Digitálisan böngészhetők Petőfi levelei, kéziratai és rajzai is

  • narancs.hu
  • 2023. március 22.

Sorköz

424 vers, továbbá számos, a költő által írt vagy hozzá címzett levél és rajzai, valamint Szendrey Júlia naplói váltak digitálisan elérhetővé.

Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója alkalmából az Országos Széchenyi Könyvtár (OSZK) digitálisan elérhetővé tette kéziratait és felesége, Szendrey Júlia naplóit az online adatbázisukban – közölte a könyvtár szerdán.

Petőfi Sándornak a nemzeti könyvtár Kézirattárában őrzött hagyatékából, a Petőfi Ereklyetárként számon tartott, Fond VII. jelzetű gyűjteményből többek között 424 vers, továbbá számos, a költő által írt vagy hozzá címzett levél és rajzai, valamint Szendrey Júlia naplói váltak digitálisan elérhetővé 2023 márciusától.

Az új szolgáltatást Földesi Ferenc, az OSZK Kézirattárának vezetője mutatta be a szerdai sajtótájékoztatón, ahol Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója nemzetünk egészét meghatározó örökségnek nevezte a Fond VII. jelzetű Petőfi-hagyatékot, amely ezentúl online is rendelkezésre áll.

 
A Szeptember végén kézirata
Forrás: copia.oszk.hu
 

Rózsa azt is felidézte, hogy a nemzeti könyvtár 2021-ben indította el Copia nevű digitális tartalomszolgáltatását, ahol eddig a Babits-levélhagyaték mintegy 2500 és a Kölcsey-fond 115 kézirata volt hozzáférhető. Mától pedig a kézirattárban őrzött több mint 400 Petőfi-vers és csaknem 80 levél kézirata, a költő rajzai, valamint Szendrey Júlia Petőfi feljegyzéseit is tartalmazó naplója is hozzáférhetővé vált.

A Fond VII. jelzetű gyűjtemény legjelentősebb része a költő öccsén, Petőfi Istvánon (1825–1880) keresztül jutott jelenlegi őrzési helyére, aki nagy hozzáértéssel gondozta bátyja hagyatékát, majd 1880-ban bekövetkezett halála előtt a nála lévő dokumentumokat a nemzeti könyvtárra hagyta.

A Petőfi István által átadott, 79 tételből álló hagyatékrészben olyan jelentős kéziratok szerepeltek többek között, mint Petőfi Sándornak az 1847-ben és 1848-ban írt verseit tartalmazó kéziratos füzete, Shakespeare-fordításai, az Úti levelek, az 1848. március 15-én kinyomtatott Nemzeti dal első példánya a költő kézjegyével, továbbá Arany JánosnakEgressy GábornakKemény Zsigmondnak és Szemere Pálnak a költőhöz írt levelei.

 
A Nemzeti dal kézirata
Forrás: copia.oszk.hu
 

A XIX. és XX. században további szerzeményekkel bővült a gyűjtemény, így került a Kézirattárba Petőfinek az 1845–1846-ból származó verseit tartalmazó autográf füzete, Bajza Józsefhez írt levelei és Szendrey Júlia kalandos úton fennmaradt naplói is. A Fond VII. jelzetű hagyatékban találhatók ezenkívül Szendrey Júlia versei és feljegyzései, Horvát Árpáddal kötött, második házasságából származó családi iratai és fényképei, továbbá Petőfi Zoltán kéziratai is.

A fondban önálló darabként vagy levelek mellékleteként is találhatók költemények, a tudástárba a költő által többször papírra vetett ugyanazon szerzeményeit is felvettük. A digitálisan közzétett dokumentumok között külön értéket képviselnek Petőfi Arany JánosrólBem József tábornokról illetve Zoltán fiáról készült rajzai, amelyek a nagyközönség előtt jobbára ismeretlenek. 

 
Petőfi Sándor rajza Arany Jánosról, Arany autográf verses jegyzetével  
Forrás: copia.oszk.hu
 

A nemzeti könyvtár kézirattári gyűjtőoldala, a Copia hosszabb távon leveleket, levelezéseket, kora újkori és újkori kötetes kéziratokat, önálló vers-, tanulmány- és regénykéziratokat, valamint analektákat, egyedi, nem levél típusú dokumentumokat szolgáltat. A távolról elérhető adatbázis már tartalmazza a Babits-levélhagyaték mintegy 2500 és a Kölcsey-fond 115 kéziratát.

Az adatbázis itt érhető el!

 
Petőfi egyik rajza Bem Józsefről 
Forrás: copia.oszk.hu
 

 

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk