Utazások a gondolat és az irodalom változatos tájain

  • narancs.hu
  • 2021.07.29 16:19

Sorköz

Könyvbemutató lesz Óbudán.

„Tizenöt éves kora óta publikál, mégis olyan érzése van az ember­nek, hogy az életmű egy része a fiók­ban lapul. Szigorúan szelektál, vagy ennyire ritka pillanat »a vers foganása«?” – tette fel a kérdést Tábor Ádámnak Csáki Ádám a Szombat folyóiratban még 2006-ban, mire Tábor ezt válaszolta: – Sok mindent nem adtam ki, külön­böző okokból. A kérdésre viszont csak „történetileg« tudok érdemben válaszol­ni. Azt a spontán, alanyi modern költé­szetet, amit húszévesen műveltem, ne­héz lett volna folytatni. Harmincévesen már több kötetnyi versem volt, de nem közölték őket. Negyvenévesen viszont fontosabbnak tartottam az ellenzéki iro­dalmi élet szervezését, mint újabb köte­tek publikálását. Az utóbbi két és fél év­tizedben valóban nem írok évi tíz-húsz versnél többet, ezek meg is jelennek. A hetvenes évek közepén évekig főleg csak szövegeket írtam.”

Mindezt azért idéztük fel, mert július 30-án lesz a – kissé megkésett – bemutatója Tábor Ádám Út és/vagy utazás című esszékötetének, amely a szerző közel félszázad során írott, eddig kötetben vagy egyáltalában nem közölt válogatott esszéit, elemzéseit, bírálatait tartalmazza.

Ahogy a könyv ajánlójában olvashatjuk: „Az első ciklus rendhagyó teoretikus írásai a teremtés, a létezés, a mélytörténelem, a szellem és a költészet őskérdéseit kutatják. A második ciklus fő vonulata a magyar dialogikus gondolkodók – kiemelten Szabó Lajos és Tábor Béla – szellemiségét közvetíti. A harmadik ciklus mintegy húsz jelentős modern író, kritikus életművét vagy egy művét elemzi. A cím sűrítve fejezi ki a kötet, valójában az esszéíró életművének tétjét; azt, hogy a gondolat és irodalom változatos tájain tett utazásai mennyiben egy szellemi út elágazásai vagy állomásai”.

A könyvbemutatót az Óbudai Társaskör kertjében tartják július 30-án, 18 órai kezdettel, Utazó Parnasszus – Óbudán címmel. A házigazda a Parnasszus kiadó főszerkesztője lesz, a szerzőt és a kötetet Csáki Márton és Tillmann J. A. mutatja be.

Kedves Olvasónk!

Üdvözöljük a Magyar Narancs híroldalán.

A Magyar Narancs független, szabad politikai és kulturális hetilap.

Jöjjön el mindennap: fontos napi híreink ingyenesen hozzáférhetők. De a nyomtatott Narancs is zsákszám tartalmaz fontos, remek cikkeket, s ezek digitálisan is előfizethetők itt.

Fizessen elő, vagy támogassa a független sajtót! Olvassa a Magyar Narancsot!

Neked ajánljuk