontosabban ívet húzott az alkalmazott és az autonóm fotográfia közé, ahogy - mint azt három évvel ezelőtt Párizsban a feleségével közösen rendezett hatalmas kiállítás illusztrálta - ennél jóval tovább is ment: sármos öniróniával és rosszcsontoskodó nemtörődömséggel mélyre nyúlt, egészen a pocket-gépek intim "szűklátókörűségéig", és beleoldotta a jeges profizmust a lazán linkelő álamatörizmusba. Az eredmény - mint a ludwigbeli tárlat is igazolja - pompás: elképesztő testű, szigorú dominák (Istenem, ha Bruno Schulz csak egygyel is találkozhatott volna!) tesznek-vesznek, halnak, hánynak rekedtes bűnöktől terhes gardróbokban, mosdókban vagy lassan száradó lepedőkön; geometrikusan dekoratív manökenek ájulnak a néző elé rejtélyesen intim, be- és megrendezett rendetlenségben, az üres-tele dialektikáját monoton mosollyal parodizáló Newton utasításai szerint.

Zene

Film: A szerelem vak (Bizarr románc, Ibrinkó - Két új magyar film)

Aszappanoperák szerelemképén edződött tévénézők számára valószínűleg a reveláció erejével hathat a tény, ha egy film férfi főhőse nem Carmelitával, a szép virágáruslánnyal, netán Fernanda Mirinda Toresszel, a szupermodellel esik szerelembe, hanem egy plasztiknő iránt lobban lángra, bárminő is e guminő. Vénusz útjai azonban kifürkészhetetlenek, legalábbis Zsigmond Dezső Bizarr románc című új filmjében, melyben a falu félnótása, Józsi (Szarvas József) posztmodern szerelmi tragédia részesévé válik, annak minden fájdalmas és élvezetes, reményteli és kiábrándult stációjával egyetemben. Próbálkozik ő a disznókkal meg a tehenekkel is, de igazán a helység szőke boltos kisasszonya kelti fel az érdeklődését, aki előtt igazi modellkarrier áll: róla mintázza a falu határában üzemelő gumigyár legújabb felfújható prototípusát. Józsi a "ha ló nincs, szamár is kincs" alapigazságából kiindulva beéri a plasztikbabával, őt azonban megbecsüli, öltözteti, mindenhová magával cipeli, tisztességes szándékait bizonyítandó az első közös éjszaka után még a falu plébánosától is áldást kér a frigyre.

Zene

Színház: Verona ronda (A Romeo és Júlia Tatabányán)

Még jóformán egyetlen szó sem hangzik el, máris megölnek egy szolgát. "A szép Verona tárul itt elénkÉ" Valóban. Koltai M. Gábor szerint nem az emlékművé tömbösödött szerelmi történet Shakespeare Romeo és Júlia című drámájának centruma, alfája, ómegája. Hanem a nagyon csúnya Verona, amelynek ráadásul határozottan "Weimar-stichje" van.

Zene

Koncert: Feketén-fehéren (Santana)

Pusztán azért, mert egy-két évtizedig a hullámvölgyet járja, egy jelentős művészt nem tanácsos "leírni". Carlos Santana jó húsz évvel ezelőtt, a Moonflower és a Zebop! albumok magasságában könyvelhette el utolsó előtti emlékezetes dobásait, aztán elég ritkán került szóba. Legfeljebb ha erre járt, s megesett, hogy akkor is gúnyos éllel - mintha máshol már nem kellene egy ilyen veterán. Pedig Carlos folyamatosan dolgozott, vagyis, ha úgy tetszik, nem olyan döbbenetes csoda, hogy az 1999-es Supernaturallal minden idők egyik legsikeresebb - húszmillió vevőt és kilenc Grammyt látott - albumát követte el. Mindazonáltal hiba volna a művészetét ezzel a latin poplemezzel azonosítani, amiként a Kisstadionban is egy harmincöt éves életmű - keleti kiruccanásokkal és dzseszszel átszőtt - metszete került terítékre.

Zene

Lemez: Isten üzleti úton (Tom Waits: Alice; Blood Money)

"Minden, ami jó a világban van / Elfér egy gyűszűben / És még mindig marad benne hely kettőnknek / Ha egy dolgot el lehet mondani / Az emberiségről, az az / Hogy, nincs benne semmi emberséges..." - mondhatná Woyzeck, mondja Tom Waits. Akit érdekel kettejük találkozása, olvassa ezt tovább - vagy ne is, inkább induljon, és vegye meg a Blood Moneyt.

Lokál

Lokál

Tudósítás egy kulturális eseményről: Arthur és a terített asztal lovagjai

A tárcák nagy lendülettel láttak hozzá a kormány beígért első száznapos programjának megvalósításához. Az általánosnak mondható serénykedésből is jócskán kiemelkedik a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, ott a legnagyobb a hajtás, különösen maga a miniszter tanúsít kimondott élenjárást. Alighogy helyretette a Nemzeti Színház sorsát, a honi művelődésügy első szolgája máris egy jó nevű gyorsbüfébe sietett, hogy írói tehetségének azonnali hadrendbe állításával lendítse előre Sas József komikus tenyérlenyomata régóta kívánatos megörökítésének nemes ügyét. Mert mi ez, ha nem maga a nagybetűs kulturális örökség? Egy tenyérnyi (sőt, kettő) lenyomat a bizonyára hálás utókornak.

Lélek

Lélek

Fogcsikorgatás: Éjszakai zománc

Lefekvés után számtalan kellemetlen kaland veszélyezteti, hogy megédesedjen az álom. Lehet nedves és száraz, csendes és harsány. Az utóbbiak közül a fogcsikorgatás az egyik leghangosabb és legijesztőbb jelenség. Különösen annak, aki kénytelen végighallgatni egy-egy ilyen produkciót.

Tudomány

Tudomány

Kaktuszkiállítás: Tüske vár

A kaktusz a növényvilág húsvéti nyula. Vásárok és kiállítások alkalmával az utcák szorgos népe félhülyére vásárolja magát (milyen aranyos, és csak kétszáz forint!), aztán néhány hónap múlva a kaktusz vagy pozsgás elpusztul, mert bár valóban igénytelen növény, igénytelensége azonban speciális, ellentétben például a könnyező pálmával, ami direkt szereti, ha rosszul bánnak vele, a nevéből is világos mazochista hajlamai miatt. Mindezek mellett mégis nehéz ellenállni a végtelenül változatos formáknak és a valóban kedvező árnak.