Olyan rossz volt a fordítás, hogy visszavonja az MMA Roger Scruton ősszel kiadott könyvét

  • narancs.hu
  • 2023. január 31.

Sorköz

Orbán kedvenc filozófusának zeneelméleti kötete hemzsegett a szakmaiatlan félrefordításoktól. 

Orbán Viktor és a kormány kedvenc filozófusának, a 2020-ban elhunyt Roger Scrutonnak sorra jelentetik meg itthon a különböző írásait, legutóbb tavaly novemberben a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) kiadója adta ki a zeneelméleti írásait összegyűjtött kötet fordítását A zenéről címmel, Boros Botond Attila fordításában. 

A kötetről a Prae.hu-ra Tornyai Péter zeneszerő, a Zeneakadémia adjunktusa írt kritikát, amelyben igen lesújtó véleményt fogalmazott meg főleg a fordításról. Tornyai részletes katalógusát adja a különböző félrefordításoknak és szakmaiatlanságoknak, kezdve azzal, hogy az angol key a zenében hangnemet jelent, miközben a kötetben kulcsra fordították, vagy hogy a kötet nem veszi figyelembe azt, hogy az angol B hangnévnek a magyarban (németben, stb.) nem a B, hanem a H felel meg. 

Tornyai szerint "a szakmabeliek számára komolyan vehetetlenné, néhol nevetségessé válik a fordítói teljesítmény", de "a terminológiai összevisszaságok, félrefordítások miatt a könyv ajánló fülszövegében is megcélzott 'laikus zeneszeretők' számára számos gondolatmenet megértése esélytelen". Mint írja, a legtöbb félrefordítás abból ered, hogy a fordító nem tudja, vagy nem veszi figyelembe, hogy egy adott kifejezésnek van használatban levő magyar zenei terminusa, és van, ahol viszont éppen az okoz zavart, hogy a fordítás zenei terminusként fordít olyan kifejezést, amit Scruton más értelemben használ.

A szakember főleg a szerkesztői, szaklektori munkát hiányolta, kritikáját pedig azzal zárta: "hogy a hibák és félreértések e tömkelegét nem egy filozófia-szakkör folyóiratában vagy egy közepes szemináriumi dolgozatban olvashatjuk, hanem az ország állami privilégiumot élvező első számú művészeti-tudományos intézményének tudományos könyvsorozatában, némi aggodalomra adhat okot". 

Valamivel több mint egy héttel a lesújtó kritika megjelenése után az MMA viszont végül úgy döntött, hogy visszavonja a kötetet: a Prae.hu-nak küldött közleményben azt írták,

"a fordítás utóbb észlelt hiányosságai és tévedései okán a kiadó a kötet kereskedelmi forgalomból való visszahívása és egy felülvizsgált szöveg újbóli közreadása mellett döntött."

A korábbi változatot megvásárlók példányait az ismételt megjelenés után a kiadó térítésmentesen becseréli, ennek pontos időpontjáról a kiadó a későbbiekben tesz közzé nyilvános értesítést.

Roger Scrutonról és hatásáról Orbán politikai nézeteire itt írtunk korábban: 

Maradjanak velünk!


Mi a Magyar Narancsnál nem mondunk le az igazságról, nem mondunk le a tájékozódás és a tájékoztatás jogáról. Nem mondunk le a szórakoztatásról és a szórakozásról sem. A szeretet helyét nem engedjük át a gyűlöletnek – a Narancs ezután is a jó emberek lapja lesz. Mi pedig még többet fogunk dolgozni azért, hogy ne vesszen el végleg a magyar igazság. S közben még szórakozzunk is egy kicsit.

Ön se mondjon le ezekről! Ne mondjon le a Magyar Narancsról!

Vásárolja, olvassa, terjessze, támogassa a lapot!

Figyelmébe ajánljuk